Lönnebergabor har fått mera att göra – är nöjdare än förr med aktiviteterna

19.12.2019 - 10.00

Insändare: Varför anlita skandalomsusade Esperi Care?

Det minsta staden nu kan göra, med tanke på de äldres bästa, men även personalens välmående, är att i god tid innan flytten låta utföra en grundlig fuktgranskning av byggnaderna.
26.11.2019 - 05.40

Insändare: De äldres valfrihet blev indragen

Vanvården inom äldrevården har ökat för varje år och fortsätter att öka då social- och hälsovårdsreformen fälldes i riksdagen.
29.10.2019 - 09.50

Klienter vill ha bättre insyn i sin egen vård – får sällan delta i besluten, visar enkät

23.10.2019 - 13.00

Inget nytt serviceboende byggs i Ingå – nu utreds nya alternativ för äldrevård

21.10.2019 - 12.00

Insändare: Pojo förbigås igen

Man har väl ändå inte tänkt att pensionärerna från Pojo skall ta sig till Karis eller, ännu värre, till Ekenäs för att delta i dagverksamheten.
11.10.2019 - 05.40

Insändare: Vi måste ta hand om våra äldre

Det skulle vara motiverat att försöka utveckla en boendelösning där äldre kunde välja en boendeform mellan det egna hemmet och servicehemmet.
11.10.2019 - 05.15

Nybyggt Esperihem står tomt – kan lösa Ingås akuta vårdbehov

9.10.2019 - 11.20 Premium

Uteblivet serviceboende blev rättssak

18.9.2019 - 12.00

Insändare: Gå ut med en åldring

Vi bör bry oss om våra äldre och veta hur de mår och har det i vårt samhälle.
13.9.2019 - 05.54

Snart ska Sjundeåbor kunna välja vem som vårdar deras äldre - artikeln uppdaterad med beslutet

4.9.2019 - 16.00

Insändare: Blir Hagahemmet det nya Fridebo?

Det är fullkomligt omänskligt att flytta på åldringar, tvinga dem att lämna sitt trygga, bekanta äldreboende – i det här fallet tvingas de flytta två gånger. Först till Gammelboda, tre år senare (?) till ett nytt boende i centrum
23.8.2019 - 05.54

Esperi har skärpt sig – vårdhemmet i Sjundeå fyller nu kraven

8.8.2019 - 08.00 Premium

Ingås äldre blir allt fler – en del hembesök kan bli digitala i framtiden

17.6.2019 - 10.00 Premium

Äldrevården i Ingå fick en glad överraskning: "Det kan göra mycket positivt för oss"

16.6.2019 - 10.00

Insändare: Tillbyggnad bästa alternativet

Det är också tanklöst att kritiklöst prisa alternativa lösningar som, liksom i fallet med Esperis lokaler i Gammelboda, är behäftade med stora brister.
17.5.2019 - 05.58

Över 1 600 vill utreda tillbyggnad av Hagahemmet

13.5.2019 - 18.00 Premium

Sjundeå backar ur Virkkulankylä – företagets vd ser beslutet som sabotage

7.5.2019 - 11.10 Premium

Smartare bygga servicehuset i Sjundeå centrum – men ny ARA-prövning väntar eftersom bygget blir så dyrt

4.5.2019 - 11.00