ingå
»

En kvällsbuss är bara början – mera satsningar behövs

En extra kvällsbuss till Ingå är bara början till lösningen på Ingås kollektivtrafik. Helheten är komplex och hotbilderna många.
28.4.2017 - 09.17

Ingå får en extra kvällsbuss

Kommunen betalar för en förlängning av busslinjen Helsingfors-Kyrkslätt så att den åker ända till Ingå. Det beslutade kommunstyrelsen i går kväll.
25.4.2017 - 09.40

Vådlig körning fick hästsläp att krocka

Chaufför tvärnitade framför bil med hästtrailer. Ryttare poängterar att hästtransporterna är tunga kombinationer, som man inte lätt får stopp på i trafiken.
25.4.2017 - 08.22

Degerbybor samlar hus för fibernät

En arbetsgrupp kartlägger intresset av fiberanslutning i Degerby. Om 25 hushåll hoppar på kan området få rejält snabbare Internet.
22.4.2017 - 10.00

SFP vill dela med sig trots valseger

Partierna i Ingå förhandlar om fördelningen av platser i nämnder som delvis fått nya benämningar och uppgifter. Målet är att förhandlingarna ska vara klara i början av maj.
22.4.2017 - 08.00

Kyrkostyrelsen nobbade Ingåansökan

Ingå församling fick inga pengar av kyrkostyrelsen för sin ombyggnad i kyrkan. Församlingen ska bygga ett så kallat brudrum, i praktiken en toalett, inne i kyrkan.
21.4.2017 - 15.30

Ingå vill locka asiatiska turister

20.4.2017 - 12.00

Nya ettorna börjar skolan i läkargården

De som börjar skolan i höst i Kyrkfjärdens skola inleder sin skolgång i gamla läkargården.
20.4.2017 - 11.00

Skiftesvård blev röstningsfråga

Förslaget om att kommunen ska ta över dagvården nattetid och under veckoslut föll inte alla medlemmar i bildningsnämnden på läppen.
20.4.2017 - 10.06

Ingå lägger om inom dagvården

Antalet daghemsbarn i Ingå minskar då 50 barn börjar i förskolan men bara 25 nya barn börjar i dagvården. Det leder till omorganiseringar inom dagvården.
19.4.2017 - 10.00

"De ungas mandat måste respekteras"

19.4.2017 - 08.57

Lärare ratar Wilhelmsdal

Kyrkfjärdens skola behöver mera rum nästa läsår. Lärarna föredrar gamla läkargården framom Wilhelmsdal.
18.4.2017 - 10.20

Ingås gröna pionjär kommer åter

Elina Hatakka var Ingås första gröna fullmäktigeledamot när hon blev invald år 2000. Nu gör hon comeback och hoppas på ett öppnare beslutsfattande än då.
17.4.2017 - 09.00

Lehtopelto knep platsen


13.4.2017 - 10.45

Kommunalvalet Ungt, grönt och kvinnodominerat

10.4.2017 - 19.02

Succé för SFP och Henrik Wickström

SFP går framåt och Samlingspartiet backar i Ingå. Röstmagneten heter Henrik Wickström, som med nästan 400 röster överträffar förra valets röstmagnet Kristian Jernström med stor marginal.
9.4.2017 - 21.40

Ingå ratar plan för Ristensbäcken


9.4.2017 - 15.00

Gasledning måste beakta mosse


8.4.2017 - 15.00

Jubilerande Igormuseet tar steget ut i cyber-Degerby

I sommar lanserar museet Degerby Igor en digital rundvandring i Degerby under parentesen. Projektet är det första av flera digitala satsningar.
4.4.2017 - 15.00