Topi Lappalainen

Topi Lappalainen

Är utbildad ekonomhistoriker och litteraturvetare. Studerade först i Uppsala och sedan i Helsingfors. I Bielefeld i Tyskland har han också tillbringat ett minnesvärt år i Erasmusutbyte vid historiska fakulteten där. Har under åren recenserat många olika slags böcker främst för Arbetarbladet och Ny Tid men någon gång också för andra publikationer som Astra Nova och Nuori Voima. Poesi har från första början varit det som intresserat Topi mest, men han uppfattar mig som allätare när det gäller litteratur. ”Den finlandssvenska och den polska poesin ligger mig speciellt nära om hjärtat även om mina intresseområden annars är ganska breda och eklektiska. Förresten lär en av mina 1700-talsanfäder ha varit en polsk mjölnare i Skogby. I forskarstudierna som har dragit ut på tiden har den helsingforsiska författaren Henrika Ringbom varit mitt forskningsobjekt. I Helsingfors undervisar jag också kvällskurser i norska vid det finskspråkiga arbetarinstitutet.”