Lauri Rapeli

docent i statskunskap

Senast publicerade artiklar

22.9.2017

I dag: Låt ungdomarna göra misstag

Jag tyckte aldrig om matematik i skolan. I gymnasiet valde jag den kortaste möjliga matematiken och fick i regel vitsordet sex i kurserna. Numera undervisar jag statistiska metoder på universitetsnivå. Under studietiden vid Åbo Akademi var jag också länge osäker om det var statskunskap som jag ville studera.

18.8.2017

I dag: Mr. Nash

En amerikansk president som ger KKK förnyat självförtroende och legitimitet är ett steg tillbaka ända till 1800-talet.

14.7.2017

I dag: Tacka industrialiseringen för din semester

Att kunna semestra blir hela tiden svårare för oss flitiga västlänningar, som har byggt sin identitet så starkt kring jobbet.

9.6.2017

I dag: Landskapsvalet kommer – ingen är redo

Landskapsvalet passar perfekt ihop med hälsovårdsreformen, som också håller på att bli ett katastrofalt misslyckande.

5.5.2017

I dag: Psykologisk profilering manipulerar massorna

Det handlar om en teknik där man har kategoriserat människor i olika personlighetstyper utifrån deras internetanvändning.

31.3.2017

I dag: Vad är det för fel på unga väljare?

Väljer man att inte gå i gymnasiet efter grundskolan tar undervisningen i samhällsfrågor ganska långt slut redan vid 15-årsåldern.

24.2.2017

I dag: Kalifornien kommer att rädda oss

Den för Trump tråkiga sanningen är att den amerikanska demokratin inte är lyhörd inför väljarna, utan inför storföretag.

20.1.2017

I dag: Trump testar demokratin

Trump kan twittra allt vad han vill, men han kan inte gömma sig från den allmänna opinionen.

16.12.2016

I dag: Partipolitik övervinner allt

Båda partierna har därför betydligt mycket mera att förlora om Seinäjoki drabbas av regeringens beslut. Så här enkelt är det.

22.11.2016

I dag: Kan demokratin överleva mediefriheten?

Medierna, i synnerhet de sociala medierna, har numera mycket politisk makt, utan politiskt ansvar.

18.10.2016

I dag: Ensam är inte stark

Frågan är om vi ska se på socialtjänsten som ett ekonomiskt problem, eller som ett symtom av ett ensamhetsproblem.

13.9.2016

I dag: En åsikt kan vara dålig

Det håller på att bli omöjligt även för en kritisk konsument att kunna skilja mellan riktiga, trovärdiga nyheter och pseudonyheter i medieflödet.

9.8.2016

I dag: Narcissister i Vita huset

Narcissistiska personlighetsdrag är klart oftare förekommande hos amerikanska presidenter än hos det amerikanska folket i allmänhet.

5.7.2016

I dag: Demokrati stinker

Att ett gigantiskt beslut som brexit baseras på en skillnad på några procentenheter som förorsakats av protestanda och dåliga kunskaper är långt ifrån det västerländska demokratiidealet.

31.5.2016

I dag: Titta västerut

Det händer mycket positiva saker i hela Åboland just nu, som Raseborg kunde ha stor nytta av.