Insändare: Livet har blivit ännu svårare för Ethel Storsjö

Den enda politiker som på eget initiativ tagit kontakt och intresserat sig för ärendet är Ulf Heimberg.
17.11.2020 - 05.50

Starten för gemensam färdcentral skjuts fram

3.11.2020 - 07.00 Premium

Insändare: Brist på kommunikation i fallet Storsjö

Skall inte nämnden i sitt värv övervaka de ansvariga tjänstemännens arbete? Det kan förstås bli svårt om tystnadsplikten är det enda rådande.
3.11.2020 - 05.50

Insändare: Ny färdtjänst allt osäkrare

Kyrkslätt, Vichtis och Högfors har bordlagt ärendet och vill få större klarhet och andra kommuner börjar inse bristernas omfång.
30.10.2020 - 05.55

Fakta och verklighet ska avgöra då beslut om färdtjänst fattas

27.10.2020 - 09.00 Premium

Insändare: Håret reser sig när man läser fallet Storsjö

Håret reste sig när jag läste att social- och hälsovårdsnämndens sektion igen har avslagit Storsjös anhållan om färdtjänst.
27.10.2020 - 07.15

Insändare: Ämbetsmännen bör avgå efter häxjakten på Storsjö

Det är skamligt att spionera på en människa som inget ont gjort.
27.10.2020 - 06.55

Insändare: Fullt med lagbrister i nya färdtjänsten

Strävan har hela tiden varit att trakassera och försämra servicenivån för kundkretsen och det rimmar illa med vad lagen om de funktionshindrades likaberättigande kräver.
23.10.2020 - 06.55

Insändare: Hur tänker man nu kring Storsjö?

Vad tjänar det till att skaffa läkarintyg och andra intyg när de ändå inte beaktas i processen, utan ”rapportering” från anonyma personer väger tyngre?
23.10.2020 - 05.50

Nytt negativt beslut om färdtjänst för Ethel baseras delvis på hörsägen

20.10.2020 - 07.00 Premium

Politiker chockad över hur 89-åriga Ethel Storsjö har behandlats

25.9.2020 - 07.00 Premium

Vem kan få färdtjänst?

21.9.2020 - 13.01 Premium

Ethel, 89, miste både färdtjänst och hiss

1.9.2020 - 07.00 Premium

Insändare: Man får inte krångla till färdtjänsten för funktionshindrade

Kommunerna är skyldiga att under alla omständigheter ansvarsfullt sköta sina lagstadgade åligganden
2.7.2019 - 06.00

Insändare: Raseborg tar till hårda bandage mot försvarslösa invånare

Vi får vara tacksamma för att vi har en fungerande polisfunktion i Raseborg för i värsta fall måste polisen ta hand om färdtjänstkunder som blir lämnade utan behövlig transportmöjlighet.
12.4.2019 - 08.01

Ny färdtjänst söker testklienter

6.12.2018 - 11.00

Kriterier för färdtjänst uppdateras

1.6.2018 - 09.19