Ingen biskop vald i första omgången – Bo-Göran Åstrand och Sixten Ekstrand vidare för en andra omgång

På tisdagen hölls den första omgången i biskopsvalet i Borgå stift. Ingen biskop valdes i den första omgången.
19.3.2019 - 14.58 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Brokig biskop i Borgå stift

Biskopen ska leda prästerna i deras arbete. Men hen ska också delta aktivt i samhällsdebatten. Det gynnar kyrkan.
14.3.2019 - 20.00 Premium

Kyrkan behöver ett mänskligt ansikte

Sixten Ekstrand beskriver sig själv som en kyrkans man stadigt förankrad i mitten, men mer liberal än konservativ i många frågor. – Kyrkan ska fatta ett beslut om att viga samkönade, men i det bör också ingå en passus om att ingen präst kan tvingas till det, säger Sixten Ekstrand.
31.1.2019 - 08.00

Harry Sanfrid Backström finner trygghet i Bibeln

24.1.2019 - 08.00 Premium

Lisa Enckell vill bli folkets biskop

Konservativ eller liberal? På den frågan brukar Lisa Enckell svara att hon är radikal. Det latinska ordet radix betyder rot och är grunden till det svenska adjektivet radikal, som i sin tur betyder att förändra något från grunden.
21.1.2019 - 09.00

Finsk samgångsinvit i Sjundeå

En sammanslagning av församlingarna i Sjundeå ska diskuteras på initiativ av finska församlingen.
13.5.2017 - 10.00

Marina Holmberg

Ledare: Lång väg till jämlik vigsel

Västnyländska präster har liberal syn på samkönade äktenskap. Vigslarna får ändå vänta tills kyrkan ändrat sig.
27.2.2017 - 17.49

Flest kvinnor i nya stiftsfullmäktige

11.2.2016 - 08.47