Opinion
»
Marina Holmberg

Ledare: Goda vanor sitter i

Regelbunden motion har många hälsofrämjande aspekter. Därför är det bra att staten stöder olika projekt som uppmuntrar barn och unga att röra på sig.
23.2.2017 - 17.12

Insändare: Ge oss livet tillbaka

Jag har förstått att alla boskaps- och fårägare med bävan inväntar nästa sommar.
24.2.2017 - 05.55

I dag: Kalifornien kommer att rädda oss

Den för Trump tråkiga sanningen är att den amerikanska demokratin inte är lyhörd inför väljarna, utan inför storföretag.
24.2.2017 - 06.07

Marina Holmberg

Ledare: Viktig vecka för Västnyland

Många västnyländska företagare inom båt- och turismbranschen kunde ha drabbats hårt av båtskatten. Regeringen har allt skäl att bli noggrannare i sina konsekvensutredningar.
21.2.2017 - 09.03

Insändare: Klart brott mot god jaktsed

Eftersom vargens överlevnad hänger på en väldigt skör tråd efterlyser vi noggrannare och mera objektiva metoder då man överväger undantagslov.
21.2.2017 - 05.55

I dag: Ska arbete vara roligt?

Att misslyckas är fortfarande tabu i ett samhälle där man ska bita ihop och stå ut, kosta vad det kosta vill i form av fysisk eller psykisk ohälsa.
21.2.2017 - 06.06

Marina Holmberg

Ledare: Vinst för Raseborg

Så gott som alla har varit nöjda med det jobb Tom Simola startat i Raseborg. Det uttalade stödet är en bra grund för en fortsatt utveckling av staden.
16.2.2017 - 18.15

I dag: Bristfälligt omdöme

Lyxjakter är sällsynta i finländska sammanhang.
17.2.2017 - 06.05

Insändare: Hoppas de svenska skolorna i Lojo förblir livskraftiga

Endast en bred bas ger en hög topp.
17.2.2017 - 05.45

Insändare: Var proaktiv och långsynt

Det är fortfarande viktigt för både invånare och förtroendevalda att de lokala besluten fattas där människor finns.
17.2.2017 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: På rätt väg för företagen

Små ljusningar skymtar i ekonomin. Och Raseborg får bättre betyg av företagen nu än för två år sedan.
13.2.2017 - 18.50

Insändare: Var jägarna okunniga, eller ...?

Jag hoppas att polisundersökningen ger ett uttömmande svar på detta.
14.2.2017 - 05.55

I dag: Återväxt

Vi pressar på, vi tömmer ur våra energireserver som om de var aldrig sinande förråd, vi klarar oss nätt och jämnt – men när finns det tid för återväxt?
14.2.2017 - 06.06

Marina Holmberg

Ledare: Ingen rast, ingen ro

Många asylsökande som får avslag kan inte åka tillbaka, utan blir papperslösa i Finland. De behöver hjälp för att få en dräglig tillvaro.
10.2.2017 - 08.38

I dag: Framtidens kommun

Skolan och småbarnspedagogiken kommer att vara den största sektorn och en av de absolut viktigaste uppgifterna för framtidens kommun.
10.2.2017 - 06.03

Marina Holmberg

Ledare: Nystart för Billnäs bruk?

Olli Muurainen ger ingen tidtabell för när bruket tas ur malpåse. Men flera av de krav han ställt är nu uppfyllda, bland annat den viktiga detaljplanen.
6.2.2017 - 17.32

Insändare: Halvera vargstammen

Det som känns frustrerande är att åsikterna bland dem som berörs av vargarnas närvaro i knutarna, 1-1,5 miljon människor, inte tas i beaktande.
7.2.2017 - 05.50

Insändare: Kommer staden att kräva Regatta Resorts på mer pengar?

Genom detaljplaneändringen kommer värdet på tomten att öka betydligt.
7.2.2017 - 05.55

I dag: En parlamentarisk sumpmark

Alla partier i riksdagen som nu befinner sig i opposition måste vägra att medverka i detta parlamentariska hybridmonster.
7.2.2017 - 06.03

Ledare: Folkets tjänare är värda respekt

Det är i allas intresse att kandidatbuketten i kommunalvalet är så frodig och färggrann som möjligt. Även eternellerna måste få vara med. Det behövs inte endast nytänk, utan också erfarenhet.
3.2.2017 - 08.00

Marina Holmberg

Ledare: Kvistigt i Hangö

På söndag samlas fullmäktige till ett extra möte. Det är många aspekter som måste vägas in då man ska besluta om man anför besvär eller inte.
26.1.2017 - 17.37

Insändare: Hangö kör ner Aurorahemmet

Det är helt klart att Hangö stad vill stöda sin egen stiftelse Nova på allt sätt.
27.1.2017 - 05.55

Nils Torvalds

I dag: Illavarslande …

Vi rör oss med begrepp som kunde omskrivas så här: det här är sant och motsatsen är den alternativa sanningen.
27.1.2017 - 06.03

Marina Holmberg

Ledare: Positiva signaler

Både industrin och småföretagare tror på framtiden. Hårt och långsiktigt arbete behövs.
23.1.2017 - 17.47

I dag: Stränga fäder mot vårdande föräldrar

Folk tillfredsställer sitt behov av att uppleva känslor, men diskussionen leder ingen vart.
24.1.2017 - 06.03

Insändare: Förvirring på Jägarbacken

Staden borde snarast byta ut grändskyltarna.
24.1.2017 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: Unga och kommunen

I fullmäktige behövs olika människor. För unga är kommunen en bra inkörsport för en fortsatt politisk karriär.
19.1.2017 - 17.45

I dag: Trump testar demokratin

Trump kan twittra allt vad han vill, men han kan inte gömma sig från den allmänna opinionen.
20.1.2017 - 06.04

Insändare: Musikfusion väcker frågor

Kulturnämnden kan inte gå in på administrativa detaljer i den planerade fusionen.
20.1.2017 - 05.50

Insändare: Äldre värda en bra och trygg ålderdom

Endast ett gott hjärta räcker inte som mätare för yrkeskunskap.
20.1.2017 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: Säkerheten i första rummet

En dödsolycka är alltid en tragedi. Inom Försvarsmakten har antalet dödsolyckor sjunkit rejält.
16.1.2017 - 18.18

I dag: Vetenskap för alla!

Att källorna är angivna garanterar tyvärr inte alltid att man kommer åt materialet, många vetenskapliga artiklar finns bakom betalmurar.
17.1.2017 - 06.04

Insändare: Västsahara behöver vårt stöd

Västsaharierna behöver även vårt stöd!
17.1.2017 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: El i alla väder

Jordkablar säkrar eltillgången, men elbristen är ett reellt hot.
12.1.2017 - 18.29

I dag: Vansinnigt och otroligt

Sakkunnig efter sakkunnig har varnat för de problem som kommer att uppstå ifall regeringens planer verkställs.
13.1.2017 - 06.04

Insändare: Invandrarna är en tillgång

Vi ser med stor oro på den utveckling som Finlands asylpolitik tagit.
13.1.2017 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: Valfrihet för vem?

Vårdvalen för västnylänningarna blir få. Området är för litet för konkurrens.
9.1.2017 - 18.34

Insändare: Vårdreformen är ultrareaktionär

Man räknar med att ett läkarbesök kan bli att kosta kring 30 euro, det vill säga 50 procent högre än i dag.
10.1.2017 - 05.58

I dag: Menlösa barn

Vi har ett samhälle där barnen i allmänhet kan få den tillsyn de behöver, men får de vår närvaro?
10.1.2017 - 06.04

Marina Holmberg

Ledare: Meröppet på flera fronter

Allt fler yrkesgrupper jobbar på kvällar och helger. Då måste också den övriga samhällsservicen anpassas till den nya vardagen.
6.1.2017 - 07.39