Första hjälparnas repövning behövs

7.8.2018 - 15.00

Frivilliga byggde brygga i Sjundeå

I många år har det diskuterats att det skulle vara trevligt med en simbrygga i Sjundeå vid parken bredvid ån men hittills har ingen åtagit sig projektet. I år bestämde sig dock Sjundeåborna Sakari Mäkelä och Eljas Rahikainen att ta tag i saken.
14.7.2018 - 09.00

Marina Holmberg

Ledare: Flitiga frivilliga finns fortfarande

Finland är föreningarnas förlovade land. Talkoandan lever och i år har flera engagerat sig än i fjol.
24.5.2018 - 19.00

Längtan och tacksamhet driver hjälpen

En femtioårsdag vid Kilimanjaro gav upphov till en hjälpverksamhet som i dag stöder tio skolor i Tanzania. Hjälpen koordineras i Ingå.
12.4.2018 - 07.00

Ingåmanskap får pris för räddningar

Årets sjöräddare kommer från Ingå. Manskapet på räddningsbåten Fagerö skötte elva uppdrag under midsommarhelgen, en tiondel av alla uppdrag som sjöräddningssällskapets enheter utförde.
23.3.2018 - 07.00

Sjundeå samarbetar med yrkeshögskola

Sjundeås ungdomsväsende samarbetar med socionomutbildningen vid Laurea. Målet är fler frivilligarbetare och ny energi i Walkersverksamheten.
22.9.2017 - 12.00

Frivilliga ger innehåll i livet

17.9.2017 - 15.32

Frivilliga röjer lekplatser för öring

Viktiga lekplatser för öringen i Ingarskila å rustas upp på talko. Till projektet hör röjning, uppluckring av bottnen och tillägg av nytt grus.
4.8.2017 - 12.00

Raseborgare öppnar sina dörrar för asylsökande

30.5.2017 - 06.59

Givmildhet får Azalea att blomma

24.5.2017 - 18.00

Vill ge lyx åt familjer med specialbehov

1.9.2016 - 09.00

Talkopool lösningen för Karelia

25.1.2016 - 09.51