Thomas Blomqvist

riksdagsledamot (SFP) och stadsfullmäktiges ordförande i Raseborg

Senast publicerade artiklar

26.4.2019

I dag: En ny period med nya möjligheter

Ur västnyländsk synvinkel är det kanske speciellt en totalrenovering av Kustbanan, inklusive dubbla spår, och elektrifieringen av Hangö–Hyvinge-banan som står högst på önskelistan.

15.2.2019

I dag: Prioritera det befintliga trafiknätet

Vår stora utmaning är att få en befolkningsökning i våra kommuner och att hålla en hög sysselsättningsgrad.

Premium

11.1.2019

I dag: En och en halv grad Celsius

Det räcker inte med att öka kolbindningen, vi behöver också minska utsläppen av koldioxid.

Premium

6.12.2018

I dag: Försvarsviljan är viktig

Viljan att med vapen i hand försvara vårt land har uppenbarligen inte stärkts av att vi kan se ökade internationella spänningar.

2.11.2018

I dag: Vi behöver vårt sjukhus

Visionen för Raseborgs sjukhus bör vara att det är ett närsjukhus som kan betjäna oss västnylänningar på ett så heltäckande och bra sätt som möjligt.

28.9.2018

I dag: Ingen vit fläck

Tyvärr har den här regeringen valt att inte göra satsningar på trafiknätet i Västnyland.

24.8.2018

I dag: Jordbrukets framtid

"Vi måste se till att jordbrukaren, den första länken i kedjan, får ut en högre och rättvis andel av slutprodukternas pris."

15.6.2018

I dag: Oklart in i det sista

Tidtabellen för reformerna har hela tiden varit för stram och den har påverkat behandlingen av lagförslagen.

10.5.2018

I dag: Mera motion och idrott

I dagens samhälle behöver varken ung eller gammal röra på sig speciellt mycket om man inte vill.

6.4.2018

I dag: Hela landskapet ska utvecklas

Det är viktigt att komma ihåg att livet är lokalt.

2.3.2018

I dag: Händelserikt år i sikte

Under vår tid i opposition har vi fått se hur lätt det händer att de svenska frågorna förbises när vi inte är i regeringen.

26.1.2018

I dag: Viktigt att hjulen hålls i rullning

Det finns en outnyttjad potential i vår region, som vi kunde ta bättre vara på genom investeringar i trafikinfrastrukturen.

22.12.2017

I dag: Julbordet

Ännu när jag var pojke var jag med när julgrisen slaktades.

17.11.2017

I dag: Det finns alternativ

Det finns alltså ett trovärdigt alternativ till regeringens politik.