Novias forskare vill få bort läkemedelsrester ur våra vattendrag

Nu ska yrkeshögskolan Novia kartlägga hur mycket läkemedelsrester det finns i de västnyländska vattnen. Forskarna utvecklar också ett material som kan suga upp läkemedlen.
29.4.2019 - 07.40

Insändare: Fortsatt framgång kräver utbildning och forskning

Utbildning och forskning borde lyftas upp som spetstema för Finlands EU-ordförandeskap.
12.3.2019 - 05.56

Insändare: Utbildning och forskning skapar nya jobb

Den nuvarande regeringen har genomfört massiva nedskärningar i utbildning och forskning.
26.2.2019 - 05.56

Som en tropisk plats – men bilden är tagen i Hangö

I Tvärminne håller forskare på med ett projekt som ska lyfta fram att det fortfarande finns hopp att rädda Östersjön. Under vattenytan finns mycket värdefullt och vackert som är värt att rädda, men först måste folk veta att det finns.
28.12.2018 - 10.00 Premium

Flyttfåglar kvittrar om nya rön – forskare samlar in kritisk information i Hangö

I snart 40 år har man samlat in information om fåglar i Hangö. Fågelstationen på Uddskatan har en viktig roll i internationell forskning, och läget är något av ett Mecka för fågelentusiaster.
30.10.2018 - 08.00

Sätt betyg på din närmiljö

5.10.2018 - 12.00

Forskare vill avslöja algernas hemligheter

3.10.2018 - 14.00

Snappertuna smartare med samarbete

29.9.2018 - 09.57

Tvärminne zoologiska station får nytt fartyg

6.7.2018 - 18.00

Blöta vintrar rubbar livet i Finska viken

13.1.2018 - 08.00

Tre meters hål genom isen

Dykarna var ungefär 45 minuter per gång under ytan för att samla in prover. Fryspunkten i vattnet ligger kring minus 1,9 grader.
29.12.2017 - 07.00

Djurlivet ökar då isen smälter

Expedition i Antarktis visar att ekosystemet kan anpassa sig snabbt till nya förhållanden. Tunnare havsis ger mera liv under ytan.
29.12.2017 - 07.00

Viking Line donerar 50 000 till Östersjöforskning

7.12.2017 - 12.01

Noviapengar ifrågasattes

Förslaget att Raseborg ska delta i basfinansieringen för Forskarkollegiet inom bioekonomi vid Yrkeshögskolan Novia med 150 000 euro per år i fyra år framåt ifrågasattes i fullmäktige.
4.12.2017 - 18.38

Kunskap byts över flera gränser

Också små vetenskapliga symposierna har många fördelar, säger forskare som samlats i Ekenäs för att skapa nya kontakter och dela med sig av sitt arbete.
24.11.2017 - 11.30

Novia hoppas få fortsatt finansiering

Yrkeshögskolan har fått löfte om en stor del av de pengar som behövs för att forskarkollegiet i bioekonomi ska kunna fortsätta i motsvarande utsträckning som nu.
24.11.2017 - 11.30

I dag: Kan forskarna aldrig bestämma sig?

Tar ditt kritiska tänkande slut kan du lika gärna packa ihop ditt forskningslabb och göra något annat.
24.10.2017 - 06.07

Forskningen drog fullt hus

16.9.2017 - 17.16

"Fundamentalist inte samma som terrorist"

9.9.2017 - 08.00