Insändare: Hycklande kommentarer

Vi svenskspråkiga lever inte längre på 1800-talet vilket många verkar tro.
14.6.2019 - 05.54

Insändare: Kustbanan både billigare och bättre

Att tala om kustbanans “utveckling” då man avser att ersätta fjärrtågen med lokaltåg är en våt trasa i ansiktet på Västnyland.
19.2.2019 - 05.59 Premium

Insändare: Plan C behövs för spårtrafiken i Västnyland

Återuppväck kustbanans stationer och hållplatser som fungerat tidigare, såsom Solberg, Täkter och Vestra. Ordna parkeringsplatser, väntkurar och biljettautomater.
5.2.2019 - 05.47 Premium

Insändare: Lös järnvägsproblemen med regionalt bolag

Det är kanske alltför riskabelt att tro på att entimmeståget aldrig kommer. Samhällsekonomiska investeringar fattas inte alltid på samhällsekonomiska grunder.
5.2.2019 - 05.46 Premium

Insändare: Entimmeståget och kustbanan utesluter inte varandra

Det är i Västnylands intresse att entimmeståget fås för att komplettera kustbanan som en ny tågförbindelse.
5.2.2019 - 05.44 Premium

I dag: Dumt och dyrt

Det sägs att Samlingspartiet är noga med skattepengar, så Orpo borde ta tag i elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan, som med råge fyller kraven på lönsamhet.
21.9.2018 - 06.10

Banarbeten stänger järnvägen

Trafikverket förnyar bantrummor på järnvägsavsnittet mellan Karis och Hangö. Därför stängs järnvägen av för tågtrafik för ungefär tjugo timmar var den här helgen och nästa.
14.9.2018 - 18.00

Insändare: Kusten behöver egen järnväg

De finska järnvägarnas planerare har konstant i 100 år drivit en politik där svenska orter isolerats.
17.4.2018 - 05.54

Insändare: Utveckla kustbanan

SU vill utveckla tågnätet i södra Finland genom att bygga ett ytterligare spår längs med kustbanan.
3.1.2018 - 05.55

Unik järnvägshistoria i miniatyr

18.7.2017 - 14.00

Insändare: Ska Bobäck nu betala för Järnvägsstyrelsens svekfulla löften?

Är det verkligen rimligt och skäligt att denna by skall slås sönder och itu? Varför? För att Åbotågen skall vinna 30–60 sekunder.
19.4.2017 - 05.55

Insändare: Vi behöver demokratiska rättigheter mot tjänstemännens godtycklighet

3.8.2016 - 06.00

Järnvägsbro ger tryggare väg

27.7.2016 - 15.16

Insändare: Stationen får inte byta namn

27.7.2016 - 06.00