besvär
»

Nyström fick rätt om Fabriksuddens plan

Helsingfors förvaltningsdomstol ger fullmäktigeledamot Rolf Nyström (Obunden) rätt i hans besvär över ändringar i Fabriksuddens detaljplan. Enligt förvaltningsdomstolens beslut bör fullmäktiges beslut att godkänna ändringar i Fabriksuddens detaljplan från 23.5.2017 upphävas.
18.5.2018 - 11.51

Rejäl protest mot muddring i Störsvik

Fyra besvär har lämnats in mot muddringen av Störsviken, som fått lov av Regionförvaltningsverket.
3.4.2018 - 11.17

Nästa granne klagar på p-plats

Tvisten kring parkeringsplatsen vid Svenviken i Ingå handlar nu om fem meter staket.
22.1.2018 - 10.00

Fiskare överklagar gasledning

Finlands yrkesfiskarförbund överklagar regionförvaltningsverkets beslut att tillåta en gasledning mellan Ingå och Paldiski i Estland.
20.1.2018 - 16.00

Domstol avslog besvär mot skolstängningar

Helsingfors förvaltningsdomstol har avslagit de besvär som inlämnades mot beslutet att stänga skolorna i Snappertuna och Västerby i Ekenäs, samt Klinkbackan koulu i Pojo från hösten 2018.
9.11.2017 - 13.44

Domstol prövar hundskolning

Skolningen av hundar på en fastighet i Evitskog har nu blivit rättssak. Grannarna till hundägarna anser att verksamheten ska förbjudas.
1.9.2017 - 16.05

Hundtvist löstes med kompromiss

15.6.2017 - 15.43

Hundskall ledde till grannbesvär som förkastas av kommunen

Grannbesvär mot skolning av hundar på en fastighet i Evitskog har undersökts grundligt i Sjundeå. Kommunen ser inget skäl att utlysa förbud. Fastighetsägaren betonar att hundarna är en hobby.
13.6.2017 - 06.00

Tillfälligt avtal för Nova

Stiftelsen för Hangö servicebostäder får fortsätta sköta vården, men väntar ännu på svar från staden.
21.3.2017 - 11.37

HFD förkastade Hakkarainens besvär

Raseborg agerade rätt då man sade upp Jyrki Hakkarainen.
13.3.2017 - 17.00

Hangö går emot försvarsmakten

11.3.2017 - 11.30

Tennisstadions utvidgning ännu oklar

10.3.2017 - 14.33

Upphandlingen vid Nova leder till besvär

Stiftelsen Nova, som producerar äldreomsorg i fastigheten Torsken, har den 25 januari anfört besvär till marknadsdomstolen. Besväret gäller Hangö stads beslut att välja Esperi Care som producent för vården.
22.2.2017 - 13.53

Hangö prövar uppsägning i högsta instans

29.1.2017 - 18.46

Staden behandlar McDonald på måndag

13.1.2017 - 15.00

Ingåbo vill ge grannen eldningsförbud

En Ingåbo yrkar på att kommunen på nytt behandlar frågan om eldningsförbud för sin granne. Detta trots att även Vasa förvaltningsdomstol förkastat besvär i frågan.
12.1.2017 - 14.35

Besvär mot Rubers arrendekontrakt

20.12.2016 - 16.00

Kuggviken behandlas i högsta instans

9.12.2016 - 10.00

Nämnd föreslår att besvär mot mastlov avslås?

13.9.2016 - 09.00