Thomas Blomqvist

riksdagsledamot (SFP) och stadsfullmäktiges ordförande i Raseborg

Senast publicerade artiklar

6.12.2018

I dag: Försvarsviljan är viktig

Viljan att med vapen i hand försvara vårt land har uppenbarligen inte stärkts av att vi kan se ökade internationella spänningar.

2.11.2018

I dag: Vi behöver vårt sjukhus

Visionen för Raseborgs sjukhus bör vara att det är ett närsjukhus som kan betjäna oss västnylänningar på ett så heltäckande och bra sätt som möjligt.

28.9.2018

I dag: Ingen vit fläck

Tyvärr har den här regeringen valt att inte göra satsningar på trafiknätet i Västnyland.

24.8.2018

I dag: Jordbrukets framtid

"Vi måste se till att jordbrukaren, den första länken i kedjan, får ut en högre och rättvis andel av slutprodukternas pris."

15.6.2018

I dag: Oklart in i det sista

Tidtabellen för reformerna har hela tiden varit för stram och den har påverkat behandlingen av lagförslagen.

10.5.2018

I dag: Mera motion och idrott

I dagens samhälle behöver varken ung eller gammal röra på sig speciellt mycket om man inte vill.

6.4.2018

I dag: Hela landskapet ska utvecklas

Det är viktigt att komma ihåg att livet är lokalt.

2.3.2018

I dag: Händelserikt år i sikte

Under vår tid i opposition har vi fått se hur lätt det händer att de svenska frågorna förbises när vi inte är i regeringen.

26.1.2018

I dag: Viktigt att hjulen hålls i rullning

Det finns en outnyttjad potential i vår region, som vi kunde ta bättre vara på genom investeringar i trafikinfrastrukturen.

22.12.2017

I dag: Julbordet

Ännu när jag var pojke var jag med när julgrisen slaktades.

17.11.2017

I dag: Det finns alternativ

Det finns alltså ett trovärdigt alternativ till regeringens politik.

13.10.2017

I dag: Läs och lär, det lönar sig

n ny trend är att barn och unga har börjat kommunicera allt mer med bilder och videor. Ändå behöver vi fortfarande ha förmågan att sätta ord på det vi ser och hör, och förstå och tolka det som sägs.

8.9.2017

I dag: En ljus framtid för Västnyland

Det finns också andra trumfkort. Vi är en tvåspråkig region, där vardagen verkligen fungerar på svenska och finska.

4.8.2017

I dag: Möten mellan människor för framåt

 Att veta vad folket vill, vad som oroar och intresserar är det som en politiker ska basera sitt arbete på.