Stadsdirektörens mejl till politiker ligger i en gråzon – ville påverka politikernas beslut om hotellbygget på Fabriksudden

11.4.2019 - 06.00 Premium

Hotellbygget fick nej med minsta möjliga marginal – "Vi vill att det ska gå lagligt till"

Det blev en jämn omröstning när miljönämnden på torsdag kväll tog ställning till Regatta Resorts hotellbygge på Fabriksudden i Hangö. Med 5 röster mot och 4 för fick hotellet nej än en gång.
15.3.2019 - 10.16 Premium

Insändare: Undantag hade brutit mot lagen

Eftersom Fabriksuddens planläggning inte är färdig skulle ett godkännande av undantaget ha brutit mot flera punkter i lagen.
6.12.2018 - 05.56

Hotellbygget får inte grönt ljus – staden får gå tillbaka till ritbordet och flera personer kan förlora sina jobb

Den planerade hotellbyggnaden på Fabriksudden får inte undantagstillstånd. Det betyder att bygget skjuts upp, hotellets och spaets öppettider begränsas och en del personal antagligen sägs upp.
30.11.2018 - 14.33

Regatta Resorts vill att staden sköter sin andel

Regatta Resorts säger att man gjort allt som samarbetsavtalet förpliktigar bolaget till. Därför vill man veta när staden ska sköta sin andel av överenskommelsen.
22.6.2018 - 12.00

Fabriksuddens plan väckte en sista debatt

23.5.2017 - 20.31

Insändare: Villkorslöst avtal kan inte vara utgångspunkten

Det är självklart att en betydande värdehöjning av tomten kommer nuvarande aktieägare till godo genom ett beslut att omändra byggnadsrätten från affärsverksamhet till bostäder.
23.5.2017 - 05.55

Insändare: Vem bestämmer i Hangö?

Stadsfullmäktige fattade beslut om ett hotell, men inte om bostadshotell, inte om hyresbostäder eller privata fritidsbostäder.
19.5.2017 - 05.55

Fabriksuddens försäljning skjuts upp

16.5.2017 - 11.58

Fabriksudden drogs bort från listan i Hangö fullmäktige

7.2.2017 - 20.30

Åsikter om Fabriksudden ventilerades utanför stadshuset i Hangö

Invånarna i Hangö börjar bli mästare att ordna demonstrationer. I dag (7.2) möts man utanför Stadshuset för att diskutera planeringen av Fabriksudden.
7.2.2017 - 18.23

Insändare: Kommer staden att kräva Regatta Resorts på mer pengar?

Genom detaljplaneändringen kommer värdet på tomten att öka betydligt.
7.2.2017 - 05.55

Parkering behövs vid simhuset


8.12.2016 - 11.10

Hangö får sin hotellutvidgning

25.8.2016 - 09.00

Ny rapport klar inom augusti

17.8.2016 - 08.00

Fabriksuddens parkplan är klar

26.7.2016 - 08.23

Hangö står för tilläggskostnaderna

26.2.2016 - 16.35

HFD: Hangö gjorde rätt

21.1.2016 - 11.46