Havskabeln klar – fyra etapper av Balticconnector kvarstår

Den del av gasledningen Balticconnector som löper i havet är klar inom tidtabell.
5.8.2019 - 13.00

Balticconnector följer tidtabellen men bönderna räknar minuter – riskerar mista EU-stöd ifall odlingen fördröjs också i år

Ifall läggningen av gasledningen Balticconnector hindrar sådd på åkrarna även denna sommar kan böndernas EU-stöd vara hotat. Enligt företaget var man från första början medveten om risken att bönderna mister två säsongers odling.
14.5.2019 - 09.00 Premium

Niclas Erlin

Ledare: Väl informerat är hälften vunnet

Öppenhet är en viktig faktor för att ett projekt ska framskrida smärtfritt. Ömsesidigt förtroende är bra att ha då något skär sig.
10.8.2018 - 11.25

Snart börjar rörläggningen på land i Ingå

Balticconnector ligger just nu före tidtabellen. Denna vecka börjar landrören köras ut längs linjen som grävts och i oktober ska de läggas ner. Rören till havs läggs nästa sommar.
7.8.2018 - 07.00

Festligt då grundsten murades i Ingå

8.6.2018 - 16.32

Balticconnector livar upp Ingå

Företaget Balticconnector, som vill lägga ner en gasledning mellan Paldiski och Ingå, ansöker om tillstånd att inleda förberedelser trots att besvär har lämnats in över beslutet att tillåta nedläggningen. Projektet kommer att märkas i Ingå centrum.
8.2.2018 - 15.00

Fiskare överklagar gasledning

Finlands yrkesfiskarförbund överklagar regionförvaltningsverkets beslut att tillåta en gasledning mellan Ingå och Paldiski i Estland.
20.1.2018 - 16.00

Nu bestäms ersättning för gasledningsbygge

Projektet att bygga gasledningen Balticconnector tar ett steg vidare i och med att statsrådet godkänt ansökan för inlösning av mark. Inlösningsförrättningen inleds i slutet av månaden.
4.11.2017 - 16.00

Lastning av sten kan ge jobb åt fler

Nya arbetstillfällen i Ingå hamn kan bli verklighet om Inkoo shippings planer på att leverera stenmaterial till byggena av Balticconnector och Nord Stream 2 blir verklighet.
16.8.2017 - 15.47

Balticconnector påverkar skörden

Kring 170 markägare påverkas då gasröret Balticconnector dras från Fjusö i Ingå till Pölans i Sjundeå. Inlösningen av markområden börjar nästa vecka på ett möte för markägare.
24.3.2017 - 07.00

Gasledningen behöver en ny plats

Bolaget som ska bygga en gasledning mellan Estland och Finland vill ta i land på ett nytt ställe i Ingå.
13.2.2017 - 16.00

SFP vill utnyttja naturgas i Ingå

SFP vill att Ingå utreder möjligheterna att utnyttja naturgas till industri och boende.
15.11.2016 - 14.15

Ledare: Ny förbindelse med Europa

22.7.2016 - 06.00

Gasrör mellan Ingå och Paldiski får stort EU-stöd

15.7.2016 - 17.29