Marina Holmberg

Ledare: Kärvt i kommunerna

Kommunförbundet oroar sig för ekonomisk kris i kommunerna. Kommunerna balanserar med små marginaler.
8.4.2019 - 19.30 Premium

Ingå gör ett gott resultat – nedskrivningen av Ingahemmet vände inte plus till minus

Det preliminära bokslutet i Ingå visade ett plus på 660 000 euro. Men faktiska överskottet var till och med över 800 000 euro.
26.3.2019 - 12.00

Sjundeå gör ordentligt plusresultat – utmärkt läge för skolbygge men mera behövs

I fjol gick Sjundeå 800 000 euro över budget. Orsakerna är lägre personalkostnader högre intäkter, bland annat på grund av markanvändningsavtal.
25.3.2019 - 12.00 Premium

Fullmäktige godkände budgeten utan ändringar

Trygg och måttfull, kallade kommunstyrelsens ordförande Merja Laaksonen (SFP) Sjundeås budget för år 2018.
12.11.2018 - 20.41

Nya skolan överskuggar budgeten

29.10.2018 - 16.00

Bättre år än väntat för Sjundeå

Ekonomiskt var år 2017 ett bättre år för Sjundeå kommun än man hade räknat med. Bokslutet visar ett plusresultat på en och en halv miljon.
26.3.2018 - 15.00

Ingen orsak att slå sig för bröstet

Ingå gjorde ett positivt resultat under fjolåret, något bättre än budgeterat till och med. Nya företag gjorde att samfundsskatten gick rejält över budget. Men plusset borde vara större.
22.3.2018 - 16.00

Lojo tar över Sjundeås ekonomi


23.1.2018 - 18.00

Styrelsen minskade budgetöverskottet

Efter styrelsebehandlingen i tisdags minskade Ingås budgetöverskott med nästan 40 000 euro.
8.11.2017 - 15.48

Stram budget i väntans tider

7.11.2017 - 08.00

Storinvesteringar ökar skulderna

Kyrkslätt kommun har mycket stora investeringar framför sig. Nya penninghål har uppstått i år på grund av inomhusluftsproblemen i skolorna.
1.11.2017 - 08.00

Sjundeå sätter sitt hopp till HRT

Sjundeå hoppas på befolkningstillväxt tack vare bättre trafikförbindelser nästa år. Det påverkar också budgeten.
30.10.2017 - 19.07

Insändare: Bibliotek är en lönsam affär

Utomlands har man kommit fram till uppskattningen att varje euro som satsas på biblioteken ger 3–4 euro tillbaka till samhället i form av välfärd.
15.9.2017 - 05.48

Ingå lånar mera


7.9.2017 - 18.00

Sjundeå täckte underskott i förtid

Sjundeås bokslut för i fjol visar ett plusresultat på 2,7 miljoner euro. Resultatet täcker kommunens kumulativa underskott men hårda tider väntar än.
27.3.2017 - 13.07

Inomhusluften har redan kostat 180 000

29.12.2016 - 15.45

Raseborg bromsar skuldspiralen

Raseborg gör en budget med plusförtecken för nästa år. För första gången i stadens historia minskar skuldbördan i stället för att öka.
19.11.2016 - 12.00

Raseborg gör budget med överskott

Budgeten för år 2017 visar ett plusresultat på 34 000 euro. Kostnaderna för verksamheten sjunker med över sex miljoner.
18.11.2016 - 13.36

Undervisning och dagvård står Ingå dyrt

Skolor och daghem kostar betydligt mer för Ingå än för andra kommuner i motsvarande storlek. För att klara sin ekonomi måste kommunen se över sina bildningstjänster.
11.11.2016 - 07.00