Esperi har skärpt sig – vårdhemmet i Sjundeå fyller nu kraven

Bristerna i vårdhemmet Sigrid i Sjundeå har åtgärdats. Enligt Regionförvaltningsverket är ärendet färdigbehandlat och inga vidare åtgärder vidtas.
8.8.2019 - 08.00 Premium

Vårdhemmet Sigrid fick anmärkning för slarv med mediciner

Vårdhemmet Sigrid i Sjundeå prickas av Regionförvaltningsverket för felaktig hantering av läkemedel och för lite personal. Klienterna har inte alltid fått de mediciner de ska ha och ansvaret för läkemedlen har varit diffust.
20.5.2019 - 08.00 Premium

Hyran i nya boendet i Gammelboda fastställd

12.4.2019 - 20.00 Premium

"Viktigast att ge vården i egen regi"

14.3.2019 - 18.42 Premium

Insändare: Kräv referenser av vårdproducenterna!

Kommunernas skattepengar och hjälpbehövandes surt förvärvade slantar går till att fylla de stora vårdbolagens fickor med miljonbelopp.
1.2.2019 - 05.54 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Vanskligt och virrigt inom vården

Raseborg hyr nya utrymmen för äldreomsorgen. Varför skulle ett framtida landskap tycka att det är en bra idé att bygga i centrum av Ekenäs då?
31.1.2019 - 19.22 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Lyssna på vårdarna

Vårdfacken slår larm att de senaste bristerna i äldreomsorgen bara är toppen av ett isberg. Nu behövs insatser av alla för att få en förändring.
28.1.2019 - 19.17 Premium