Thomas Blomqvist

riksdagsledamot (SFP) och stadsfullmäktiges ordförande i Raseborg

Senast publicerade artiklar

8.9.2017

I dag: En ljus framtid för Västnyland

Det finns också andra trumfkort. Vi är en tvåspråkig region, där vardagen verkligen fungerar på svenska och finska.

4.8.2017

I dag: Möten mellan människor för framåt

 Att veta vad folket vill, vad som oroar och intresserar är det som en politiker ska basera sitt arbete på.

30.6.2017

I dag: Vara eller icke vara?

Det är den stora frågan. Om det går som regeringen vill och planerat kommer vi att ha ett landskapsval i januari.

25.5.2017

I dag: Nyckeln till framgång

Sakkunniga som vi har hört betonar att Finland för att klara sig bra bör satsa på utbildning, forskning och innovationer.

21.4.2017

I dag: I kommunalvalets efterdyningar

Väljarna ville ha en förnyelse och en föryngring, men litade på att den kan ske inom de etablerade stora partierna i våra kommuner.

10.2.2017

I dag: Framtidens kommun

Skolan och småbarnspedagogiken kommer att vara den största sektorn och en av de absolut viktigaste uppgifterna för framtidens kommun.

6.1.2017

I dag: Vårt Finland

Det är uppenbart att Finland befinner sig i en situation som kräver betydande anpassningar och samhälleliga reformer.

2.12.2016

I dag: Dagstidningen behövs, också i pappersformat

Nu behövs lösningar som tryggar en jämlik och rättvis utdelning av post och dagstidningar i hela Finland.

28.10.2016

I dag: Att spå framtiden

Modigare innovations- och näringspolitik behövs framför allt för att skapa arbetstillfällen inom de näringsverksamheter som lever i ett globalt och teknologiskt brytningsskede.

23.9.2016

I dag: Nu räcker det

Sakta men säkert har råmärkena för vad som är acceptabelt språkbruk flyttats allt längre ut mot intoleransens, hatretorikens och rasismens stinkande sumpmarker.

19.8.2016

I dag: Matens väg från jord till bord

Genom att köpa lokalt producerad mat, alltså mat producerad nära konsumenten, är det möjligt för oss konsumenter att understöda både den regionala matkulturen och den regionala ekonomin.

15.7.2016

I dag: Det svenska i Finland

Det som inte är bra är att regeringen hittills låtit bli att göra en språkkonsekvensanalys av de förslag till reformer av den offentliga förvaltningen i vårt land som man presenterat.

10.6.2016

I dag: Vårdreformspusslet

Trots de ekonomiska utmaningar vi har i Västnyland är det viktigt att vi navigerar så att vi inte kör vårt eget sjukhus på grund.