Begränsningar på subjektiv rätt till dagvård slopas

Från och med den 1 augusti i år slopar Raseborg begränsningarna på den subjektiva rätten till småbarnspedagogik.
14.2.2018 - 16.00

Privatisering i stället för investering

För att undvika en investering på en miljon planerar Sjundeå att överlåta Störsviks daghem till ett privat företag. Föräldrarna oroar sig för följderna.
24.1.2018 - 08.00

Flera barn ger lägre avgifter

Sedan årsskiftet får många familjer billigare dagvård tack vare en lagförändring.
24.1.2018 - 08.00

Dagisgrupp flyttar till Loket till våren

Vid årsskiftet flyttar en finsk grupp daghemsbarn från Jukola till Loket vid Sjundeå station.
29.12.2017 - 13.00

Allt färre vill vårda andras barn hemma

Efterfrågan på familjedagvård har dalat. Då också mängden barn i Ingå minskar måste kommunen noga överväga hur dagvården ska organiseras.
14.11.2017 - 08.00

Mäntykoto kan nu ge kvällsvård

Från och med september erbjuder Mäntykoto daghem i Ekenäs kvällsvård för barn vars föräldrar jobbar i skift.
13.10.2017 - 11.16

Charlotte Lindh ny chef för småbarnspedagogik

Bildningsnämnden i Raseborg har valt pedagogie magister Charlotte Lindh till ny chef för småbarnspedagogiken.
12.10.2017 - 13.16

Skiftesvård blev röstningsfråga

Förslaget om att kommunen ska ta över dagvården nattetid och under veckoslut föll inte alla medlemmar i bildningsnämnden på läppen.
20.4.2017 - 10.06

Ingå lägger om inom dagvården

Antalet daghemsbarn i Ingå minskar då 50 barn börjar i förskolan men bara 25 nya barn börjar i dagvården. Det leder till omorganiseringar inom dagvården.
19.4.2017 - 10.00

Småbarnspedagogiken är en målinriktad verksamhet

2.4.2017 - 08.37

Inomhusluft, Sjundeå Ännu ett hus med dålig inomhusluft

Lokalerna vid Flemingsvägen 2 fungerar inte för småbarnsfostran, anser föräldrar. Dessutom har även här upptäckts problem med inomhusluften.
18.3.2017 - 10.00

Insändare: Tidiga insatser för lyckad skolgång ger stor utdelning

Småbarnsfostran och dagvård har också en viktig roll i att främja integrering och förebygga marginalisering.
10.3.2017 - 05.55

Hon hjälper dem att göra sin röst hörd

7.3.2017 - 07.00

Solgården illa ute då staden sänkte sitt stöd

Dagvård Begränsningarna i den subjektiva rätten till dagvård slår hårt mot den privata dagvården i Raseborg.
27.11.2016 - 12.00

Språkbaden har inte kostat extra

Språkbaden har inte medfört några extra kostnader för kommunen, säger Tina Nordman som är dagvårdschef i Raseborg, då hon tillfrågas vilka merkostnader grupperna förorsakat.
20.10.2016 - 07.00

Språkbad – guldkant eller nödvändighet?

Service Raseborg har sedan ett antal år tillbaka erbjudit språkbadstjänster för barn i åldern 3-5 år. I Hangö finns inte den möjligheten och några planer på att inrätta grupper för språkbad finns heller inte.
20.10.2016 - 07.00

Ekåsen ypperligt för Mäntykoto

7.9.2016 - 09.00

Sanering av skola rör om i Sjundeås dagvård

14.5.2016 - 07.00

Daghemmet i Prästkulla börjar drivas privat

10.5.2016 - 15.10