Esperi har skärpt sig – vårdhemmet i Sjundeå fyller nu kraven

Bristerna i vårdhemmet Sigrid i Sjundeå har åtgärdats. Enligt Regionförvaltningsverket är ärendet färdigbehandlat och inga vidare åtgärder vidtas.
8.8.2019 - 08.00 Premium

Ingås äldre blir allt fler – en del hembesök kan bli digitala i framtiden

17.6.2019 - 10.00 Premium

Äldrevården i Ingå fick en glad överraskning: "Det kan göra mycket positivt för oss"

En oväntad upptäckt ger dem som bor på Lönneberga nya möjligheter till rekreation. – Det var en trevlig överraskning, säger äldreomsorgschef Johanna Syrén.
16.6.2019 - 10.00

Insändare: Tillbyggnad bästa alternativet

Det är också tanklöst att kritiklöst prisa alternativa lösningar som, liksom i fallet med Esperis lokaler i Gammelboda, är behäftade med stora brister.
17.5.2019 - 05.58

Över 1 600 vill utreda tillbyggnad av Hagahemmet

13.5.2019 - 18.00 Premium

Sjundeå backar ur Virkkulankylä – företagets vd ser beslutet som sabotage

Det blir inget kommunalt deltagande i den seniorby som företaget Virkkulankylä planerat i Sjundeå. Kommunstyrelsen röstade ner projektet i måndags.
7.5.2019 - 11.11 Premium

Smartare bygga servicehuset i Sjundeå centrum – men ny ARA-prövning väntar eftersom bygget blir så dyrt

På måndag ska kommunstyrelsen än en gång försöka fatta det slutliga beslutet om det omtvistade servicehuset. Nu är förslaget att serviceboendet byggs i centrum av Sjundeå – ifall kommunen själv producerar servicen.
4.5.2019 - 11.00

Insändare: Stirra inte blint på svarvade kostnadsalternativ

För människor i resurserat serviceboende är inte närhet till hälsovårdscentral och sjukhus en viktig och avgörande sak.
9.4.2019 - 05.54

Insändare: Betala Esperi med Kalle Anka-pengar!

Om den planerade flytten blir av förlorar staden minst 260 000 euro per år jämfört med dagens kostnad för Hagahemmet.
19.3.2019 - 05.56

"Viktigast att ge vården i egen regi"

14.3.2019 - 18.42 Premium

Nytt försök att få igenom hyreskontraktet med Virkkulankylä för 45 år

Sjundeå kommun gör ett nytt försök att få hyreskontraktet med Virkkulankylä godkänt. En ekonomisk kalkyl för serviceboendet finns nu tillhanda.
8.3.2019 - 15.00

Insändare: Bygg om Knipnäs till äldreboende

Det behövs förstås en genomgripande ombyggnad, men det ska väl lyckas då det gick att göra stadshus av ett annat gammalt sjukhus.
26.2.2019 - 09.05

Insändare: Äntligen blir Hagahemmet ersatt av tidsenliga utrymmen

Det är en tillgång för staden att kunna hyra nya byggnader även om de ägs av Esperi Care. Men bolaget har ingenting att göra med vården där då den sköts av stadens personal.
25.2.2019 - 21.00

Insändare: Skrota upphandlingslagen

Det kan inte vara rätt att ett företag i vårdbranschen (typ Esperi Care) även driver ett finansieringsföretag vilket är utflaggat till ett så kallat skatteparadis.
22.2.2019 - 08.00

Insändare: Hemvården fungerar i Tenala

Säkert förekommer det brister och olägenheter på sina håll, ingen rök utan eld, men våra erfarenheter i Tenala var i stort sett endast positiva och tacksamma.
22.2.2019 - 06.00

Insändare: Hoppas det inte går som i Alavo

Att Hagahemmet skulle vara i så dåligt skick som politikerna påstår är lögn.
19.2.2019 - 05.57 Premium

Insändare: Kommunalt äldreboende alltid billigare

Finns det någon som kan namnge en kommun där man fått billigare och bättre vård genom att anlita något av de stora internationella vårdbolagen?
15.2.2019 - 05.54 Premium

Insändare: Stadsstyrelsen fattade rätt beslut

Att kommunerna allmänt betalar för en liten personalkvot är förfärligt och det gör även Raseborg. Därför behövs ny lagstiftning om personalkvoter som alla partier nu är eniga om.
12.2.2019 - 05.56 Premium

"Omsorgen glöms bort"

Självbestämmanderätt i all ära – men ska det faktiskt få vara så att en äldre person inte blir duschad på flera veckor för att hen inte vill det?
8.2.2019 - 08.00 Premium

Insändare: Bevara Hagahemmet!

Genom att betala hyror till Esperi Care medverkar staden till att med skattebetalarnas pengar göda vårdbolagets skatteparadis.
8.2.2019 - 05.56 Premium