Gustav Wasas gata avstängd på onsdag

Gustav Wasas gata i Ekenäs är delvis avstängd i morgon onsdag mellan klockan 19.00 och 22.00. Detta beror på kabelarbete som utförs av Ekenäs Energi.
12.9.2017 - 14.24

Marina Holmberg

Ledare: Smidigt hela vägen

Hangö hamn har logistiken i skick. Nu är det hög tid att staten ser helhetsbilden och beviljar pengar för att vägen till hamnen förbättras.
24.8.2017 - 17.56

Gång- och cykelväg planeras i Pojo

Nylands NTM-central har låtit utarbeta en vägplan för en gång- och cykelväg mellan Karis och Pojo på avsnittet Stålbacka–Brunkomvägen.
24.8.2017 - 15.10

Bästa båthamnen kan bli bättre

23.8.2017 - 06.59

Skogshuggaren från ovan

9.6.2017 - 09.59

Resecentret startar med brobygge

Trafikverket och Raseborgs stad har förhandlat om ett avtal om en övergångsbro över bangården i Karis samt en underfart och ett resecenter på banområdet. Det ser ut att bli byggstart redan i höst.
25.5.2017 - 15.02

Ännu inga bryggor till Norra hamnen

Mäenpääs två bryggor i Norra hamnen byggs först våren 2018. Det betyder att staden två bryggor också måste vänta. Den ursprungliga planen var att anlägga stadens bryggor till denna säsong.
22.3.2017 - 16.32

En gentjänst för träsket i Gennarby

31.1.2017 - 08.40

Nu ansöker man om pengar för skärgårdshamnen

Tekniska nämnden beslutar att staden Raseborg tillsammans med Bromarv Byaråd och Bromarf Västra Fiskargille utarbetar en ansökan om bidrag från Pomoväst för muddringen och byggande av kajen i Bromarv skärgårdshamn och att staden fungerar som partner för projektet.
25.1.2017 - 17.00

Rampen i Norra hamnen får pengar

Rampen i Norra hamnen får pengar i stället för den nya rampen i Jägarbacken.
25.1.2017 - 16.15

Havsdatakabeln kan vara klar för trafik 2018

Cinias och C-Fiber Hanko Ab:s nya dataförbindelse ökar affärsmöjligheterna.
19.12.2016 - 10.38

Stängd farled under Pojoviksbron

16.11.2016 - 14.47

Elektrifieringen av Hangö-Hyvinge lyfts upp igen

3.10.2016 - 12.03

Trafikljus och nya filer

18.8.2016 - 10.48