"Gör om, gör rätt" – Hangö stad gör helomvändning gällande hotellbygget

22.5.2019 - 10.00 Premium

Inget beslut om Fabriksudden – handlingarna kom för sent

12.4.2019 - 09.26 Premium

Stadsdirektörens mejl till politiker ligger i en gråzon – ville påverka politikernas beslut om hotellbygget på Fabriksudden

11.4.2019 - 06.00 Premium

Hotellbygget fick nej med minsta möjliga marginal – "Vi vill att det ska gå lagligt till"

15.3.2019 - 09.51 Premium

Insändare: Undantag hade brutit mot lagen

Eftersom Fabriksuddens planläggning inte är färdig skulle ett godkännande av undantaget ha brutit mot flera punkter i lagen.
6.12.2018 - 05.56

Hotellbygget får inte grönt ljus – staden får gå tillbaka till ritbordet och flera personer kan förlora sina jobb

30.11.2018 - 14.30

Regatta Resorts vill att staden sköter sin andel

22.6.2018 - 12.00

Fabriksuddens plan väckte en sista debatt

23.5.2017 - 20.30

Insändare: Villkorslöst avtal kan inte vara utgångspunkten

Det är självklart att en betydande värdehöjning av tomten kommer nuvarande aktieägare till godo genom ett beslut att omändra byggnadsrätten från affärsverksamhet till bostäder.
23.5.2017 - 05.55

Insändare: Vem bestämmer i Hangö?

Stadsfullmäktige fattade beslut om ett hotell, men inte om bostadshotell, inte om hyresbostäder eller privata fritidsbostäder.
19.5.2017 - 05.55

Fabriksuddens försäljning skjuts upp

16.5.2017 - 11.57

Fabriksudden drogs bort från listan i Hangö fullmäktige

7.2.2017 - 20.30

Åsikter om Fabriksudden ventilerades utanför stadshuset i Hangö

7.2.2017 - 18.23

Insändare: Kommer staden att kräva Regatta Resorts på mer pengar?

Genom detaljplaneändringen kommer värdet på tomten att öka betydligt.
7.2.2017 - 05.55

Parkering behövs vid simhuset

8.12.2016 - 11.10

Hangö får sin hotellutvidgning

25.8.2016 - 09.00

Ny rapport klar inom augusti

17.8.2016 - 08.00

Fabriksuddens parkplan är klar

26.7.2016 - 08.22

Hangö står för tilläggskostnaderna

26.2.2016 - 16.35