Klimatneutralitet omöjligt att uppnå med dagens teknik: "Jordbruk kräver framtidstro och stora satsningar"

20.7.2020 - 11.00 Premium

Jordgubbar som hobby - självplock och gårdsturism

1.7.2020 - 07.00 Premium

Östersjövänlig bonde sökes – kan få 10 000 euro för sina insatser

28.2.2020 - 14.00

Åkerområden gavs på lega

20.2.2020 - 14.00

Varm vinter orsakar många problem – sticklingar får svårt att överleva och vägarna slits

19.2.2020 - 11.00

Skörden ser ut att bli medelmåttlig

6.8.2019 - 10.00 Premium

Bondens ärter tog stryk av torkan – rågen ser däremot fin ut

6.8.2019 - 10.00 Premium

Insändare: Är det olönsamt att bruka jorden?

Ger subventionerna som bonden får ingen lättnad i svårigheterna?
4.9.2018 - 05.55

I dag: Jordbrukets framtid

"Vi måste se till att jordbrukaren, den första länken i kedjan, får ut en högre och rättvis andel av slutprodukternas pris."
24.8.2018 - 06.05

"Höjt pris på råg behövs som uppmuntran"

18.8.2018 - 09.00

Också bönderna vill ha mindre utsläpp

10.8.2018 - 07.00

Torkan går hårt åt våra bönder

10.8.2018 - 07.00

Dålig sommar för spannmålsskörden

24.7.2018 - 15.00

Skånska bönder bekantade sig med Ingågård

17.7.2018 - 10.00

Ovanligt varm majmånad påverkar allas liv

1.6.2018 - 08.00

Att rensa ogräs är ett sätt att se Finland

12.8.2017 - 14.00

Odlingskunskaper växlades på Västankvarn

6.7.2017 - 16.00

Många vinner på Wasströms våtmark

4.5.2017 - 07.58

Bonde får skjuta 50 kajor om året

11.3.2017 - 08.00