Tummen upp för projekt Svartå

Brett stöd och positiv anda kännetecknar projekt Svartå – det mångfunktionella hus med plats för daghem, skolor, bibliotek och fritidssysslor som planeras i byn. Huset kan stå klart i december 2021.
23.4.2019 - 09.00 Premium

Tenala bibliotek testar på helgöppet: "Jag hoppas att barnfamiljer har bättre möjligheter att hinna till biblioteket"

Tenala bibliotek ska pröva ha helgöppet, men stänger tidigare på fredagar. Målet är att ge fler en chans att hinna till biblioteket samtidigt som man försöker minska på ordningsproblemen om fredagskvällarna.
18.3.2019 - 13.00

Biblioteket är för oroligt – användarna får ett tyst rum

Ingåborna är nöjda med sitt bibliotek men saknar stillhet. Ett tyst rum ska installeras i januari.
14.12.2018 - 08.00

Besökt ett bibliotek, låna från tolv

22.8.2018 - 10.01

"Det verkar praktiskt"

22.8.2018 - 10.01

Nämnden ogillade tysta moduler


7.5.2018 - 14.51

Biblioteken vill satsa på digitalt kunnande

Tre kommuner i Västnyland får statsbidrag för biblioteksprojekt. Fokus i projekten ligger på digital utveckling.
31.3.2018 - 10.00

De ska väcka biblioteket till liv

Sjundeå bibliotek kommer att förnyas märkbart under året. Första steget är taget i och med en nyanställd informatiker.
18.1.2018 - 13.00

Många behov när användarna får önska

Sagostunder, teateruppvisningar och utställningar hör till kulturella tjänster som biblioteksanvändare i Sjundeå efterlyser.
18.1.2018 - 13.00

Bibliotek samarbetar mera

I februari 2018 går Lukasbiblioteken i Ingå, Hangö och Raseborg ihop med de östnyländska biblioteken och blir Hellebiblioteken. Fritidsnämnden i Raseborg har godkänt nya användarregler, lånetider och avgifter.
13.10.2017 - 15.59

Biblioteksveteran tackar för sig

4.10.2017 - 17.30

Insändare: Bibliotek är en lönsam affär

Utomlands har man kommit fram till uppskattningen att varje euro som satsas på biblioteken ger 3–4 euro tillbaka till samhället i form av välfärd.
15.9.2017 - 05.48

Marina Holmberg

Ledare: Biblioteken är mer än bara böcker

Tillgången till nya böcker är a och o för att uppfylla bibliotekets uppgifter.
12.9.2017 - 11.00

"Bara passion kan locka till läsning"

Lärare som vill inspirera till läsning måste jobba med sig själva. Det var läsinspiratör Agneta Möller-Salmelas hälsning till lärare på den första träffen inom skolornas och bibliotekens läsprojekt.
27.8.2017 - 09.00

Bibliotek i Raseborg förnyar sig

Det kommer att hållas mer öppet i Tenala filialbibliotek och självbetjäningen i Ekenäs bibliotek utökas.
22.8.2017 - 15.02

Sjundeås bibliotek ska väckas ur sin dvala

Sjundeå utvecklar sitt bibliotek. Nu får användarna komma med sina önskemål för verksamheten.
5.8.2017 - 10.00

Tummen upp för lokalbibban


30.7.2017 - 14.00

Terriern Ella hjälper barn att läsa

25.7.2017 - 08.02

Det finns alltid en bok att läsa

Det finns de som lånar biblioteksböcker och så finns det de som inte gör det. I Pojo besökte drygt 15 000 personer i fjol biblioteket, som har genomgått en del förändringar vad gäller öppethållningstider.
25.7.2017 - 07.57