Ingåstrandbyggandet driver bort båtförvaringen – ny förvaringsplats utreds

Björkudden och sandplanen intill Gammelgården i Ingå utreds som alternativ för vinterförvar av båtar i vinter.
16.8.2019 - 10.00

Båtrampen blir smalare än planerat – ursprungsplanen blev för dyr

Båtrampen som ska byggas i Ingå småbåtshamn blir smalare än tänkt. Orsaken är ekonomisk – anbuden blev för dyra.
14.8.2019 - 15.00

Paddling, cykling, guidning – i sommar bjuder Ingå hamn på många aktiviteter

6.7.2019 - 11.55 Premium

Ingå gör rum för fler bilar – här får du parkera i framtiden

Torgparkeringen i Ingå blir kvar – i stället flyttas torget. P-områden ska byggas ut och få tydligare märkningar för effektivare användning, och helt nya p-områden röjas på sikt.
28.5.2019 - 12.03 Premium

Kommunen äger inte Furuborgsvägen som skulle asfalteras – nu sätts pengarna på parkeringsplats i hamnen

En ny parkeringsplats anläggs i Ingå småbåtshamn för att avhjälpa parkeringsproblemen i kommunen.
16.5.2019 - 17.00

Företagare vill öppna drinkbar på jordpiren i Ingå - målet är att starta till Ingådagen

Två företagare vill öppna en restaurang med uteservering på jordpiren i Ingå småbåtshamn. Om allt går i lås kan den nya restaurangen öppna på Ingådagen i slutet av juni.
10.5.2019 - 11.00

Ingå förnyar hyresavtal i hamnen – flyttar företagets båtförvaring för att ge rum för framtidsplaner

De markområden Ingå motor & svets hyrt av kommunen för vinterförvaring av båtar flyttas österut. Kommunen vill använda området väster om Fjärdvägen för hamnutveckling.
12.4.2019 - 12.00

Nämnd: Segel- och roddföreningar ska beaktas i hamnplan

Ett område för båtisättning och båtförvar bör reserveras i Ingå småbåtshamn. Det anser tekniska nämnden.
27.2.2019 - 14.00

Ingås nya sjösättningsramp har ritats klart – nu ska jobbet upphandlas

Den nya sjösättningsrampen som ska byggas väster om Ingå å i Ingå småbåtshamn kan nu konkurrensutsättas.
26.2.2019 - 11.00

Trafikverket koncentrerar sig på stora farleder – kommunerna tar över de mindre

Farleden in till Ingå småbåtshamn ska fördjupas i samarbete med Trafikverket. Efter muddringen ska hela farleden överföras på kommunens ansvar.
20.12.2018 - 11.00

Sprickor försenade arbetet – kommunen kan få 20 000 i ersättning

Kajbygget i Ingå är tolv veckor försenat. Orsaken är att det ännu inte klarnat vem som bär ansvaret de sprickor som arbetena orsakat i en byggnad. Förseningen kan kosta entreprenören över 20 000 euro – men först ska ansvarsfrågan klarna.
17.12.2018 - 10.00

Invånare protesterar mot parkering i hamnen, vill ha distansparkering för båtfolket

Parkeringsplatser och båtförvaring i småbåtshamnen förstör Ingås vackraste område, anser invånare som bor intill hamnen.
29.11.2018 - 10.00

Renoveringen av kajkanten skadade byggnad intill – nu tvistar parterna om ansvaret

Ett båtföretags tegelbyggnad på västra sidan av Ingå å har fått omfattande skador i samband med renoveringen av kajen. Av säkerhetsskäl kan byggnaden inte användas. Entreprenören säger att man följt planerna för jobbet.
23.11.2018 - 07.00

Nya bryggor ledde till betalsvårigheter

De nya bryggorna i Ingå småbåtshamn har tömt hamnbolagets kassa. Bolaget begär uppskov för betalning av båtplatser till kommunen.
13.11.2018 - 15.00

Ingå satsar stort på hamnområdet

Ingå kommun vill fördjupa farleden i småbåtshamnen för att större båtar ska kunna ta sig in. På sikt önskar kommunen att Trafikverket bidrar genom att muddra de två farlederna på Kyrkfjärden.
18.9.2018 - 12.00

Båthamnen i Ingå får ny vind i seglen

6.7.2018 - 08.00

Mira Strandberg

Ledare: Utdragen planering bromsar utveckling

Det är hög tid att Ingå löser planeringsknutarna i småbåtshamnen i Ingå. De är en flaskhals för ekonomisk tillväxt.
5.7.2018 - 20.00

Hamnen efterlyser lediga båtplatser

Trycket på båtplatser i Ingå småbåtshamn är stort i maj. Två bryggor saknas och kan inte installeras förrän isläget ger med sig.
17.4.2018 - 16.35

Arrende i hamnen fortsätter

Kommunen föreslår förlängda arrendeavtal i Ingå småbåtshamn.
12.4.2018 - 18.00