Rättelser

Tidningarnas viktigaste kapital är allmänhetens förtroende. Tidningarna har stor makt. Därför är det viktigt att läsarna kan lita på att det som står i tidningen är rätt och riktigt samt att alla fel som uppstår erkänns och rättas. Att göra fel är inte oetiskt i sig, alla försöker undvika misstag och ändå sker de. Hur vi reagerar när fel uppstår är däremot en etisk fråga.

Västra Nyland har i årtionden följt journalistreglerna som upprättats av Opinionsnämnden för massmedier. Nu har vi också beslutat gå vidare och slå fast en rättelsepolicy som understryker att vi måste förtjäna läsarnas förtroende på nytt varje dag. Detta gör vi genom att öppna upp den redaktionella processen ytterligare, vilket gör det möjligt att diskutera de publicistiska beslut som fattas. I denna strävan mot ökad öppenhet och ansvarighet är rättelserna en viktig del.

Denna policy är också ett instrument för redaktionen och ger enskilda journalister en klar linje. Den bidrar till bättre kvalitet på tidningen genom att skapa en god spiral av ständig förbättring som förhoppningsvis innebär att samma fel inte upprepas.

Punkt nummer 20 i Journalistreglerna, som är rättesnöret för alla journalister, säger: ”Väsentliga fel ska rättas utan dröjsmål på mediets redaktionella nätsidor och därtill i den publikation som felet ursprungligen funnits i”.

Västra Nyland gör sitt bästa för att följa denna regel och avsikten med rättelsepolicyn är att reda ut vad vi rättar, när och hur vi rättar och var vi rättar.

Vad rättar vi? Alla sakfel från felstavade namn, fel titel eller bild, datum, ort, räknefel, missvisande grafik till rena missförstånd. Åsikter om vinkling eller nyhetskriterier hör däremot hemma på debattsidan eller i kommentarfältet på webben. De kan även skickas direkt till journalisten per e-post.

När rättar vi? Utan dröjsmål och utan att vänta på krav från läsarna.

Hur rättar vi? Klart och tydligt utan undanflykter. Vi berättar var och när felet funnits.

Var rättar vi? Fel som funnits i papperstidningen rättas både där och på webben. Fel som funnits på webben rättas enbart där. Rättelserna samlas på ett ställe i tidningen och finns på webben dels i anslutning till den ursprungliga texten, dels i samlad form under länken ”Om Västra Nyland”. Där kan såväl läsare som journalister också diskutera de fel som uppstått.

Senaste rättelser