Irma Swahn

I dag: Miljöfenomen

Ur klimatskyddssynpunkt vore det nödvändigt att hela kolindustrin avvecklades senast 2030. Enligt brittiska CarbonBrief bryter en "coalexit” först 2038 klart mot Parisavtalet.
22.3.2019 - 06.10 Premium

Insändare: Utveckla och ta i bruk renare metoder

Genom att satsa på en renare och bestående miljö har Finland också möjlighet att vinna ekonomiska framgångar.
22.2.2019 - 10.00

I dag: Varmare klimat påverkar flyttfåglarna

Högre temperaturer, som håller vattnen isfria, har helt enkelt möjliggjort övervintring av arter som är beroende av öppet vatten.
22.1.2019 - 05.10 Premium

I dag: En och en halv grad Celsius

Det räcker inte med att öka kolbindningen, vi behöver också minska utsläppen av koldioxid.
11.1.2019 - 06.10 Premium

Insändare: Valet måste vara ett klimatval

IPCC:s rapport visar klart att frågor som berör klimatet måste tas på allvar nu.
23.10.2018 - 05.50

Insändare: Jord- och skogsbruket kan binda mera kol

Allt kött är inte per automatik skadligare för klimatet än all vegetabilisk kost.
23.10.2018 - 05.45

Insändare: Jord- och skogsbruket har klimatlösningar

Det viktigaste målet i klimatarbetet är en övergång från fossila till förnybara bränslen, och här är energi- och trafiksektorn avgörande.
16.10.2018 - 05.50