Ministerium vill att skolorna övergår till distansundervisning

FSS: Unga drabbas hårt av coronaepidemin – ja till närundervisning

Distansstudierna tär på motivationen – "Allt går bättre när vi är fysiskt i skolan"

Forskning: Distansundervisningen minskade på coronafallen

Studier på distans är krävande – "Att hålla de studerande motiverade är svårt"

Distansskolan har lett till ökad ojämlikhet – elever behöver mer individuellt stöd

Raseborgs gymnasier övergår till distansstudier

Samhörighet på distans

Undervisning på distans får godkänt

Årets studenter måste fira lugnt – "Jag har sett fram emot dimissionen jättelänge"

Gymnasistförbundet: "Vi är mycket bekymrade över gymnasieelevernas ökade arbetsbelastning"

Distansundervisningen behöver jämnare kvalitet

Karis Telefon märker att många jobbar hemma – "Fibernätet tål en situation som den här"

Att undervisa och lära på distans är en utmaning - "Lärarna måste skapa en atmosfär eleverna trivs i"

Metoderna för distansundervisning varierar – "Barnen hamnar i en ojämlik sits"

Också dansen har blivit digital

Så funkar den nya vardagen i Ingå

Robot kan ta dålig luft i stället för elev