Marina Holmberg

Ledare: Flitiga frivilliga finns fortfarande

Finland är föreningarnas förlovade land. Talkoandan lever och i år har flera engagerat sig än i fjol.
24.5.2018 - 19.00

Äntligen eget för ESS

11.4.2018 - 06.59

Thomas Sundström

Ledare: De viktiga föreningarna

Föreningarna står för en avgörande samhällelig insats. Samtidigt står och faller de ofta med talkoinsatser.
5.4.2018 - 19.00

De blåser liv i medeltiden i Sjundeå

Sjundeå får en egen medeltida marknad. Målet är att den ska bli en flerårig tradition, därför har de aktiva skapat en förening som ska stå som arrangör.
5.4.2018 - 08.00

För kvinnors bästa i ett halvt sekel

18.3.2018 - 10.00

EIF får inte vistas gratis på Raseborgsvägen 5

Staden vill inte låta EIF husera gratis i lokalerna på Raseborgsvägen 5. Stadsstyrelsen beslutade att avslå EIF:s fotbollssektions anhållan om hyresfrihet för vintermånaderna.
21.2.2018 - 10.36

Ny karatemetod används i Ingå

Karateföreningen Inkoo Karatedo är den enda föreningen som erbjuder möjlighet till kampsport i Ingå. Som sådan fyller den en funktion, anser aktiva.
19.10.2017 - 08.00

Föreningarna blir allt fler

På flera håll fungerar föreningshusen som en ryggrad i samhället, säger Christoffer Isaksson som är verksamhetsledare för Nylands svenska ungdomsförbund.
10.9.2017 - 14.00

De vill skapa minnen även för de yngre

Västra Sjundeå ungdomsförening har god vind i seglen efter stiltjen för några år sedan. Också i södra Sjundeå fick ungdomsföreningen extra fart då nya medlemmar kom med.
10.9.2017 - 14.00

Slow Food får 15 000 i tre års tid

Stadsstyrelsen har beslutat att staden ingår ett treårigt samarbetsavtal med föreningen Slow Food Västnyland enligt vilket staden betalar 15 000 euro årligen till föreningen i tre års tid. Föreningen anhöll om ett årligt bidrag på 25 000 euro fram till 2019.
5.9.2017 - 15.08

Hundklubb får hyra, inte köpa mark

Hundklubben Canidae ville köpa den skolningsplan som föreningen hyr av kommunen i Västankvarn. Styrelsen vill hellre fortsätta arrendera.
16.8.2017 - 11.00

Krigsänkebarn är varandras änkesyskon

5.8.2017 - 09.00

Kungsen förvandlas till loppisgata

Lördagen den 8 juli ordnas åter det populära CityLoppiset längs Kungsgatan i Ekenäs.
23.6.2017 - 15.11

Idrottsparken i Karis blir drömfabrik för en kväll

Idén är att alla raseborgare ska ha kunna hitta en lämplig hobby åt sig. Och då måste man få veta vilka föreningar det finns. Långt ifrån alla är speciellt synliga.
4.5.2017 - 15.58

200 000 euro till föreningar

Grundtrygghetsnämnden i Raseborg beviljar riktade understöd på sammanlagt 200 000 euro till sex föreningar. Två föreningar blev utan stöd.
17.3.2017 - 16.54

Ledare: Samarbete som gynnar många

Kommunerna och tredje sektorn har mycket att vinna genom att arbeta tillsammans. Föreningarna kan ha goda tjänster som ingen annan erbjuder.
2.3.2017 - 17.30

Samarbete förnyas inom kulturen

Raseborg ingår fyraåriga avtal med fyra olika aktörer. Alla är trogna kompanjoner.
1.3.2017 - 17.01

Fyrtioåring rustar till marknad igen

14.12.2016 - 10.00

Rösta för bidrag till föreningar och projekt

Sju projekt eller föreningar från Västnyland deltar i Varuboden–Oslas bidragskampanj som heter Egna området till godo. Andelslaget delar ut totalt 175 000 euro i bidrag.
14.10.2016 - 15.30