besvär
»

Markägare krävde mera byggrätt och slopade skyddsbeteckningar – alla fick nej i domstol

Alla tio klagomål över delgeneralplanen för inre skärgården i Ingå har förkastats av domstol.
9.5.2019 - 10.00

Överklagade vårdhem för personer med utvecklingsstörning – fick inte besvärsrätt men vårdhemmet kan ändå få ny placering

Vårdhemmet för vuxna med utvecklingsstörning som planerats i Smedsede i Kyrklätt har fördröjts nästan ett år på grund av besvär. Nu övervägs en annan placering för hemmet.
21.4.2019 - 10.00 Premium

Domstol får ta ställning till Hagahemmets flytt

18.4.2019 - 07.00 Premium

Rudus överklagar förkortade krosstider – vill ha lov att knacka sten till klockan tio

Vasa förvaltningsdomstols beslut att förkorta verksamhetstiden för Rudus stenbrytning och stenkross i Joddböle föll inte bolaget på läppen. Rudus har överklagat beslutet.
8.4.2019 - 15.00

Domstol avslog överklagan – grönt ljus för femvåningshus i Ingå kyrkby

Ett femvåningshus vid prästgården i Ingå skadar inte det kulturhistoriskt värdefulla landskapet i Ingå kyrkby. Det anser Helsingfors förvaltningsdomstol.
7.3.2019 - 09.00

Personal missnöjd med byte av arbetsgivare

Personalen vid socialbyrån Ingå har överklagat till Helsingfors förvaltningsdomstol fullmäktiges beslut att slå samman byråerna i Sjundeå och Ingå.
20.6.2018 - 09.28

Nyström fick rätt om Fabriksuddens plan

Helsingfors förvaltningsdomstol ger fullmäktigeledamot Rolf Nyström (Obunden) rätt i hans besvär över ändringar i Fabriksuddens detaljplan. Enligt förvaltningsdomstolens beslut bör fullmäktiges beslut att godkänna ändringar i Fabriksuddens detaljplan från 23.5.2017 upphävas.
18.5.2018 - 11.51

Rejäl protest mot muddring i Störsvik

Fyra besvär har lämnats in mot muddringen av Störsviken, som fått lov av Regionförvaltningsverket.
3.4.2018 - 11.17

Nästa granne klagar på p-plats

Tvisten kring parkeringsplatsen vid Svenviken i Ingå handlar nu om fem meter staket.
22.1.2018 - 10.00

Fiskare överklagar gasledning

Finlands yrkesfiskarförbund överklagar regionförvaltningsverkets beslut att tillåta en gasledning mellan Ingå och Paldiski i Estland.
20.1.2018 - 16.00

Domstol avslog besvär mot skolstängningar

Helsingfors förvaltningsdomstol har avslagit de besvär som inlämnades mot beslutet att stänga skolorna i Snappertuna och Västerby i Ekenäs, samt Klinkbackan koulu i Pojo från hösten 2018.
9.11.2017 - 13.44

Domstol prövar hundskolning

Skolningen av hundar på en fastighet i Evitskog har nu blivit rättssak. Grannarna till hundägarna anser att verksamheten ska förbjudas.
1.9.2017 - 16.05

Hundtvist löstes med kompromiss

15.6.2017 - 15.43

Hundskall ledde till grannbesvär som förkastas av kommunen

Grannbesvär mot skolning av hundar på en fastighet i Evitskog har undersökts grundligt i Sjundeå. Kommunen ser inget skäl att utlysa förbud. Fastighetsägaren betonar att hundarna är en hobby.
13.6.2017 - 06.00

Tillfälligt avtal för Nova

Stiftelsen för Hangö servicebostäder får fortsätta sköta vården, men väntar ännu på svar från staden.
21.3.2017 - 11.37

HFD förkastade Hakkarainens besvär

Raseborg agerade rätt då man sade upp Jyrki Hakkarainen.
13.3.2017 - 17.00

Hangö går emot försvarsmakten

11.3.2017 - 11.30

Tennisstadions utvidgning ännu oklar

10.3.2017 - 14.33

Upphandlingen vid Nova leder till besvär

Stiftelsen Nova, som producerar äldreomsorg i fastigheten Torsken, har den 25 januari anfört besvär till marknadsdomstolen. Besväret gäller Hangö stads beslut att välja Esperi Care som producent för vården.
22.2.2017 - 13.53