Erik, 89: För frisk för vårdplats, för sjuk för hemmet

I två år har Margareta Krogells 89-åriga pappa sovit sittande i en fåtölj. Han klarar inte av att komma i och ur sängen på egen hand och har svårt att gå på toaletten. Enligt kommunen är han för frisk för att få en plats på Charlottahemmet.
13.11.2018 - 10.00

Åldrande ort kräver nya vårdlösningar

Kriterier för äldrevården är nödvändiga för en rättvis behandling av seniorer. Men det borde finnas fler boendealternativ, anser beslutsfattare och tjänstemän i Sjundeå.
13.11.2018 - 10.00

Marina Holmberg

Ledare: Vidrigt inom vården

Det behövs snabba åtgärder för att förbättra personalsituationen inom Vård i hemmet i Ekenäs. Den katastrofala situation som nu råder kan få ödesdigra följder för klienterna.
15.6.2018 - 10.00

Aurorahemmet litar på nya modellen

7.3.2018 - 07.37

Lokalmat vinner över automatmat

3.1.2018 - 14.35

Valvira synar dödsfall i Hangö

22.12.2017 - 12.53

Attendo betalar 210 000 för brister i vården

Under våren 2017 förekom det brister i personaldimensioneringen på äldreboendena Villa Stella i Ekenäs och Villa Pentby i Karis. På Villa Pentby var det dessutom varit stora problem med städningen. Raseborg ser ut att få ekonomisk kompensation för detta.
14.12.2017 - 11.06

Insändare: En fullständig vårdskandal

Då man hörde stadsdirektörens tal om vårdens tillstånd var det något av det klenaste man kan tänka sig.
12.12.2017 - 05.55

Tudelat om Aurorahemmet

Det blev något av en avvärjningsseger i fullmäktige i tisdags, då man efter en lång diskussion röstade om att bevilja Aurorahemmet 80 000 euro – som lån.
17.11.2017 - 16.00

Marina Holmberg

Ledare: Rätt vård vid rätt tidpunkt

Digitala vårdtjänster vinner terräng. Men fortfarande behövs fysisk närvaro, det visar tragiska fall i Hangö och Raseborg.
13.11.2017 - 17.45

Aurorahemmet vill expandera med lite kommunal hjälp

År 2019 kan Aurorahemmet vara ett ekonomiskt självgående gruppäldreboende för cirka femton personer med personalnärvaro dygnet runt. Men det kräver att staden köper hemmets tjänster fram till dess.
19.9.2017 - 09.43

Politiker ryter till om vården i Hangö

Fallet med den dementa kvinnan som avled efter bristfällig vård upprör politikerna i Hangö. Tragedin väcker frågor om systemfel, ekonomi och ledarskap.
15.9.2017 - 11.37

Marina Holmberg

Ledare: Vården på villovägar

Allvarliga brister i vården har igen uppdagats. Minimiantalet vårdare betyder inte automatiskt att det är tillräckligt.
14.9.2017 - 18.00

Det finns alternativ till automatmat

Raseborg ska förenhetliga systemet med hemkörd mat till äldre. Alla ska erbjudas matautomater. Men alla vill ingalunda ha en automat. De väljer alternativa lösningar i stället.
9.9.2017 - 11.00

Mat från automat åt alla

Social- och hälsovårdsnämnden kommer att anlita Menumat-servicen i hela Raseborg från och med årsskiftet. Med detta vill man nå enhetlig service för alla klienter i Raseborg. Man vill också att hemvården ska slippa uppgiften att köra ut mat till klienterna.
31.8.2017 - 14.12

Staden kräver kompensation av Attendo

Under våren 2017 har det igen förekommit brister i personaldimensioneringen på Villa Stella i Ekenäs och Villa Pentby i Karis. Nu vill staden att Attendo ersätter klienterna för utebliven service.
30.8.2017 - 16.34

Kultur i vården är mer än ett nöje

20.8.2017 - 11.00

"Största utmaningen få kompetent personal"

Attendos regionchef försäkrar att olägenheter ska rättas till så fort som möjligt.
25.5.2017 - 06.56

"Vi har bra rutiner"

På vårdhemmet Källan i Hangö bor äldre personer som inte längre klarar sig hemma. Det ställer höga krav på personalen och omgivningen. Lokalt skriver man inte under all kritik som riktats mot arbetsgivarföretaget Attendo.
25.5.2017 - 06.56