Thomas Blomqvist

är riksdagsledamot (SFP) och minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Senast publicerade artiklar

6.11.2020

I dag: Språket och kulturen har betydelse

Det kanske mest grundläggande för svenskans fortlevnad i Finland är vår högklassiga utbildning, med behörig och framstående undervisningspersonal, från daghem till högskola.

Premium

28.8.2020

I dag: Den finländska matens dag

Det finns en efterfrågan på lokalt producerad mat. Det här gäller såväl jordbruksprodukter som fisk.

Premium

18.6.2020

I dag: Choke vid kallstart

Sysselsättningsgraden måste höjas för att få ekonomin i balans så snabbt som möjligt.

Premium

15.5.2020

I dag: Välmående i kristider

Att be om hjälp kan för många vara ett svårt beslut.

Premium

9.4.2020

I dag: Vi klarar oss ur krisen, tillsammans

Redan nu finns det tydliga tecken på att åtgärderna gett resultat, men ännu är vi inte i mål.

Premium

7.3.2020

I dag: Vård i framtiden, vård i Raseborg

Vi behöver även framöver människor som tar hand om andra människor.

Premium

1.2.2020

I dag: Tenala–Marcialonga–Nordsjö

I söndags stod jag på startstrecket till långloppet på skidor, Marcialonga, i en by i norra Italien.

Premium

22.11.2019

I dag: Fler farsdagar gynnar alla

Ett mer jämställt familje- och arbetsliv gynnar både familjen och samhället.

Premium

18.10.2019

I dag: En budget som bygger framtiden

Utöver de direkta satsningarna på sysselsättningen vidtas även andra åtgärder som bidrar till att fler har ett jobb att gå till.

Premium

13.9.2019

I dag: Tillsammans är vi starkare

Det nordiska samarbetet fungerar bra. Men det finns ändå skäl att ibland stanna upp och fundera på vart vi vill gå, och göra strategiska prioriteringar för att bli ännu bättre.

Premium

9.8.2019

I dag: Motion och idrott för alla

Alla borde ha rätt och möjligheter till idrott och motion.

Premium

5.7.2019

I dag : En ny portfölj

Det finns mycket vi kan och behöver göra för att vi i Finland ska bli bättre på att främja jämställdhet och motverka diskriminering, både strukturellt och då det gäller attityder.

Premium

30.5.2019

I dag: Viktigt att vara med och påverka

Väljarna visade än en gång att de anser att SFP behövs också i Europaparlamentet.

Premium

26.4.2019

I dag: En ny period med nya möjligheter

Ur västnyländsk synvinkel är det kanske speciellt en totalrenovering av Kustbanan, inklusive dubbla spår, och elektrifieringen av Hangö–Hyvinge-banan som står högst på önskelistan.