Från Vanda till Estland

Då VN besöker Ekenäs camping är vädret något mulet, men varmt. Gästerna på campingen är ändå många.
20.7.2017 - 10.00

Glada miner på campingen i Ekenäs

Ekenäs camping lockar såväl finländska som internationella caravanare. Speciellt på veckosluten är den omtyckta campingen så gott som full.
20.7.2017 - 10.00