Sjundeå hyr in tandvården i sparbankshuset

Sjundeå hyr en del av sparbankshuset i Sjundeå för tandvårdens behov. I höst förhandlas mer om ett köp av byggnaden.
13.6.2017 - 09.28

"Politiska beslut ger inte bättre luft"

Mögelhundar har markerat nya problemställen i Merituulen koulu i Ingå. Föräldrar kritiserar informationsgången i kommunen och vill att en inomhusluftsgrupp grundas.
6.6.2017 - 10.40

Lågstadiet i Kyrkslätt ska rivas

1.6.2017 - 09.47

Päivärinteen koulu får egna moduler


16.5.2017 - 15.15

Klassrum under lupp på grund av dålig luft

Undersökningar av inomhusluften har gjorts i B-huset i Karjaan yhteiskoulu i Kila. Resultaten visar att något kan tyda på mikrobförekomst.
5.5.2017 - 16.31

Flera nyarrangemang i Sjundeå

De finska förskolebarnen i Sjundeå ska placeras i modulerna som beställts för Aleksis Kiven koulu. Svenska dagvården flyttas till Jukola.
2.5.2017 - 16.23

Päivärinnebeslut låter vänta på sig

24.3.2017 - 10.00

Insändare: Vem bär ansvar för barnens hälsa?

Kanske tiden är inne för politikerna att småningom sluta av med att ge vilseledande, osanna och utopiska vallöften.
24.3.2017 - 05.45

Våta byggmaterial största boven i inomhusluftsdramat

Oväntat få Sjundeåbor kom på infokvällen om inomhusluften i kommunens byggnader.
22.3.2017 - 19.40

Inomhusluft, Sjundeå Ännu ett hus med dålig inomhusluft

Lokalerna vid Flemingsvägen 2 fungerar inte för småbarnsfostran, anser föräldrar. Dessutom har även här upptäckts problem med inomhusluften.
18.3.2017 - 10.00

Tummen ner för Päivärinteen koulu

Inga pengar för Päivärinteen koulu. Det beslutade bildningsnämnden vid sitt möte i går.
16.3.2017 - 09.54

Inomhusluften har svalt över 100 000 euro i år

Sjundeå kommun har i år betalat över 100 000 euro för undersökning och åtgärder av problem med inomhusluften.
15.3.2017 - 11.32

Föräldrar ordnar skolstrejk

Kring 100 elever stannar hemma från skolan i dag som en protest mot att kommunen inte vill diskutera Päivärinteen koulus framtid.
15.3.2017 - 11.05

Hon hjälper dem att göra sin röst hörd

7.3.2017 - 07.00

Omröstning om Päivärinteen koulus renovering

Tekniska nämnden i Sjundeå ber om lov av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att konkurrensutsätta en renovering av Päivärinteen koulu för att åtgärda problemen med inomhusluften.
22.2.2017 - 11.26

Tålamodet tryter hos föräldrar till exilelever i Sjundeå

Föräldrar till elever i Päivärinteen koulu har fått nog. De vill bli hörda i diskussionen om hur skolorna i Sjundeå ska organiseras.
17.2.2017 - 07.00

Modulskolan byggs under sommaren

15.2.2017 - 19.56

Nya tester tas i Merituulen koulu

Tre elever i Merituulen koulu i Ingå reagerar fortfarande så mycket på inomhusluften att de inte kan vistas i sina klassrum. Nya tester görs i fyra rum.
6.2.2017 - 13.00

Winellska skolan flyttar till modulbyggnader?

Utrymmesförvaltningen i Kyrkslätts kommun föreslår för fullmäktige att eleverna vid Winellska skolans B-del flyttas till modulbyggnader i höst.
24.1.2017 - 15.26