Kristoffer Nöjd

Kristoffer Nöjd

Reporter

Senast publicerade artiklar

4.12.2018

Hemvården behöver mer personal

Brevet från Vård i hemmet i våras har lett till åtgärder i Raseborg. Men det största problemet består: Det råder brist på personal.

Premium

30.11.2018

Det lilla elbolaget sätter energi på framtiden

Ekenäs Energi har de nöjdaste elkunderna i landet. Småskaligheten är en fördel som man vill värna om genom behärskad tillväxt.

Premium

26.11.2018

Stram budget med 1,35 miljoner under strecket

– Det var inte lätt att få ihop, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls om Raseborgs budgetförslag för 2019 där man räknar med ett överskott på 1,35 miljoner euro.

Premium

23.11.2018

Hjälp hemma och en god vän på köpet

Carina Hellén är Holger Sjölunds hjälp i hemmet. När hon går hem för dagen känns det lite trist. Men det går an eftersom han vet att hon kommer igen.

Premium

23.11.2018

"Det ensamma kan dominera"

Sonja Knuts-Söderlund är diakon i Karis-Pojo svenska församling. Hon ser mycket av äldres ensamhet i sitt arbete.

Premium

19.11.2018

Sjundeå positivt undantag i församlingsvalet

Av de invalda förtroendeledamöterna i församlingsvalet är närmare hälften nya. Även i de västnyländska församlingarna har nya namn samlat mycket röster.

Premium

16.11.2018

Företagsam fabrikschef höll kunnandet kvar

När Finska Bult lades ner såg fabrikschefen sin chans.

Premium

16.11.2018

I Tenala görs tappar med en smäll

Under Finnbolts trettioåriga historia har många kört förbi den anspråkslösa hallen vid Bromarvvägen i Tenala. Men få vet vad man gör i fabriken. Nischen är kallstukning – enligt vd:n "en onödigt okänd metod i Finland".

Premium

15.11.2018

Det gamla posthuset får nya bostäder

I januari ska fem lägenheter av hög kvalitet stå klara i det gamla posthuset i Ekenäs. Projekt Ekboet är i full gång.

12.11.2018

Ingen höjd skatt i Raseborg

Stadsfullmäktige godkände styrelsens förslag att inkomstskattesatsen i Raseborg år 2019 hålls oförändrad vid 22 procent trots de ekonomiska svårigheterna staden något oväntat står inför.

9.11.2018

I kyrkan tas också svåra beslut

För kyrkoherde Anders Lindström är det viktigt att församlingens förtroendevalda känner sig delaktiga i beslutsprocessen. Kandidat Ringa Sandelin tycker det är för lätt att skriva ut sig ur kyrkan.

7.11.2018

Skön miljö för skäggiga

Jannica Nyman ville syssla med hår men inte gå i mammas frisörfotspår. Att hon utbildade sig till barberare var en lyckad kompromiss.

1.11.2018

Foton av små blev stor fråga

I år har dagvårdskansliet i Raseborg endast arrangerat gruppfotografering på daghemmen. Föräldrarna har fått ordna den individuella fotograferingen om de så önskat.

29.10.2018

Gemensam positiv syn på naturum

Forststyrelsen och Raseborgs stad diskuterade framtiden för Ekenäs naturum i måndags. Man har samma syn: naturum ska inte stänga helt och hållet.