Nils Torvalds

Nils Torvalds

är ledamot av Europaparlamentet (SFP/Renew Europe).

Senast publicerade artiklar

30.7.2021

Kolumn: En debatt på villovägar

"Skogsskötsel är entydigt nationell kompetens, men både klimatpolitik och biodiversitet är globala frågor, som därmed ger unionen kompetens att handla."

Premium

29.7.2021

I dag: Skogsskötsel är entydigt nationell kompetens, men både klimatpolitik och biodiversitet är globala frågor, som ger EU kompetens att handla

"Skogsskötsel är entydigt nationell kompetens, men både klimatpolitik och biodiversitet är globala frågor, som därmed ger unionen kompetens att handla."

24.6.2021

Kolumn: De försvunna blåbären

Slutresultatet är att blåbär trivs bra i relativt unga skogar, men trivs illa både i kalhyggen och i urskog.

Premium

16.4.2021

Kolumn: Tidsdiagnos i pandemitider

Vår böljande historia känner till en hel del försök till tidsdiagnos – till att försöka förstå vad som egentligen händer under vardagens yta.

Premium

15.4.2021

I dag: I pandemins tider utsätts vi för nya skiljelinjer kring frågor som inte borde skilja oss åt

"Där ute finns en tvådelad verklighet – tingen, fenomenen som de verkligen är och levnadsvärlden som vi uppfattar den."

Premium

11.3.2021

I dag: Man kan göra politisk karriär på att ständigt och jämt gnata på enskilda beslut

EU-medlemskapet var ett svårt val för Finlands folk och den uppdelningen lever ännu kvar i valbeteende. Att elda på under den schismen ger fortfarande utdelning. Det är egentligen Sannfinländarnas enda politiska medel.

Premium

5.2.2021

I dag: Vad lärde du dig i EU i dag ...?

Sen kom bakslagen, det vill säga meddelandena om att processerna, i synnerhet i den belgiska fabriken, inte riktigt gick som i fabrikerna på Strömsö.

Premium

4.2.2021

I dag: Vad lärde du dig i EU i dag ...?

"Sen kom bakslagen, det vill säga meddelandena om att processerna, i synnerhet i den belgiska fabriken, inte riktigt gick som i fabrikerna på Strömsö."

Premium

27.11.2020

I dag: Vägval i EU-kris

De tre lösningarna kunde egentligen ordnas efter modellen från Sergio Leones klassiska ”Den gode, den onde och den fule”, men i lite annan ordning.

Premium

26.11.2020

I dag: Vägval i EU-kris

De tre lösningarna kunde egentligen ordnas efter modellen från Sergio Leones klassiska ”Den gode, den onde och den fule”, men i lite annan ordning.

Premium

23.10.2020

I dag: Religion och politik

Vem var nu så jättelikt frisinnad 1620? På den europeiska kontinenten slog man med lust och religiös iver ihjäl varandra.

Premium

22.10.2020

I dag: Det kan vara god valtaktik att driva mardrömmen – och vinna ett presidentval

En vit medelklass, som ännu på 1950-talet förverkligade en ny amerikansk dröm, upplever nu i några delstater någonting som mera påminner om en mardröm.

Premium

17.9.2020

I dag: Politikens coronavirus

Vi befinner oss mitt i en djup kris och alla förebyggande åtgärder kräver öppen informationsgång och god vilja.

Premium

20.8.2020

Bakgrund: Åga över Belarus

Under alla dagar efter det förfalskade presidentvalet i Belarus har jag levt med en obehaglig känsla i magen. Ett av mina uppdrag som korrespondent i Moskva under 1990-talet var att ta tåget till Minsk och följa med en folkomröstning, som i praktiken innebar att Aleksandr Lukasjenko gjorde sig av med både opposition och öppenhet.

Premium

14.8.2020

I dag: Valkampanjer och säkerhetspolitik

Joe Biden är en lite principlös hök, som blev märkbart irriterad när jag försökte få honom att ta ställning till George W. Bush och kriget i Irak.

Premium