Insändare: Staden måste hålla vad den lovar!

Det är oroväckande att Raseborg inte lyder och håller vad staden lovat, det vill säga ett nytt ålderdomshem till 2015.
3.9.2019 - 05.53

Insändare: Hagahemmet hör vårdhistorien till

Fortfarande används trånga celler på sju kvadrat eller rum för två personer och utan hygienutrymme.
30.8.2019 - 05.56

Insändare: Stadsstyrelsens förslag bygger på subjektiv beredning, utan faktaunderlag

Nu skall man alltså hålla Hagahemmet tomt i nio år varefter huset skall renoveras.
30.8.2019 - 05.45

Insändare: Blir Hagahemmet det nya Fridebo?

Det är fullkomligt omänskligt att flytta på åldringar, tvinga dem att lämna sitt trygga, bekanta äldreboende – i det här fallet tvingas de flytta två gånger. Först till Gammelboda, tre år senare (?) till ett nytt boende i centrum
23.8.2019 - 05.54

"Ingen orsak att planera renovering av Hagahemmet"

20.8.2019 - 12.00

Insändare: Avundsjuka?

Det är för mig fortfarande oklart vad som är syftet med att vissa personer och grupper vill hindra att åldringar, och deras vårdare, äntligen skulle få njuta av bättre och lagenliga vårdförhållanden
4.6.2019 - 06.20

Insändare: Inte lätt att renovera Hagahemmet

I Raseborg är de minsta vårdburarna sju kvadrat och den sortens burar slopade till exempel Helsingfors stad för 60 år sedan.
24.5.2019 - 10.36

Insändare: Tillbyggnad bästa alternativet

Det är också tanklöst att kritiklöst prisa alternativa lösningar som, liksom i fallet med Esperis lokaler i Gammelboda, är behäftade med stora brister.
17.5.2019 - 05.58

Domstol begärde och får utlåtanden om klientflytt

14.5.2019 - 14.32

Över 1 600 vill utreda tillbyggnad av Hagahemmet

13.5.2019 - 18.00 Premium

Insändare: Hagahemmet hör historien till

Raseborg och dess tidigare partskommuner har hört till de mest eftersatta kommunerna att satsa på tidsenliga vårdutrymmen.
7.5.2019 - 05.56

Insändare: Hagahemmet direkt livsfarligt


26.4.2019 - 16.00

Domstol får ta ställning till Hagahemmets flytt

18.4.2019 - 07.00 Premium

Hyran i nya boendet i Gammelboda fastställd

12.4.2019 - 20.00 Premium

Raseborg kan få ett nytt äldrecenter

Raseborg flyttar sin seniorrådgivning och de äldres dagverksamhet från Hagahemmet i Ekenäs till den gamla sjukvårdsskolan på Raseborgsvägen 5. Det beslöt social- och hälsovårdsnämnden i går.
12.4.2019 - 14.00

Insändare: Stirra inte blint på svarvade kostnadsalternativ

För människor i resurserat serviceboende är inte närhet till hälsovårdscentral och sjukhus en viktig och avgörande sak.
9.4.2019 - 05.54

Invånare vill ha tillbyggnad vid Hagahemmet

Ett invånarinitiativ har startats för att få en tillbyggnad vid och renovering av Hagahemmet och därigenom utveckla och förenhetliga äldrevården i Raseborg.
1.4.2019 - 18.00 Premium

Insändare: Betala Esperi med Kalle Anka-pengar!

Om den planerade flytten blir av förlorar staden minst 260 000 euro per år jämfört med dagens kostnad för Hagahemmet.
19.3.2019 - 05.56

"Viktigast att ge vården i egen regi"

14.3.2019 - 18.42 Premium