debatt
»

Insändare: Tack för hjälpen!

Detta kan nog bara hända i en stad som Ekenäs
6.7.2018 - 05.55

Insändare: Fler utbildade audionomer behövs

Den senaste tvåspråkiga audionomutbildningen har ordnats 2010.
3.7.2018 - 05.50

Insändare: Både Feldt-Ranta och Rinne vilseleder

Speciellt i sin pensionärspolitik har SDP genomdrivit och understött skrämmande beslut.
29.6.2018 - 05.56

Insändare: Läkemedelsindustrin framtidens tillväxtbransch

Finska läkemedelsföretag har goda möjligheter att vara framgångsrika på den globala marknaden genom att utveckla nya läkemedel.
29.6.2018 - 05.51

Insändare: Sätt ordning på hemvården!

Hittills saknas i debatten röster för dem som hemvården varje dag är livsavgörande för.
29.6.2018 - 05.46

Insändare: Raseborgs sjukhus behöver uppdatera vårddirektiven

Raseborgs sjukhus har en mycket bra sjukhusdirektör och chefläkare, men de borde ta en noggrannare titt på akutens ledning.
21.6.2018 - 05.55

Insändare: Svenskspråkiga barn måste få gå i svenska skolor

Taxell hade rätt för trettio år sedan. Han har rätt än i dag, i synnerhet i fråga om vårt skolsystem.
19.6.2018 - 06.10

Insändare: Var är pengarna?

Vi är många i Raseborg som önskar få klarare upplysningar i detta ärende.
19.6.2018 - 05.55

Insändare: Se upp för aggressiva försäljare!

Tyvärr har inte alla som ringer rent mjöl i påsen.
19.6.2018 - 05.50

Insändare: Skapa en Ekenäsrevy!

Det skulle vara så uppiggande att få skratta åt och i sin egen stad.
19.6.2018 - 05.45

Insändare: Ingen tar ansvar i vårdkedjan från ambulans till sjukhus

Det som bekymrar och förargar mig är ansiktslösheten både hos ambulanspersonalen och i vårdkedjan från hemvård till sjukhus – ingen tar ansvar.
12.6.2018 - 05.56

Insändare: Plan för att bekämpa invasiva arter behövs i Ingå

Vi anser att kommunen bör överväga att göra upp en mångårig plan för att bekämpa främmande växtarter.
12.6.2018 - 05.51

Insändare: Med växelverkan vinner alla

Tvåspråkigheten lever bäst när båda språken tydligt lever i växelverkan sinsemellan.
8.6.2018 - 05.51

Insändare: Ingen ska behöva välja mellan mat och medicin

Pensionärernas låga inkomst är ett stort problem i vårt samhälle.
1.6.2018 - 05.55

Insändare: Reformförsvaret en gåta

Den statliga styrningen av landskapens verksamhet är alldeles uppenbar för alla som just nu bygger upp och planerar landskapen.
25.5.2018 - 05.55

Insändare: Vårdreformen är ypperligt utarbetad

Mikaela Nylander har anslutit sig till de destruktiva samhällskrafterna som med alla tillbudsstående medel vill fälla reformen i riksdagen.
22.5.2018 - 05.56

Insändare: Konsumenterna undanhålls väsentlig information om matproduktionen

Skolböckerna ger också eleverna en helt förvrängd, polerad och sagoboksaktig bild av djurproduktionen.
22.5.2018 - 05.51

Insändare: Vård på svenska – ja tack!

Vi uppmanar alla våra medlemmar i Helsingfors och Nyland och också alla andra, som vill måna om god vård på svenska, att svara på enkäten.
10.5.2018 - 05.55

Insändare: Huvudet på spiken!

Den kristna tron har alltid talat om solidaritet med den fattige och främlingen.
8.5.2018 - 05.50