Hela skolcentret kan rivas

Omfattningen av problemen med inomhusluften och skicket på skolcentret i Gesterby börjar gå upp för beslutsfattarna. Kommunen står inför en utgift på tiotals miljoner.
17.8.2017 - 16.20

Hela skolcentret har problem

Problemen med inomhusluften i skolcentret i Gesterby kräver allt hårdare tag av kommunen. Baracker för 500 elever är beställda, men de räcker inte.
17.8.2017 - 14.40

Skolstart i skuggan av luftproblem

Oro för barnens hälsa överskuggar skolstarten för många föräldrar i Kyrkslätt. Men Oskar Pelli ser fram emot att gå i skola.
15.8.2017 - 08.00

Svenska skolan måste repareras - igen

Sjundeå svenska skola lider om mer omfattande problem med inomhusluften än man trott. Reparationsplaner är gjorda för en större reparation nästa år.
10.8.2017 - 19.00

Problemen har kostat en kvarts miljon


21.6.2017 - 10.00

Sjundeå hyr in tandvården i sparbankshuset

Sjundeå hyr en del av sparbankshuset i Sjundeå för tandvårdens behov. I höst förhandlas mer om ett köp av byggnaden.
13.6.2017 - 09.28

"Politiska beslut ger inte bättre luft"

Mögelhundar har markerat nya problemställen i Merituulen koulu i Ingå. Föräldrar kritiserar informationsgången i kommunen och vill att en inomhusluftsgrupp grundas.
6.6.2017 - 10.40

Lågstadiet i Kyrkslätt ska rivas

1.6.2017 - 09.47

Päivärinteen koulu får egna moduler


16.5.2017 - 15.15

Klassrum under lupp på grund av dålig luft

Undersökningar av inomhusluften har gjorts i B-huset i Karjaan yhteiskoulu i Kila. Resultaten visar att något kan tyda på mikrobförekomst.
5.5.2017 - 16.31

Flera nyarrangemang i Sjundeå

De finska förskolebarnen i Sjundeå ska placeras i modulerna som beställts för Aleksis Kiven koulu. Svenska dagvården flyttas till Jukola.
2.5.2017 - 16.23

Päivärinnebeslut låter vänta på sig

24.3.2017 - 10.00

Insändare: Vem bär ansvar för barnens hälsa?

Kanske tiden är inne för politikerna att småningom sluta av med att ge vilseledande, osanna och utopiska vallöften.
24.3.2017 - 05.45

Våta byggmaterial största boven i inomhusluftsdramat

Oväntat få Sjundeåbor kom på infokvällen om inomhusluften i kommunens byggnader.
22.3.2017 - 19.40

Inomhusluft, Sjundeå Ännu ett hus med dålig inomhusluft

Lokalerna vid Flemingsvägen 2 fungerar inte för småbarnsfostran, anser föräldrar. Dessutom har även här upptäckts problem med inomhusluften.
18.3.2017 - 10.00

Tummen ner för Päivärinteen koulu

Inga pengar för Päivärinteen koulu. Det beslutade bildningsnämnden vid sitt möte i går.
16.3.2017 - 09.54

Inomhusluften har svalt över 100 000 euro i år

Sjundeå kommun har i år betalat över 100 000 euro för undersökning och åtgärder av problem med inomhusluften.
15.3.2017 - 11.32

Föräldrar ordnar skolstrejk

Kring 100 elever stannar hemma från skolan i dag som en protest mot att kommunen inte vill diskutera Päivärinteen koulus framtid.
15.3.2017 - 11.05

Hon hjälper dem att göra sin röst hörd

7.3.2017 - 07.00