Thomas Blomqvist

är riksdagsledamot (SFP) och minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Senast publicerade artiklar

1.2.2020

I dag: Tenala–Marcialonga–Nordsjö

I söndags stod jag på startstrecket till långloppet på skidor, Marcialonga, i en by i norra Italien.

Premium

22.11.2019

I dag: Fler farsdagar gynnar alla

Ett mer jämställt familje- och arbetsliv gynnar både familjen och samhället.

Premium

18.10.2019

I dag: En budget som bygger framtiden

Utöver de direkta satsningarna på sysselsättningen vidtas även andra åtgärder som bidrar till att fler har ett jobb att gå till.

Premium

13.9.2019

I dag: Tillsammans är vi starkare

Det nordiska samarbetet fungerar bra. Men det finns ändå skäl att ibland stanna upp och fundera på vart vi vill gå, och göra strategiska prioriteringar för att bli ännu bättre.

Premium

9.8.2019

I dag: Motion och idrott för alla

Alla borde ha rätt och möjligheter till idrott och motion.

Premium

5.7.2019

I dag : En ny portfölj

Det finns mycket vi kan och behöver göra för att vi i Finland ska bli bättre på att främja jämställdhet och motverka diskriminering, både strukturellt och då det gäller attityder.

Premium

30.5.2019

I dag: Viktigt att vara med och påverka

Väljarna visade än en gång att de anser att SFP behövs också i Europaparlamentet.

Premium

26.4.2019

I dag: En ny period med nya möjligheter

Ur västnyländsk synvinkel är det kanske speciellt en totalrenovering av Kustbanan, inklusive dubbla spår, och elektrifieringen av Hangö–Hyvinge-banan som står högst på önskelistan.

15.2.2019

I dag: Prioritera det befintliga trafiknätet

Vår stora utmaning är att få en befolkningsökning i våra kommuner och att hålla en hög sysselsättningsgrad.

Premium

11.1.2019

I dag: En och en halv grad Celsius

Det räcker inte med att öka kolbindningen, vi behöver också minska utsläppen av koldioxid.

Premium

6.12.2018

I dag: Försvarsviljan är viktig

Viljan att med vapen i hand försvara vårt land har uppenbarligen inte stärkts av att vi kan se ökade internationella spänningar.

2.11.2018

I dag: Vi behöver vårt sjukhus

Visionen för Raseborgs sjukhus bör vara att det är ett närsjukhus som kan betjäna oss västnylänningar på ett så heltäckande och bra sätt som möjligt.

28.9.2018

I dag: Ingen vit fläck

Tyvärr har den här regeringen valt att inte göra satsningar på trafiknätet i Västnyland.

24.8.2018

I dag: Jordbrukets framtid

"Vi måste se till att jordbrukaren, den första länken i kedjan, får ut en högre och rättvis andel av slutprodukternas pris."