Ingå lägger om inom dagvården

Antalet daghemsbarn i Ingå minskar då 50 barn börjar i förskolan men bara 25 nya barn börjar i dagvården. Det leder till omorganiseringar inom dagvården.
19.4.2017 - 10.00

Småbarnspedagogiken är en målinriktad verksamhet

2.4.2017 - 08.37

Inomhusluft, Sjundeå Ännu ett hus med dålig inomhusluft

Lokalerna vid Flemingsvägen 2 fungerar inte för småbarnsfostran, anser föräldrar. Dessutom har även här upptäckts problem med inomhusluften.
18.3.2017 - 10.00

Insändare: Tidiga insatser för lyckad skolgång ger stor utdelning

Småbarnsfostran och dagvård har också en viktig roll i att främja integrering och förebygga marginalisering.
10.3.2017 - 05.55

Hon hjälper dem att göra sin röst hörd

7.3.2017 - 07.00

Solgården illa ute då staden sänkte sitt stöd

Dagvård Begränsningarna i den subjektiva rätten till dagvård slår hårt mot den privata dagvården i Raseborg.
27.11.2016 - 12.00

Språkbaden har inte kostat extra

Språkbaden har inte medfört några extra kostnader för kommunen, säger Tina Nordman som är dagvårdschef i Raseborg, då hon tillfrågas vilka merkostnader grupperna förorsakat.
20.10.2016 - 07.00

Språkbad – guldkant eller nödvändighet?

Service Raseborg har sedan ett antal år tillbaka erbjudit språkbadstjänster för barn i åldern 3-5 år. I Hangö finns inte den möjligheten och några planer på att inrätta grupper för språkbad finns heller inte.
20.10.2016 - 07.00

Ekåsen ypperligt för Mäntykoto

7.9.2016 - 09.00

Sanering av skola rör om i Sjundeås dagvård

14.5.2016 - 07.00

Daghemmet i Prästkulla börjar drivas privat

10.5.2016 - 15.10

Kommunstyrelsen rev upp dagvårdsbeslut

22.3.2016 - 14.10

Ingå begränsar inte subjektiv rätt till dagvård

18.3.2016 - 15.30

Föräldrarna i Prästkulla ger inte upp

16.3.2016 - 13.55

Styrelsen vill bestämma om dagvård

16.2.2016 - 11.00

Föräldrarna i Prästkulla ska höras

3.2.2016 - 15.58

Generösare principer för dagvård föreslås

1.2.2016 - 16.27

Språkbadet hotat i Pojo

1.2.2016 - 16.28

Dagis för vem?

25.1.2016 - 13.33