Björn Vikström

Björn Vikström

ar tidigare biskop i Borgå stift och är nu universitetslärare vid Åbo Akademi.

Senast publicerade artiklar

2.10.2020

Jesus uppvisar populistiska drag – men i hans jämlikhetsbudskap fanns inte plats för någon självisk nationalism

Jesus vände sig mot den religiösa eliten och ifrågasatte de jordiska hierarkierna. I populistisk anti-intellektuell anda tackade han Gud för att budskapet är fördolt för de visa och mäktiga, men tillgängligt för dem som är fattiga i anden, skriver Björn Vikström i sin essä om religion och populism.

Premium

20.9.2019

I dag: Frihet, jämlikhet och folkrörelse

Vi behöver inte översittaraktiga fadersgestalter, men väl folkrörelser som kämpar för solidaritet och hållbar utveckling.

Premium

20.9.2019

I dag: Utvecklingen mot större frihet, jämlikhet och rättvisa är ingen naturlag

Vi behöver inte översittaraktiga fadersgestalter, men väl folkrörelser som kämpar för solidaritet och hållbar utveckling.

Premium

16.8.2019

I dag: Vi behöver goda vanor

Vi blir aldrig färdiga som människor. Det här är både frustrerande och befriande.

Premium

16.8.2019

I dag: Vi behöver goda vanor

Vi blir aldrig färdiga som människor. Det här är både frustrerande och befriande.

Premium

12.7.2019

I dag: Konsten att lyssna på andra

Att andra människor har åsikter om det vi gör behöver ju inte automatiskt innebära att de dömer oss.

Premium

12.7.2019

I dag: Konsten att lyssna på andra

Att andra människor har åsikter om det vi gör behöver ju inte automatiskt innebära att de dömer oss.

Premium

7.6.2019

I dag: Ketchupeffekten

Ketchupeffekten aktualiserar självförtroendets betydelse.

Premium

7.6.2019

I dag: Ketchupeffekten

Ketchupeffekten aktualiserar självförtroendets betydelse.

Premium

3.5.2019

I dag: Sanning och konsekvens

Thunberg pekar på allvaret och brådskan, Rosling på människans möjligheter.

Premium

3.5.2019

I dag: Sanning och konsekvens

Thunberg pekar på allvaret och brådskan, Rosling på människans möjligheter.

Premium

3.5.2019

I dag: Sanning och konsekvens

Enligt Rosling befinner sig mänskligheten mitt uppe i sin hittills största framgångssaga. Thunberg vill få oss att förstå att mänskligheten håller på att förstöra livsmöjligheterna både för sig själv och för andra arter. Jag tror att båda har rätt.

Premium

29.3.2019

I dag: Att bli bekräftad

Vi bör vara tydliga med att möjligheten att visa intolerans inte är en mänsklig rättighet.

Premium

29.3.2019

I dag: Att bli bekräftad

Vi bör vara tydliga med att möjligheten att visa intolerans inte är en mänsklig rättighet.

Premium

29.3.2019

I dag: Att bli bekräftad

Vi bör vara tydliga med att möjligheten att visa intolerans inte är en mänsklig rättighet.

Premium