Minna Lumme ny undervisningschef för den finskspråkiga utbildningen

11.12.2019 - 18.00

Chef för småbarnspedagogiken har sagt upp sig

11.12.2019 - 17.00

Fredrika Åkerö blir fritidschef – trots begäran om omprövning

11.12.2019 - 15.00

Hafström efter Soivio i Raseborgs stadsstyrelse

18.11.2019 - 15.37

Bildningssektorn har stora ekonomiska utmaningar

2.10.2019 - 17.05

Raseborg söker ny finsk undervisningschef

2.10.2019 - 11.00

Omorganisering och nya chefer

28.8.2019 - 14.00

Områden för elevupptagning justerades

4.3.2019 - 08.00

Principer för skoltransporter uppdaterades

2.3.2019 - 16.00

Staden upphandlar skolfotografering

1.3.2019 - 16.00

Ersättningar till familjedagvårdare justeras

23.1.2019 - 18.00

Pengar till Makana omfördelas

23.1.2019 - 17.00

Närförskolor slogs fast

23.1.2019 - 15.22

Elisabeth Ehrstedt blir svensk undervisningschef i Raseborg

18.4.2018 - 09.20

Begränsningar på subjektiv rätt till dagvård slopas

14.2.2018 - 16.00

Invandrares läs- och skrivfärdigheter kommunernas ansvar

14.2.2018 - 11.22

Förskolefrågan remitterades

18.1.2018 - 09.50

Bildningsnämnden för två undervisningschefer

17.1.2018 - 10.38

Bildningsnämnden godkände budget som stänger skolor

12.10.2017 - 10.32