Ingå testar bussbehovet – nu kostar det bara en euro att åka till Kyrkslätt

28.11.2018 - 15.00

Kvällsbussarna fortsätter - men de blir färre

Det blev inga fler bussturer till och från Ingå under veckoslut i det här skedet. Tekniska nämnden ville ha en tydligare utredning innan beslut.
21.11.2018 - 09.10

Ingå satsar på kollektivtrafik, köper nya bussturer

Ingå gör ett nytt försök att få till stånd fungerande kollektivtrafik. En ny busstur till och från Kyrkslätt och fortsatt kvällstrafik är förslaget.
17.11.2018 - 10.00

Raseborg vill erbjuda mer trafiktjänster

Raseborg vill kartlägga invånarnas användning av kollektivtrafik och deras åsikter om den. En enkät har öppnats på webben, den kan också besvaras i pappersform.
30.10.2018 - 16.00

Ny arbetsgrupp ska jobba för kollektivtrafik

28.10.2018 - 09.00

I dag: Dumt och dyrt

Det sägs att Samlingspartiet är noga med skattepengar, så Orpo borde ta tag i elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan, som med råge fyller kraven på lönsamhet.
21.9.2018 - 06.10

Kollektivtrafiken stöds i Raseborg

Stadsstyrelsen i Raseborg har beslutat att stödja två lokala bussbolag med sammanlagt 50 000 euro. Summan är exklusive moms.
21.8.2018 - 11.30

Insändare: Livsfarliga busshållplatser

"Vilken ”tjänsteman” tar ansvar för en olycka när risken och orsaken varit kända redan i tiotals år?"
17.8.2018 - 05.50

Bussturer och markköp godkändes

Ungdomsfullmäktige var drygt representerat vid Sjundeå kommunfullmäktige i måndags .
28.5.2018 - 21.02

Sjundeå får sina bussar


24.4.2018 - 10.00

Nya bussturer österut

Sjundeå får bättre kollektivtrafik då nya bussturer införs under veckosluten. Turerna mellan Sjundeå och Kyrkslätt synkroniseras med lokaltågen från Kyrkslätt.
19.4.2018 - 15.48

HRT backar om busslinjer

HRT-biljetter gäller igen i U-linjerna mellan Kyrkslätt och Helsingfors från den 12 mars.
2.3.2018 - 09.52

Enhetliga biljettsystem kan gynna Ingåborna

Nya bestämmelser i lagen om transportservice kan ge Ingå, som drabbats av många bakslag inom kollektivtrafiken, nya chanser till flexibla transporter för sina invånare.
31.12.2017 - 09.41

Nya biljetter gäller från årsskiftet

Biblioteket och S-market i Sjundeå är i fortsättningen de ställen där Sjundeåbor kan ladda sina resekort. Också en ny biljettautomat vid stationen utlovas.
29.12.2017 - 10.35

Bara ett anbud på buss från Ingå

Bussbolaget Nurmijärven linja kör från januari nya kvällsturer i båda riktningarna mellan Ingå och Kyrkslätt.
20.12.2017 - 09.10

Alla bussar stannar i Mattby

Från och med januari kommer alla bussar västerifrån att stanna vid metrostationen i Mattby, och inte längre åka ända in till Helsingfors.
10.11.2017 - 15.35

Nya bussturer upphandlas för Ingå

Nya bussturer kvällstid mellan Kyrkslätt och Ingå har satts ut på entreprenad. Fungerande kollektivtrafik är en stor utmaning för Ingå kommun, speciellt efter att västmetron börjar gå.
28.10.2017 - 08.00

Trycket på kollektivtrafik ökar i takt med centralisering

Ju mer man centraliserar desto större blir transportbehovet i en kommun, konstaterar utredningsplanerare Samuel Nissfolk på Raseborgs stads utvecklingsavdelning.
18.10.2017 - 18.00

Barnbiljetten har olika åldersgräns

Det är dyrt att åka buss mellan Sjundeå och Kyrkslätt. Dessutom varierar åldern för barnbiljett beroende på vem som beställer trafiken.
16.9.2017 - 11.00