Kritiserat daghem etablerar sig i Sjundeå – ansvariga tjänstemannen litar på att övervakningen fungerar

Nyheten om missförhållanden vid privata daghem överraskar chefen för småbarnsfostran i Sjundeå. Hon oroar sig inte för att just den utpekade daghemskedjan öppnar ett nytt privat daghem i Sjundeå i höst. – Övervakningen är strikt, säger hon.
8.2.2019 - 13.00 Premium

Nu byggs Störsviks daghem

9.11.2018 - 10.10 Premium

Dagvården blir billigare än planerat

26.9.2018 - 10.00

Lyckat projekt gav barnen mer musik

Mer mångsidig musik i barnens dagisvardag och personal som vågar ta ton. Det är konkreta resultat av det treåriga projektet Musikglädje i Raseborg.
21.9.2018 - 12.00

Sjundeå tappar dagvårdsplatser

23.5.2018 - 12.00

Föräldrar önskar veta mera om dagvården

27.4.2018 - 14.00

Kommunala daghem stänger klockan 12

Utmarschen från daghem påverkar regionen på onsdag.
25.4.2018 - 11.20

Servicesedlar för privat dagvård utreds

Raseborg kanske inför servicesedlar för att främja tillgången till privat småbarnspedagogik. Åtminstone ska man nu utreda vad ett system med servicesedlar skulle innebära.
14.3.2018 - 14.08

Marina Holmberg

Ledare: Familjen i fokus

För att flera pappor ska stanna hemma med sina små barn behövs öronmärkta ledigheter. I Raseborg ogillar man en av regeringens tidigare reformer som påverkar barnfamiljernas vardag.
16.2.2018 - 10.56

Begränsningar på subjektiv rätt till dagvård slopas

Från och med den 1 augusti i år slopar Raseborg begränsningarna på den subjektiva rätten till småbarnspedagogik.
14.2.2018 - 16.00

Privatisering i stället för investering

För att undvika en investering på en miljon planerar Sjundeå att överlåta Störsviks daghem till ett privat företag. Föräldrarna oroar sig för följderna.
24.1.2018 - 08.00

Flera barn ger lägre avgifter

Sedan årsskiftet får många familjer billigare dagvård tack vare en lagförändring.
24.1.2018 - 08.00

Dagisgrupp flyttar till Loket till våren

Vid årsskiftet flyttar en finsk grupp daghemsbarn från Jukola till Loket vid Sjundeå station.
29.12.2017 - 13.00

Allt färre vill vårda andras barn hemma

Efterfrågan på familjedagvård har dalat. Då också mängden barn i Ingå minskar måste kommunen noga överväga hur dagvården ska organiseras.
14.11.2017 - 08.00

Mäntykoto kan nu ge kvällsvård

Från och med september erbjuder Mäntykoto daghem i Ekenäs kvällsvård för barn vars föräldrar jobbar i skift.
13.10.2017 - 11.16

Charlotte Lindh ny chef för småbarnspedagogik

Bildningsnämnden i Raseborg har valt pedagogie magister Charlotte Lindh till ny chef för småbarnspedagogiken.
12.10.2017 - 13.16

Skiftesvård blev röstningsfråga

Förslaget om att kommunen ska ta över dagvården nattetid och under veckoslut föll inte alla medlemmar i bildningsnämnden på läppen.
20.4.2017 - 10.06

Ingå lägger om inom dagvården

Antalet daghemsbarn i Ingå minskar då 50 barn börjar i förskolan men bara 25 nya barn börjar i dagvården. Det leder till omorganiseringar inom dagvården.
19.4.2017 - 10.00

Småbarnspedagogiken är en målinriktad verksamhet

2.4.2017 - 08.37