debatt
»

Insändare: Tack för gungorna!

Där kan man smågungande sitta och se ut över Södra viken
14.9.2018 - 05.50

Insändare: Det är inte regeringens sak att lösa vanvården i Raseborg

Det som främst förvånar i Feldt-Rantas hårda kritik är att den riktar sig mot förhållanden som hon själv är beslutsfattare i och som hon gjort en mycket svag insats för.
7.9.2018 - 05.55

Insändare: Är det olönsamt att bruka jorden?

Ger subventionerna som bonden får ingen lättnad i svårigheterna?
4.9.2018 - 05.55

Insändare: Rigida system på Skåldöfärjan

Har Finferries inget system med en jourande förman dit en osäker färjförare kan ringa och fråga om hen får köra en extra färjtur eller fördröja en inplanerad?
31.8.2018 - 05.55

Insändare: Mera sådant!

Liksom alla företag nu för tiden måste visa upp sig borde brigaden också synas oftare i sin hemstad.
31.8.2018 - 05.50

Insändare: Finns det en framtid?

Om vi fortsätter som nu räcker inga ”fondpengar” långt utan vi blir en ö i Nyland som förblir museal.
31.8.2018 - 05.45

Insändare: Växelvist boende borde vara ett genuint alternativ

Alla familjer, oberoende av inkomster, borde ha möjlighet att dela jämnt på föräldraskapet genom växelvist boende.
28.8.2018 - 05.55

Insändare: Gips kan hjälpa Finska viken

Utredningarna visar att man gott kunde sprida ut gips på en halv miljon hektar av södra Finlands åkrar och på nästan 150 000 hektar av Finska vikens avrinningsområde.
28.8.2018 - 05.50

Insändare: Den politiska debatten förtjänar bättre

"Att beräkna vilket parti som bidragit mest till statsskulden är vanskligt. Enligt ett sätt som debatterats på sistone, och bygger på Statskontorets siffror och regeringsmedverkan, är svaret ändå entydigt: Samlingspartiet."
24.8.2018 - 05.55

Insändare: Irriterande slarv med postutdelning

Postutdelningen i Ekenäs förefaller i dag nästan lagstridigt slarvig.
24.8.2018 - 05.50

Insändare: Beslutsfattarna bör engagera sig i frågan om könsstympning av flickor

"Föräldrarnas egen kultur och tro får inte komma före lagen. Vi ska inte acceptera lidande hos flickor."
17.8.2018 - 05.55

Insändare: Har sporten fått bottenkänning?

Hufvudstadsbladets förre sportredaktör Stig Häggblom, skrev redan på 60-talet då vår friidrott hade bottenkänning: Friidrotten är i tacksamt läge, sämre kan det knappast bli.
17.8.2018 - 05.50

Insändare: Livsfarliga busshållplatser

"Vilken ”tjänsteman” tar ansvar för en olycka när risken och orsaken varit kända redan i tiotals år?"
17.8.2018 - 05.50

Insändare: Raseborg ligger efter i hälsovården

"I många avseenden har Raseborgs stad ett vårdkoncept som inte alls motsvarar de nationella vårddirektiven."
10.8.2018 - 05.55

Insändare: Hur skall skärgården utvecklas?

"Skärgården skall utvecklas helst i den riktning att våra barn i framtiden också kan njuta av den frid och harmoni med naturen som alltid har rått här och är så karakteristisk för den här regionen."
10.8.2018 - 05.50

Insändare: Gips är inte ett jordförbättringsmedel

Riksdagsledamot Timo Harakka påstår att man med gipsbehandling kan minska avrinningen av fosfor från odlade marker med upp till hälften (VN 27.7).
3.8.2018 - 14.47

Insändare: Serviceboendet Hemmets utrymmen uppfyller inte lagstadgade krav

Mitt besök på serviceboendet Hemmet i Ekenäs gjorde mig både bestört och arg. Är det så här Raseborg tar hand om sina dementa?
3.8.2018 - 14.28

Insändare: Välfärden har inte skrotats

Det vore alltid viktigt att utgå från befintliga fakta och inte sprida desinformation via offentlig debatt. Veronica Kalhori ger inte några konkreta uppgifter till stöd för sin insändare (VN 17.7).
24.7.2018 - 10.00

Debatt: Vi måste värna om välfärden


18.7.2018 - 06.00