Ingen orsak att slå sig för bröstet

Ingå gjorde ett positivt resultat under fjolåret, något bättre än budgeterat till och med. Nya företag gjorde att samfundsskatten gick rejält över budget. Men plusset borde vara större.
22.3.2018 - 16.00

Lojo tar över Sjundeås ekonomi


23.1.2018 - 18.00

Styrelsen minskade budgetöverskottet

Efter styrelsebehandlingen i tisdags minskade Ingås budgetöverskott med nästan 40 000 euro.
8.11.2017 - 15.48

Stram budget i väntans tider

7.11.2017 - 08.00

Storinvesteringar ökar skulderna

Kyrkslätt kommun har mycket stora investeringar framför sig. Nya penninghål har uppstått i år på grund av inomhusluftsproblemen i skolorna.
1.11.2017 - 08.00

Sjundeå sätter sitt hopp till HRT

Sjundeå hoppas på befolkningstillväxt tack vare bättre trafikförbindelser nästa år. Det påverkar också budgeten.
30.10.2017 - 19.07

Insändare: Bibliotek är en lönsam affär

Utomlands har man kommit fram till uppskattningen att varje euro som satsas på biblioteken ger 3–4 euro tillbaka till samhället i form av välfärd.
15.9.2017 - 05.48

Ingå lånar mera


7.9.2017 - 18.00

Sjundeå täckte underskott i förtid

Sjundeås bokslut för i fjol visar ett plusresultat på 2,7 miljoner euro. Resultatet täcker kommunens kumulativa underskott men hårda tider väntar än.
27.3.2017 - 13.07

Inomhusluften har redan kostat 180 000

29.12.2016 - 15.45

Raseborg bromsar skuldspiralen

Raseborg gör en budget med plusförtecken för nästa år. För första gången i stadens historia minskar skuldbördan i stället för att öka.
19.11.2016 - 12.00

Raseborg gör budget med överskott

Budgeten för år 2017 visar ett plusresultat på 34 000 euro. Kostnaderna för verksamheten sjunker med över sex miljoner.
18.11.2016 - 13.36

Undervisning och dagvård står Ingå dyrt

Skolor och daghem kostar betydligt mer för Ingå än för andra kommuner i motsvarande storlek. För att klara sin ekonomi måste kommunen se över sina bildningstjänster.
11.11.2016 - 07.00

Ingå budgeterar måttligt inför reformer

I väntan på landskapsreformen har Ingå kommun gjort upp ett odramatiskt budgetförslag.
10.11.2016 - 17.05

Kyrkslätts investeringar tar fart

17.10.2016 - 16.30

Sjundeå effektiverar för att spara

8.9.2016 - 08.00

En miljon på minus kan bli tre i Raseborg

30.8.2016 - 12.45

Staten ska pröva bygget i Kyrkslätt

3.8.2016 - 08.00

"Alternativen är ganska få"

15.6.2016 - 08.00