Mörklagda gator irriterar invånare – ingen vet var felet ligger

Gatorna på Brännmalmen i Sjundeå ligger i mörker för tredje gången på kort tid. Ingen vet varför.
4.1.2019 - 11.00 Premium

Ny fiberoptisk kabel nådde Hangö – ökar stadens konkurrenskraft

På måndag eftermiddag anlände en del av den fiberoptiska undervattenskabeln som företaget Eastern Light ska installera mellan Stockholm och Kotka. Kabeln kommer också att gå i land i frihamnen i Hangö.
6.11.2018 - 13.15

Bromarv skärgårdshamn tar form

24.4.2018 - 09.37

Miljonsatsning på plankorsningar – föreslagna åtgärder förbryllar

16.3.2018 - 16.40

Många utan el i Västnyland

Som mest har flera tusen av Carunas kunder i Västnyland varit utan strömtillförsel på grund av fel i stamnätet under tisdagen.
12.12.2017 - 14.11

Bromarv skärgårdshamn får 176 000 euro i EU-pengar

En viktig pusselbit för finansieringen av moderniseringen av skärgårdshamnen i Bromarv föll på plats i torsdags då Interreg Central Baltic meddelade att projektet SEASTOP har godkänts.
30.11.2017 - 14.11

Fusion av energi och vatten utreds

Ett utökat samarbete eller en fusion mellan Ekenäs energi och Raseborgs vatten ska utredas.
10.10.2017 - 16.41

Havskabeln kom i land i Hangö

5.10.2017 - 15.21

Vägprojekt ett levande pussel

18.9.2017 - 07.02

Gustav Wasas gata avstängd på onsdag

Gustav Wasas gata i Ekenäs är delvis avstängd i morgon onsdag mellan klockan 19.00 och 22.00. Detta beror på kabelarbete som utförs av Ekenäs Energi.
12.9.2017 - 14.24

Marina Holmberg

Ledare: Smidigt hela vägen

Hangö hamn har logistiken i skick. Nu är det hög tid att staten ser helhetsbilden och beviljar pengar för att vägen till hamnen förbättras.
24.8.2017 - 17.56

Gång- och cykelväg planeras i Pojo

Nylands NTM-central har låtit utarbeta en vägplan för en gång- och cykelväg mellan Karis och Pojo på avsnittet Stålbacka–Brunkomvägen.
24.8.2017 - 15.10

Bästa båthamnen kan bli bättre

23.8.2017 - 06.59

Skogshuggaren från ovan

9.6.2017 - 09.59

Resecentret startar med brobygge

Trafikverket och Raseborgs stad har förhandlat om ett avtal om en övergångsbro över bangården i Karis samt en underfart och ett resecenter på banområdet. Det ser ut att bli byggstart redan i höst.
25.5.2017 - 15.02

Ännu inga bryggor till Norra hamnen

Mäenpääs två bryggor i Norra hamnen byggs först våren 2018. Det betyder att staden två bryggor också måste vänta. Den ursprungliga planen var att anlägga stadens bryggor till denna säsong.
22.3.2017 - 16.32

En gentjänst för träsket i Gennarby

31.1.2017 - 08.40

Nu ansöker man om pengar för skärgårdshamnen

Tekniska nämnden beslutar att staden Raseborg tillsammans med Bromarv Byaråd och Bromarf Västra Fiskargille utarbetar en ansökan om bidrag från Pomoväst för muddringen och byggande av kajen i Bromarv skärgårdshamn och att staden fungerar som partner för projektet.
25.1.2017 - 17.00

Rampen i Norra hamnen får pengar

Rampen i Norra hamnen får pengar i stället för den nya rampen i Jägarbacken.
25.1.2017 - 16.15