Johanna Lindholm

Reporter

Senast publicerade artiklar

28.3.2020

Tulevat ohjelmoijat kokoontuvat täällä

Ohjelmoinnin hallitseville löytyy taatusti töitä tulevaisuudessa. Henry Görnemann opettaa koodauksen alkeita Pythonilla.

28.3.2020

Här samlas framtidens programmerare

Den som behärskar programmering har garanterat jobb i framtiden. Henry Görnemann lär ut grunderna i hur man kodar i Python.

21.3.2020

Ratsastus on kaikkien laji

Nuoret tytöt innostuvat usein ratsastuksesta, mutta nykyisin Hankoniemen Ratsastajien riveissä on myös monia aikuisia. Tallilla oleminen on monille elämäntapa. Hankoniemen Ratsastajat on ollut elinvoimainen yhdistys pian viisikymmentä vuotta. 

21.3.2020

Ridning är för alla

Ofta faller flickor för ridsporten i unga år, men i dag är också många av Hangö Udds Ryttare vuxna. Att vara i stallet är för många en livsstil.

13.3.2020

Eriävät mielipiteet valituksesta annetusta lausunnosta

Sitoutumattomien Eero Koli kokee, että kaupungin lausunto hänen Parkin myynnistä tekemästään valituksesta menee henkilökohtaisuuksiin. Kaupunginjohtaja sanoo, että kyse on asioiden laittamisesta oikeaan asiayhteyteen.

13.3.2020

Olika syn på formuleringar i utlåtande om besvär

De obundnas Eero Koli anser att stadens utlåtande över hans besvär som gäller försäljningen av Park, går till personligheter. Stadsdirektören säger att det handlar om att sätta saken i rätt kontext.

11.3.2020

Färre elever sätter tryck på skolnätet

Sjunkande elevprognoser gör att staden i rask takt måste agera för att anpassa behovet av tjänster med elevunderlaget. Ett starkt förslag är att dra in de två småkolorna i Hangöby.

Premium

10.3.2020

Kaksi opettajaa Ranskasta on ollut opettajien Erasmus-ohjelman puitteissa opetustehtävissä Hankoniemen lukiossa.

Hankoniemen lukio on mukana opettajien Erasmus-ohjelmassa. Audrey Mery ja Marie Enjalbert Chamberystä Ranskasta opettivat viime viikolla lukiolaisille ranskaa, englantia, fysiikkaa ja kemiaa. Myös vaihto-opettajien kollegat oppivat uusia asioita ja saavat opettajanvaihdosta virikkeitä omaan opetustyöhönsä.

10.3.2020

Inte bara elever som åker på utbyte: i finska gymnasiet undervisar två lärare från Frankrike

Hankoniemen lukio är med i ett Erasmusprogram för lärare. Den gångna veckan har Audrey Mery och Marie Enjalbert från Chambery i Frankrike undervisat de finska eleverna i franska, engelska, fysik och kemi. Också lärarkollegiet lär sig nya saker och får input i sin egen undervisning.

9.3.2020

Vankeusrangaistus nuorelle olutvarkaalle


Kaksi myymälää Hanko Pohjoisessa alkuvuodesta ryöstäneelle nuori miehelle on nyt langetettu kahden vuoden ehdoton vankeusrangaistus.


9.3.2020

Fängelsestraff för ung butiksrånare

Den unga man, som i början av året rånade två butiker i Hangö norra, har dömts till ovillkorligt fängelsestraff i två år.

7.3.2020

Filterpak har enormt sug

De senaste fem åren har familjeföretaget Filterpaks tillväxtkurva gått upp som en raket. Filtertillverkaren har fördubblat både sin omsättning och personalen, och är ständigt aktuell med nya investeringar.

Premium

6.3.2020

Kouluverkkoon kohdistuu suuria paineita: yksi vaihtoehto on Hangonkylän koulujen lakkauttaminen

Kaupungin on supistuvien oppilasennusteiden johdosta toimittava ripeästi palvelujen sopeuttamiseksi oppilasmäärään. Sivistyssektori on työstänyt erilaisia vaihtoehtoja, joissa otetaan huomioon kiinteistöjen korjaustarpeet, lasten määrä päivähoito- ja kouluryhmissä sekä muita tekijöitä. Yksi vahvasti esiin nouseva ehdotus on, että Hangonkylän kaksi pientä koulua lakkautetaan.

6.3.2020

Stort tryck på skolnätet: ett alternativ är att Hangöbyskolorna dras in

Sjunkande elevprognoser gör att staden i rask takt måste agera för att anpassa behovet av tjänster med elevunderlaget. Bildningssektorn har tagit fram olika alternativ där man pusslar med olika fastigheters renoveringsbehov, antalet barn inom dagis- och skolgrupper och andra faktorer. Ett starkt förslag är att dra in de två småskolorna i Hangöby.

6.3.2020

Taxireformen har ställt till det för alla

Med facit på hand blev regeringen Sipiläs taxireform inte så lyckad; inte på mindre orter som Hangö i alla fall. Oscar Cavonius, som är ordförande för Hangö Ula Taxiförening, liknar läget vid vilda västern.– Det enda som är säkert, det är att den gamla goda tiden aldrig kommer tillbaka.