Uppgifter om lukt i nytt hus

Enligt VN:s uppgifter har ett grupprum på det nya mentalvårdscentret i anslutning till Raseborgs sjukhus i Ekenäs stått oanvänt en tid på grund av luktolägenheter.
11.9.2018 - 09.59

Insändare: Inomhusluftens säkerhet är ett styrelseärende för företag

Om du sitter i ett företags styrelse så ligger det på ditt ansvar att se till att företagsverksamheten följer lagen. Till detta hör även att man ser till att inomhusluften är säker för de anställda att andas.
24.4.2018 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: Den dyrbara inomhusluften

Sjundeå borde satsa tolv miljoner euro för att få sina skolfastigheter i skick. Det är en enorm summa för en liten kommun, men friska skolor är en nödvändighet nu och i framtiden.
28.11.2017 - 09.10

Sjundeå ska både bygga och laga

Tekniska nämnden i Sjundeå var inte redo att begrava Päivärinteen koulu utan ville ha en närmare utredning av hur skolan kunde renoveras.
16.11.2017 - 14.31

Sjundeå avböjer renoveringsbud

Tandkliniken i Sjundeå flyttar till en ny byggnad. Tekniska nämnden avslog ett erbjudande av Sparbanksstiftelsen om att renovera det gamla bankhuset för ändamålet.
15.11.2017 - 15.30

"Det är ett gissel"

Nästan fyra miljoner kostar det att åtgärda alla de problem som upptäckts i Sjundeå svenska skola. Men alla skador gör inte inomhusluften dålig. De förtroendevalda har svåra beslut framför sig.
2.11.2017 - 09.30

Skolan började i paviljongerna

28.10.2017 - 11.00

Vatten läckte in i skolpaviljongerna

Vatten har läckt in i två klassrum i skolpaviljongerna i Sjundeå. Enligt leverantören beror det på att byggnaderna rör på sig då marken ger efter.
23.10.2017 - 10.56

Inomhusluften fortsätter granskas i Halmstadsgården

22.9.2017 - 09.02

Också bankhuset har problemluft

Tandvården i Sjundeå flyttar inte till det gamla bankhuset i kommuncentrum. Undersökningar tyder på att även den byggnaden har problem med inomhusluften.
15.9.2017 - 10.00

Ny arbetsgrupp för Merituulen koulu

En arbetsgrupp som består av tre förtroendevalda, tre tjänstemän, skolläkaren, arbetsskyddsfullmäktige och en föräldrarepresentant ska följa upp läget med inomhusluften i Merituulen koulu.
29.8.2017 - 10.00

Ny arbetsgrupp planeras för Merituulen koulu

En arbetsgrupp som består av förtroendevalda och föräldrar, kompletterat med en sakkunnig, föreslås för uppföljningen av inomhusluften i Merituulen koulu.
24.8.2017 - 16.35

Inga värden är förhöjda i skolcentrum

Problemen med inomhusluften i Gesterby skolcentrum följs upp med dagliga mätningar. Enligt Kyrkslätts kommun har inget avvikande noterats under de första skoldagarna.
21.8.2017 - 16.28

Hela skolcentret kan rivas

Omfattningen av problemen med inomhusluften och skicket på skolcentret i Gesterby börjar gå upp för beslutsfattarna. Kommunen står inför en utgift på tiotals miljoner.
17.8.2017 - 16.20

Hela skolcentret har problem

Problemen med inomhusluften i skolcentret i Gesterby kräver allt hårdare tag av kommunen. Baracker för 500 elever är beställda, men de räcker inte.
17.8.2017 - 14.40

Skolstart i skuggan av luftproblem

Oro för barnens hälsa överskuggar skolstarten för många föräldrar i Kyrkslätt. Men Oskar Pelli ser fram emot att gå i skola.
15.8.2017 - 08.00

Svenska skolan måste repareras - igen

Sjundeå svenska skola lider om mer omfattande problem med inomhusluften än man trott. Reparationsplaner är gjorda för en större reparation nästa år.
10.8.2017 - 19.00

Problemen har kostat en kvarts miljon


21.6.2017 - 10.00

Sjundeå hyr in tandvården i sparbankshuset

Sjundeå hyr en del av sparbankshuset i Sjundeå för tandvårdens behov. I höst förhandlas mer om ett köp av byggnaden.
13.6.2017 - 09.28