Raseborg söker ny finsk undervisningschef

Bildningsnämnden beslöt i går att ledigförklara tjänsten som undervisningschef för den finskspråkiga utbildningen från och med den 7 januari 2020.
2.10.2019 - 11.00

Omorganisering och nya chefer

28.8.2019 - 14.05

Områden för elevupptagning justerades

Bildningsnämnden i Raseborg har justerat ett antal elevupptagningsområden. De nya områdesgränserna träder i kraft den 1 augusti i år.
4.3.2019 - 08.00

Principer för skoltransporter uppdaterades

Raseborgs bildningsnämnd har uppdaterat stadens principer för beviljande och ordnande av förskole- och skoltransporter.
2.3.2019 - 16.00

Staden upphandlar skolfotografering

Bildningsnämnden i Raseborg har beslutat upphandla skolfotograferingen för alla Raseborgs skolor.
1.3.2019 - 16.00

Ersättningar till familjedagvårdare justeras

Bildningsnämnden i Raseborg har justerat de kostnadsersättningar som betalas till familjedagvårdare.
23.1.2019 - 18.00

Pengar till Makana omfördelas

23.1.2019 - 17.00

Närförskolor slogs fast

Bildningsnämnden i Raseborg vill skapa en tydlig struktur för samarbetet mellan förskolan och nybörjarundervisningen i skolorna.
23.1.2019 - 15.26

Elisabeth Ehrstedt blir svensk undervisningschef i Raseborg

Katarinaskolans rektor Elisabeth Ehrstedt blir undervisningschef för den svenskspråkiga utbildningen i Raseborg.
18.4.2018 - 09.55

Begränsningar på subjektiv rätt till dagvård slopas

Från och med den 1 augusti i år slopar Raseborg begränsningarna på den subjektiva rätten till småbarnspedagogik.
14.2.2018 - 16.00

Invandrares läs- och skrivfärdigheter kommunernas ansvar

Sedan årsskiftet har kommunerna ansvar för att ordna utbildning i läs- och skrivfärdigheter för invandrare.
14.2.2018 - 11.22

Förskolefrågan remitterades

Raseborgs bildningsnämnd beslöt i tisdags efter omröstning att remittera frågan om att komprimera förskolenätet.
18.1.2018 - 09.50

Bildningsnämnden för två undervisningschefer

Bildningsnämnden i Raseborg föreslår för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att stadens utbildningsavdelning delas i två separata avdelningar.
17.1.2018 - 11.07

Bildningsnämnden godkände budget som stänger skolor

Precis som bildningsnämndens svenska sektion i måndags har också bildningsnämnden nu godkänt förslaget till driftsbudget som utgår från att skolor stängs.
12.10.2017 - 11.25