Nybyggt Esperihem står tomt – kan lösa Ingås akuta vårdbehov

Ingå behöver snabbt hitta nya vårdplatser för sina äldre. Tjänstemännen föreslår att kommunen hyr in sig i Esperis nybyggda vårdhem, som stått tomt sedan det blev klart, och tar hand om de äldre själv.
9.10.2019 - 11.20 Premium

Volshemmet flyttar till Gillobacka – om fastighetsaffären blir av

Kyrkslätts kommun har diskuterat med Helsingfors stad om att köpa Gillobacka nedlagda servicehem för personer med utvecklingsstörning. Om köpet blir verklighet flyttar nuvarande Volshemmets verksamhet till byggnaden.
7.10.2019 - 11.00 Premium

"Ingen orsak att planera renovering av Hagahemmet"

20.8.2019 - 12.00

Esperi har skärpt sig – vårdhemmet i Sjundeå fyller nu kraven

Bristerna i vårdhemmet Sigrid i Sjundeå har åtgärdats. Enligt Regionförvaltningsverket är ärendet färdigbehandlat och inga vidare åtgärder vidtas.
8.8.2019 - 08.00 Premium

Ännu ett nytt vårdhem planeras i Hangö

Bolaget Plus Hoivakiinteistöt vill bygga ett servicehem vid Kuttergränd i Hangöby. Bolaget har lämnat in en ansökan till staden för ett 1 200 kvadratmeter stort servicehem med 30 platser.
5.4.2019 - 09.45

På serviceboendet Villa Anemone är klienten i centrum – projekt lärde personalen förståelse och respekt

Projektet Sol i minnet har lett till konkreta resultat och en gladare vardag på Villa Anemone i Karis.
4.4.2019 - 12.00 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Lång väg till nytt äldreboende

Kommunerna har ett styvt jobb att förbereda sig på att befolkningen blir äldre. En viktig fråga är vilka boendeformer kommunen ska erbjuda
28.3.2019 - 19.27 Premium

Beslut om servicehus i Sjundeå skjuts upp igen - hela projektet kan flyttas till centrum

Det skulle närma sig mållinjen för det planerade serviceboendet i Sjundeå. Men frågan skjuts upp till maj. Kommunen vill utreda om det går att placera servicehuset vid den nuvarande hälsovårdscentralen.
22.3.2019 - 12.00 Premium

På måndag gäller det: processen kring omtvistat serviceboende närmar sig mållinjen

Turerna kring det planerade nya serviceboendet i Sjundeå, som ska byggas av företaget Virkkulankylä, har varit många. Nu ska projektet klubbas igenom slutgiltigt. Här sammanfattar VN processen.
21.3.2019 - 13.00

Aurorahemmet i Hangö stängde

Kampen för att fortsätta driva det privata serviceboendet Aurorahemmet i Hangö är över.
9.1.2019 - 16.00 Premium

Seniorer önskar – frivilliga förverkligar

Röda Korset i Sjundeå har tagit initiativ till ett nytt projekt som ska ge seniorer på äldreboende en chans att se sina önskningar besannas.
16.9.2018 - 12.00

Alfa Omega planerar annorlunda äldreboende

1.6.2018 - 16.00

Kultur i vården är mer än ett nöje

20.8.2017 - 11.00

Givmildhet får Azalea att blomma

24.5.2017 - 18.00

Framåt för alternativt äldreboende i Västerby

Stadsstyrelsen har beviljat föreningen Alfa Omega Raseborg en planeringsreservering för ett 26 660 kvadratmeter stort område i anslutning till Västerby gård. Föreningen vill bygga ett boende för äldre.
9.5.2017 - 16.31

Virkkulankylä måste flytta

16.3.2017 - 15.00

Hon ordnar kafferep för alla i huset

17.2.2016 - 07.00