Marit Lundström

Marit Lundström

Har studerat biblioteksvetenskap och litteratur och jobbat som journalist på Västra Nyland. ”Konsten har genom åren gett de perspektivbyten som känns viktiga för att hållas levande och inte stagnera. Konsten öppnar ständigt för nya sätt att se.”