Ekenäs Energi får gå vidare med vindkraftsplaner

27.3.2019 - 13.00

Representanter till möten och stämmor utsågs

Stadsstyrelsen i Raseborg har utsett en rad representanter till möten och stämmor som hålls i april.
5.3.2019 - 14.33

Ekenäs Energis kunder nöjdast i nationell undersökning

26.11.2018 - 10.04

Marina Holmberg

Ledare: Vattnet värt att värna om

Finns det en risk att Raseborgs vatten blir en handelsvara i framtiden? Den frågan måste fullmäktigeledamöterna ha i åtanke då de ska besluta om vattenverkets framtid.
19.10.2018 - 08.00

I dag: Vem ska äga ditt vatten?

Din dusch blir en affärsmöjlighet.
5.10.2018 - 06.10

Insändare: Slå inte ihop Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi

Vi måste tänka långsiktigt på följderna av besluten som fattas nu och föreställa oss hoten och möjligheterna till och med för de kommande generationerna.
25.9.2018 - 05.55

Kritik inifrån mot fusion

Tom Törnroos, Raseborgs Vattens direktör, är mycket kritisk till en eventuell fusion av Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten.
14.9.2018 - 08.00

Utlåtanden begärs in om fusionsplan

Konsultföretaget BDO:s slutrapport om en eventuell fusion mellan Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi är klar.
28.8.2018 - 16.33

Stabilt energibolag ordnar elbilsevenemang

Ekenäs Energi uppvisar en ökad rörelsevinst efter år 2017. Den ökade från 2,5 till 2,6 miljoner euro det vill säga med 2,4 procent.
11.5.2018 - 09.57

Fusion av energi och vatten utreds

Ett utökat samarbete eller en fusion mellan Ekenäs energi och Raseborgs vatten ska utredas.
10.10.2017 - 16.41

Gustav Wasas gata avstängd på onsdag

Gustav Wasas gata i Ekenäs är delvis avstängd i morgon onsdag mellan klockan 19.00 och 22.00. Detta beror på kabelarbete som utförs av Ekenäs Energi.
12.9.2017 - 14.24

Värmecentral stör grannarna

22.7.2017 - 11.00

Säkrare el till Ekenäs med ny linje

28.3.2017 - 16.04

Solenergin når höghusen sist

9.8.2016 - 09.00

Ljus framtid för solpanelerna

12.7.2016 - 07.00

Fortsatt uppåt för Ekenäs Energi

30.3.2016 - 13.00