debatt
»

Insändare: Kastar Raseborg gjorda investeringar i sjön?

Bildningsnämnden har utgått enbart från sitt uppdrag och andra övergripande direktiv torde man inte ha fått.
21.5.2020 - 05.30

Insändare: Alla bör värna om sina språkliga rättigheter!

I beslutet om samjouren beaktade HUS-ledningen inte att den svenska servicen lider då svensk- eller starkt tvåspråkiga enheter försvagas.
19.5.2020 - 05.30

Insändare: Behåll Hangöbyskolan!

Vi föräldrar är ledsna och bekymrade, men vi har också en strimma hopp.
15.5.2020 - 06.20

Insändare: Coronakrisen påverkar vårt mående

Hur kan vi i vårt samhälle och vårdsystem tillsammans jobba för att minska på de skador och konsekvenser som vi tror blir en följd efter denna svåra situation?
5.5.2020 - 05.30

Insändare: Tack till alla, vi fortsätter kämpa!

Som invånare i vår kommun är det också viktigt att vi, när den här pandemin är över, kommer ihåg vem vi kunnat lita på under den här tiden.
24.4.2020 - 06.30

Insändare: Veterandagen borde firas oftare

Vi bör uppfatta det som en ära och skyldighet att ge våra ålderstigna släktingar och vänner tid genom att stöda och lyssna på dem också i vardagen.
24.4.2020 - 06.20

Insändare: Nya vardagen byggs upp nu

Dagen då vi återgår till det nya normala är en dag närmare för varje dag.
17.4.2020 - 06.00

Insändare: Distansundervisningen behöver jämnare kvalitet

Lärarna har, som alla övriga i samhället, ställts inför hisnande förändringar på en kort tid. Att det ändå gått så här bra är ett resultat av vår goda lärarutbildning.
15.4.2020 - 05.45

Insändare: Ett tack till hjältarna

Låt oss stanna hemma och önska god hälsa till våra medmänniskor samt styrka till de som är sjuka, deras nära och kära samt till dem som arbetar i riskzonen.
7.4.2020 - 06.30

Insändare: Vansinne att minska servicen på sjukhuset nu

Det vore nu klokast att invänta regeringens och riksdagens beslut om social- och hälsovårdsreformen innan några beslut om Raseborg sjukhus fattas.
3.4.2020 - 05.55

Insändare: Barn och ungas röst måste också höras

Vi anser att varje barn och ungdom även i framtiden förtjänar en egen hobby att se fram emot och alla ska ha möjlighet att känna sig som en del av en grupp.
3.4.2020 - 05.50

Insändare: När hemmet inte är tryggt

Till alla vuxna vill vi nu rikta en önskan: håll kontakt med barn och unga i er omgivning!
31.3.2020 - 06.20

Insändare: HNS agerar beräknande och hånfullt

HNS har inte kunnat påvisa att verksamheten vid Raseborgs sjukhus är av sämre kvalitet än vid andra sjukhus.
27.3.2020 - 06.20

Insändare: Nu krävs det ansvar av oss alla

Situationen för kommunerna är krävande. En stor del av kommunerna har redan en trängd ekonomi.
24.3.2020 - 08.00

Insändare: Rasismen är ett problem i vårt samhälle!

Vi behöver starka och specifika politiska strategier för att ta itu med den strukturella rasismen.
24.3.2020 - 05.45

Insändare: Marketkedjorna sviker sitt ansvar

Det är klart att lokala köpmän borde få något slags garanti för eventuella kreditförluster.
20.3.2020 - 09.00

Insändare: Samjouren vid sjukhuset bör bevaras

Det är svårt att se vilka betydande besparingar en indragning av sjukhusets samjour skulle föra med sig för HNS.
20.3.2020 - 06.07

Insändare: Skadliga följder för Västnyland

Ett negativt beslut i fråga om samjouren skulle betyda förlust av tiotals arbetstillfällen och minskade skattemedel och skulle leda till en ond cirkel.
13.3.2020 - 05.58

Insändare: Vänd inställningen bland personalen

Den åldrande befolkningen behöver också ett sjukhus på nära håll, för transporter långt härifrån kan vara ödesdigra.
10.3.2020 - 05.30