Marina Holmberg

Ledare: Rätt vård vid rätt tidpunkt

Digitala vårdtjänster vinner terräng. Men fortfarande behövs fysisk närvaro, det visar tragiska fall i Hangö och Raseborg.
13.11.2017 - 17.45

Aurorahemmet vill expandera med lite kommunal hjälp

År 2019 kan Aurorahemmet vara ett ekonomiskt självgående gruppäldreboende för cirka femton personer med personalnärvaro dygnet runt. Men det kräver att staden köper hemmets tjänster fram till dess.
19.9.2017 - 09.43

Politiker ryter till om vården i Hangö

Fallet med den dementa kvinnan som avled efter bristfällig vård upprör politikerna i Hangö. Tragedin väcker frågor om systemfel, ekonomi och ledarskap.
15.9.2017 - 11.37

Marina Holmberg

Ledare: Vården på villovägar

Allvarliga brister i vården har igen uppdagats. Minimiantalet vårdare betyder inte automatiskt att det är tillräckligt.
14.9.2017 - 18.00

Det finns alternativ till automatmat

Raseborg ska förenhetliga systemet med hemkörd mat till äldre. Alla ska erbjudas matautomater. Men alla vill ingalunda ha en automat. De väljer alternativa lösningar i stället.
9.9.2017 - 11.00

Mat från automat åt alla

Social- och hälsovårdsnämnden kommer att anlita Menumat-servicen i hela Raseborg från och med årsskiftet. Med detta vill man nå enhetlig service för alla klienter i Raseborg. Man vill också att hemvården ska slippa uppgiften att köra ut mat till klienterna.
31.8.2017 - 14.12

Staden kräver kompensation av Attendo

Under våren 2017 har det igen förekommit brister i personaldimensioneringen på Villa Stella i Ekenäs och Villa Pentby i Karis. Nu vill staden att Attendo ersätter klienterna för utebliven service.
30.8.2017 - 16.34

Kultur i vården är mer än ett nöje

20.8.2017 - 11.00

"Största utmaningen få kompetent personal"

Attendos regionchef försäkrar att olägenheter ska rättas till så fort som möjligt.
25.5.2017 - 06.56

"Vi har bra rutiner"

På vårdhemmet Källan i Hangö bor äldre personer som inte längre klarar sig hemma. Det ställer höga krav på personalen och omgivningen. Lokalt skriver man inte under all kritik som riktats mot arbetsgivarföretaget Attendo.
25.5.2017 - 06.56

Framåt för alternativt äldreboende i Västerby

Stadsstyrelsen har beviljat föreningen Alfa Omega Raseborg en planeringsreservering för ett 26 660 kvadratmeter stort område i anslutning till Västerby gård. Föreningen vill bygga ett boende för äldre.
9.5.2017 - 16.31

Marina Holmberg

Ledare: Se till mig som gammal är

Vårdjätten Attendo täljer guld, medan dess vårdhem i Hangö prickas för undermåligt kök och för lite personal.
9.5.2017 - 10.29

Tillfälligt avtal för Nova

Stiftelsen för Hangö servicebostäder får fortsätta sköta vården, men väntar ännu på svar från staden.
21.3.2017 - 11.37

Staden väntar med svar om Nova

Stadsstyrelsen i Hangö vill se hyresavtalet och vänta på domstolsbeslutet innan man svarar på stiftelsen Novas skrivelse om upphandlingen av vården i fastigheten Torsken.
28.2.2017 - 18.00

Regionförvaltningsverket risar läkarresurserna på servicehus

2.2.2017 - 08.00

Insändare: Hangö kör ner Aurorahemmet

Det är helt klart att Hangö stad vill stöda sin egen stiftelse Nova på allt sätt.
27.1.2017 - 05.55

Menumat mättar magar också nästa år

2.12.2016 - 16.15

Vem går ut med mormor?

Äldrevård Insatser för den äldre befolkningen kräver frivilliga. Alla är eniga om att det är viktigt, men få ställer sig till förfogande.
11.11.2016 - 08.00

I dag: Vi tar ännu en kamp om äldreomsorgen

11.10.2016 - 06.00