Stöd till föreningar med ungdomsverksamhet

29 föreningar med ungdomsverksamhet får ekonomiskt stöd av Raseborgs stad.
13.5.2019 - 20.00

Back på Pojo Sports ansökan

Föreningen Pojo Sport hade anhållit om 30 000 euro för att säkerställa en tillräcklig kapacitet för snöproduktion med snökanon. Raseborgs fritidsnämnd beslöt i torsdags att bidraget inte beviljas.
19.11.2018 - 13.30

Fritidschefen jävig då ishallen fick stöd

Fritidsnämnden i Raseborg beviljade i oktober ett årligt stöd på 50 000 euro till Raseborgs ishall. Ärendet hade beretts av fritidschefen Reino Kärkkäinen – trots att han själv satt i ishallsbolagets styrelse. Det gör han inte längre.
19.11.2018 - 09.53

Ishallsbolaget får även fortsättningsvis 50 000 per år

Aktiebolaget Raseborgs ishall får även de kommande fem åren 50 000 euro om året i understöd av staden. Det beslöt fritidsnämnden i går.
11.10.2018 - 18.00

Fritidsnämnd flaggar för sommartid

Raseborgs fritidsnämnd möttes i onsdags och kastade då in sig i diskussionen om huruvida vi ska ha sommar- eller normaltid, eller fortsätta som nu.
11.10.2018 - 15.05

Bidrag till idrottsanläggningar i Raseborg

9.6.2018 - 16.00

Återstående medel kan gå till utegym

Arbeten med det planerade utegymmet i Karis kanske kan påbörjas i år. Men bara om det blir pengar över efter andra projekt.
2.2.2018 - 16.26

Nämnd tog ställning mot trakasserier

Fritidsnämnden i Raseborg har nu skrivit ett skriftligt ställningstagande mot sexuella trakasserier.
18.12.2017 - 14.45

Utegym planeras i Karis och rink i Pojo

Prognosen visar att avdelningarna som lyder under fritidsnämnden i Raseborg skulle underskrida sin nettobudget med 32 000 euro i år. Troligen planar det ut ännu innan budgetåret är slut.
8.12.2017 - 15.50

Oanvända träningsturer faktureras

En förening hade anhållit om att slippa betala för outnyttjade träningsturer. Fritidsnämnden i Raseborg vidhåller ett tidigare beslut – föreningen ska betala.
15.9.2017 - 09.29