Insändare: Hemvården fungerar i Tenala

Säkert förekommer det brister och olägenheter på sina håll, ingen rök utan eld, men våra erfarenheter i Tenala var i stort sett endast positiva och tacksamma.
22.2.2019 - 06.00

Insändare: Siffrorna stämmer

Siffran 142 personer som får regelbunden hemvård och 40 personer som får tillfällig hemvård är den absoluta siffran klienter som man sköter just nu då förfrågningen gjordes.
19.2.2019 - 05.56 Premium

Insändare: Fel uppgifter för Hangö?

I Hangö stads budgetbok för 2019 står det däremot att antalet klienter i hemvården 2017 var 345, att de för 2018 uppskattats vara 360 och att man för 2019 räknat med 300.
12.2.2019 - 05.51 Premium

Hemvården behöver mer personal

4.12.2018 - 10.24 Premium

Ingå satsar på äldrevård: fler ska ta hand om hemvårdsklienterna

Hemvården i Ingå får mera resurser. En fysioterapeut och en närvårdare ska vidareutveckla rehabiliteringen av äldre i deras egna hem.
4.12.2018 - 07.00 Premium

Insändare: Sätt ordning på hemvården!

Hittills saknas i debatten röster för dem som hemvården varje dag är livsavgörande för.
29.6.2018 - 05.46

Ny enhet ger intensiv hemsjukvård

Från den första mars kompletteras hemsjukvården i Sjundeå och Lojo med ett hemsjukhus för kortvarig medicinsk vård som intravenös medicinering eller palliativ vård.
1.3.2018 - 08.00

Äldre i Hangö efterlyser gemenskap och samarbete

26.9.2017 - 08.00

Insändare: Hemvården har inget tak

Hemvården måste utvecklas så att vi beslutsfattare kan svara på människornas behov.
25.8.2017 - 05.55

Äldres behov gås till mötes i Ingå

Hemvården i Ingå kräver allt mer. Såväl besöksantalet som tiden för besöken har ökat märkbart. För att möta behoven tillsätts nu två nya tjänster.
30.6.2017 - 18.58

Vård i hemmet omorganiseras

Hemvården i Raseborg ska omorganiseras. I dag består den av fyra enheter, framöver blir de fem. Några befattningar ändras också. Det beslöt grundtrygghetsnämnden i torsdags.
17.3.2017 - 15.12

Menumat omtyckt bland äldre

17.6.2016 - 11.29

Facket drar en lans för hemvården i Raseborg

28.1.2016 - 07.00

Simola jobbade med hemvården

22.1.2016 - 14.32

Raseborg vill testa mat från automat

19.1.2016 - 16.11