Sjundeå behöver 40 miljoner för sina fastigheter – behovet inom äldrevården är akut

I våras sköts långvariga planer på ett nytt serviceboende med företaget Virkkulankylä i sank av Sjundeå kommunstyrelse. Efter det har kommunen i rask takt börjat planera bygget av serviceboende i egen regi.
5.9.2019 - 09.45 Premium

Chyde Invest bygger hus på Drottningberg – första huset kan stå klart redan nästa år

4.7.2019 - 07.00 Premium

Trafiken blir säkrare när banan förses med el – här är plankorsningarna som kan stängas

Planeringen av elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan ska färdigställas i höst. Planerna omfattar också en genomgång av plankorsningarna längs banan – en del av dem stängs.
20.6.2019 - 08.00 Premium

Kyrkslätt vill bygga sin vårdcentral själv – behöver lån på 43 miljoner euro

Att social- och hälsovårdsreformen föll i riksdagen har också förändrat sättet hur Kyrkslätts nya vårdcentral skall förverkligas. Kommunen tänker ta lån och låta bygga centralen själv.
3.5.2019 - 14.00 Premium

Raseborgs bokslut drygt 4 miljoner sämre än budgeterat

2.4.2019 - 11.14

Nämnd tittade på investeringar

Tekniska nämnden i Raseborg har gått igenom förslaget till investeringsbudget för 2019, liksom förslaget till investeringsplan för 2020–2021.
24.10.2018 - 18.55

Ingå satsar stort på hamnområdet

Ingå kommun vill fördjupa farleden i småbåtshamnen för att större båtar ska kunna ta sig in. På sikt önskar kommunen att Trafikverket bidrar genom att muddra de två farlederna på Kyrkfjärden.
18.9.2018 - 12.00

Cykelväg från centrum byggs nästa år

Under hösten hoppas Sjundeå kommun på att kunna informera allmänheten om den nya gång- och cykelväg som planeras längs Sjundeåvägen.
14.9.2018 - 14.00

Utomhusgym kan få vänta – satsning på rink, spår och bollplan på förslag

Ett utomhusgym i Karis centrum kan få stryka på foten för en ny parkering och omklädningsrum vid fotbollsplanen i Österby.
30.1.2018 - 14.50

Storinvesteringar ökar skulderna

Kyrkslätt kommun har mycket stora investeringar framför sig. Nya penninghål har uppstått i år på grund av inomhusluftsproblemen i skolorna.
1.11.2017 - 08.00

John-Erik Jansén

Ledare: Balans kräver stram budget

Raseborg gör en budget som visar ett minimalt överskott. För att komma dit har investeringarna gallrats hårt.
22.11.2016 - 18.00

Brorenovering toppar investeringarna

Bron över järnvägen i Karis hör till de största enskilda posterna i tekniska nämndens förslag till investeringsbudget.
27.10.2016 - 12.00

Kyrkslätts investeringar tar fart

17.10.2016 - 16.30

Rekordbudget önskas för kommuntekniken nästa år

26.8.2016 - 08.00

Hangö får sin hotellutvidgning

25.8.2016 - 09.00

Budgetmiss skjuter upp skolprojekt

25.8.2016 - 08.00

Kyrkfjärdens skola får ny gård

24.8.2016 - 17.30

Idos nya linje delvis i gång

12.8.2016 - 08.00

Västnyland får supersnabb datakabel

17.6.2016 - 10.15