debatt
»

Insändare: Farlig sväng på riksvägen

Trafikmängden och lastbilstrafiken har blivit alltför livlig för att det kan få fortsätta utan åtgärder.
19.3.2019 - 05.54

Insändare: Staden, försvaret och Trafikverket borde också höras i rätten

Trafikverket bör ställas till ansvar för att tågets högsta tillåtna hastighet var 120 kilometer i timmen.
15.3.2019 - 05.59

Insändare: Bra för insekterna, bra för människan

På torra sandmarker, som det ju finns gott om i Ekenäs kunde man också relativt lätt anlägga områden med torrängsväxter.
14.3.2019 - 21.00

Insändare: Fortsatt framgång kräver utbildning och forskning

Utbildning och forskning borde lyftas upp som spetstema för Finlands EU-ordförandeskap.
12.3.2019 - 05.56

Insändare: Bra för insekterna, bra för människan

Jag hoppas att det blir vanligt med blomstrande fröblandningar för olika marker, förhållanden och behov som lätt kan köpas och inte kostar så mycket.
12.3.2019 - 05.56

Insändare: Våld i närrelationer ska förebyggas på alla nivåer

Att förebygga våld mot kvinnor och familjevåld är en fråga också för männen.
8.3.2019 - 09.00

Insändare: Fördröjs beslutsfattandet kring McDonald med flit?

Har man gjort ett slutligt ”beslut” eller överför man detta åt någon?
8.3.2019 - 05.56

Insändare: Finns det undersökningar om 5G?

Det finns många människor i dag som är oroade över att de trådlösa nätverken orsakar skador på människor, djur, insekter och växter.
1.3.2019 - 21.00

Insändare: Nu går det för långt med vargen!

Så sent som under julhelgen var vargen vid trappan på natten.
1.3.2019 - 05.53

Insändare: Bygg om Knipnäs till äldreboende

Det behövs förstås en genomgripande ombyggnad, men det ska väl lyckas då det gick att göra stadshus av ett annat gammalt sjukhus.
26.2.2019 - 09.05

Insändare: Utbildning och forskning skapar nya jobb

Den nuvarande regeringen har genomfört massiva nedskärningar i utbildning och forskning.
26.2.2019 - 05.56

Insändare: Äntligen blir Hagahemmet ersatt av tidsenliga utrymmen

Det är en tillgång för staden att kunna hyra nya byggnader även om de ägs av Esperi Care. Men bolaget har ingenting att göra med vården där då den sköts av stadens personal.
25.2.2019 - 21.00

Insändare: Utveckla och ta i bruk renare metoder

Genom att satsa på en renare och bestående miljö har Finland också möjlighet att vinna ekonomiska framgångar.
22.2.2019 - 10.00

Insändare: Hemvården fungerar i Tenala

Säkert förekommer det brister och olägenheter på sina håll, ingen rök utan eld, men våra erfarenheter i Tenala var i stort sett endast positiva och tacksamma.
22.2.2019 - 06.00

Insändare: Västnylands utveckling behöver stöd på riksnivå

Det finns oändlig potential när det gäller näringslivet i vår region.
21.2.2019 - 22.00

Insändare: Varför inte utöka småbarnspedagogiken i Västerby?

Föräldrar till barn i Vesterby informerades om stängningen endast tre vardagar innan beslutet fattades, utan möjlighet att delta eller bli hörda i processen.
21.2.2019 - 21.00

Insändare: Kustbanan både billigare och bättre

Att tala om kustbanans “utveckling” då man avser att ersätta fjärrtågen med lokaltåg är en våt trasa i ansiktet på Västnyland.
19.2.2019 - 05.59 Premium

Insändare: Hoppas det inte går som i Alavo

Att Hagahemmet skulle vara i så dåligt skick som politikerna påstår är lögn.
19.2.2019 - 05.57 Premium

Insändare: Siffrorna stämmer

Siffran 142 personer som får regelbunden hemvård och 40 personer som får tillfällig hemvård är den absoluta siffran klienter som man sköter just nu då förfrågningen gjordes.
19.2.2019 - 05.56 Premium