Niclas Erlin

Reporter

Senast publicerade artiklar

25.11.2018

Bok om barndom öppnar ögonen

Berättelsen om Mustafa Saeed Al-Hashims uppväxt i Bagdad får mycket respons. Mustafas vardag i Finland fylls med jobb och språkstudier. Målet är en studieplats vid Åbo universitet.

10.11.2018

Näyttävä teos tärkeästä saaresta

Majakkaseuran painotuore historiakirja Gustavsvärnistä on tervetullut teos. Saari on nykyisin asumaton, mutta se kuhisi toimintaa menneinä vuosisatoina.

10.11.2018

Praktverk om viktig ö

Fyrsällskapets pinfärska historik om Gustavsvärn är ett välkommet bidrag. Ön är i dag obebodd, men dess tidigare sekel är späckade med aktivitet.

6.11.2018

Villa Skeppet öppnas snart

Christine och Göran Schildts stiftelse flyttar sin verksamhet till det Aaltoritade huset, som blir tillgängligt också för allmänheten. Verksamheten på Leros ska skötas av en ny förening.

23.10.2018

Kulturhus som drivs med stort hjärta

Repertoaren har varit omfattande under de tio år som Karelia bjudit publiken på olika kulturprogram i Ekenäs.

22.10.2018

Ledare: Digitalt utanförskap glöms ofta bort

Smarttelefonen är en livsnerv även för de svagaste, men vi måste ta större hänsyn till dem som riskerar att stängas utanför de möjligheter som nätet ger.

20.10.2018

Krigets mångfald lyfts fram

Olika aspekter av krigshändelserna på Hangö udd är i fokus i ett nytt och omfattande konfliktarkeologiskt projekt. Arbetet engagerar både allmänheten och fackfolk.

20.10.2018

Krigets mångfald lyfts fram

Olika aspekter av krigshändelserna på Hangö udd är i fokus i ett nytt och omfattande konfliktarkeologiskt projekt. Arbetet engagerar både allmänheten och fackfolk.

20.10.2018

Sodan monimuotoisuus huomion kohteena

Hankoniemen sotatapahtumat eri näkökulmista ovat keskiössä uudessa ja kattavassa konfliktiarkeologisessa hankkeessa. Työhön halutaan mukaan sekä maallikkoja että ammattilaisia.

11.10.2018

Ledare: Vi borde tala mer om bilbränderna

Det är ett stort brott att tutta eld på fordon. Bränderna kan få allvarliga följder och innebär alltid en förlust för bilägaren.

5.10.2018

Sätt betyg på din närmiljö

Invånarnas tankar om vattnets tillstånd i Raseborg blir en viktig del i aktuell forskning. Ruslan Gunko vill veta vilken betydelse ekologiskt hållbara lösningar har för människan och samhället.

30.9.2018

Jobb i hetluften väntar i USA

I fem månaders tid kommer Filip Björklöf att arbeta som praktikant för senator Ron Wyden i Washington D.C.

26.9.2018

Informatören som trivs på fältet

I sitt arbete inom försvaret får Hanna Tallberg kombinera flera olika intressen. Jobbet som informatör är väldigt flexibelt och kräver kreativitet.

25.9.2018

Linjen i skick under kalla kriget

Befästningsverken på Hangö udd har hållits i viss beredskap även efter de senaste krigen.