Marina Holmberg

Ledare: Tyngd på tak

Ett tak som nästan rasade in aktualiserar igen vikten av att kontrollera sina fastigheter tillräckligt ofta.
21.3.2019 - 19.30 Premium

Valhörna, riksdagsvalet 2019: Barnvänlig politik ett måste


22.3.2019 - 09.15

Irma Swahn

I dag: Miljöfenomen

Ur klimatskyddssynpunkt vore det nödvändigt att hela kolindustrin avvecklades senast 2030. Enligt brittiska CarbonBrief bryter en "coalexit” först 2038 klart mot Parisavtalet.
22.3.2019 - 06.10 Premium

Thomas Sundström

Ledare: Det viktiga förtroendet

Oron i Raseborg skall tas på allvar. Ett funktionellt samarbete mellan politiker och beslutsfattare borde vara en självklarhet.
18.3.2019 - 19.30 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Brokig biskop i Borgå stift

Biskopen ska leda prästerna i deras arbete. Men hen ska också delta aktivt i samhällsdebatten. Det gynnar kyrkan.
14.3.2019 - 20.00 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Intressant val i Västnyland

Många röster flyter i regionen. Flera sittande riksdagsledamöter siktar på omval.
12.3.2019 - 12.52 Premium

Hilkka Olkinuora

I dag: Vi får vad vi beställer

Parlamentet är inte en styrelse som man kan sköta enligt champinjondevisen, i mörker och med bullshit.
12.3.2019 - 06.10 Premium

Thomas Sundström

Ledare:: För ung för prispallen?

Valet är förstås fritt, men på många sätt är man ute på riktigt tunn is. Sjundeås beslut att utse en 10-åring till årets unga idrottare kan diskuteras.
8.3.2019 - 09.00 Premium

Insändare: Fortsatt framgång kräver utbildning och forskning

Utbildning och forskning borde lyftas upp som spetstema för Finlands EU-ordförandeskap.
12.3.2019 - 05.56

Marina Holmberg

Ledare: Lyssna på myndigheterna

Regionförvaltningsverket uppmanar Raseborg att följa lagen om skoltransport. Staden vägrar, man väntar hellre på domstolens beslut.
4.3.2019 - 19.26 Premium

Marina Holmberg

Ledare: På väg mot värdighet

Kofverhag gård på Hangö udd som var makarna Hjördis och Trygwe Nymans hem är nu såld. Köparen vill få gården att blomstra igen.
5.3.2019 - 08.00 Premium

Katarina von Numers-Ekman

I dag: Hunden och jag

Liksom barnet har hunden begränsningar i sitt förnuft och sitt konsekvenstänkande och mycket färre erfarenheter än en vuxen människa, men däremot ett rikt känsloliv.
5.3.2019 - 06.10 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Framtiden i fokus

Unga är inte ointresserade av sin omgivning. De tänker snarare stort än smått. För mediehusen är de ungas samhällsengagemang en positiv sak.
28.2.2019 - 19.00 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Vårdreformen rinner ur händerna

Om den här riksdagen inte hinner godkänna vård- och landskapsreformen behöver inte nästa riksdag börja från noll.
25.2.2019 - 19.58 Premium

Insändare: Bygg om Knipnäs till äldreboende

Det behövs förstås en genomgripande ombyggnad, men det ska väl lyckas då det gick att göra stadshus av ett annat gammalt sjukhus.
26.2.2019 - 09.05

Insändare: Äntligen blir Hagahemmet ersatt av tidsenliga utrymmen

Det är en tillgång för staden att kunna hyra nya byggnader även om de ägs av Esperi Care. Men bolaget har ingenting att göra med vården där då den sköts av stadens personal.
25.2.2019 - 21.00

Insändare: Utbildning och forskning skapar nya jobb

Den nuvarande regeringen har genomfört massiva nedskärningar i utbildning och forskning.
26.2.2019 - 05.56

I dag: Åldrandets ekologi

De individer som får flest avkommor under sin livstid sprider mest gener till nästa generation och gynnas därmed av det naturliga urvalet.
26.2.2019 - 06.10 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Förbered för företagare

Västnyland har hög företagsaktivitet. Kommunerna ska se till att processerna för företag som vill satsa är smidiga.
22.2.2019 - 07.59 Premium

Filip Björklöf

I dag: En sista reflektion från USA

Min tid har varit otroligt lärorik, men också rolig och spännande.
22.2.2019 - 06.10 Premium

Insändare: Utveckla och ta i bruk renare metoder

Genom att satsa på en renare och bestående miljö har Finland också möjlighet att vinna ekonomiska framgångar.
22.2.2019 - 10.00

Insändare: Skrota upphandlingslagen

Det kan inte vara rätt att ett företag i vårdbranschen (typ Esperi Care) även driver ett finansieringsföretag vilket är utflaggat till ett så kallat skatteparadis.
22.2.2019 - 08.00

Insändare: Hemvården fungerar i Tenala

Säkert förekommer det brister och olägenheter på sina håll, ingen rök utan eld, men våra erfarenheter i Tenala var i stort sett endast positiva och tacksamma.
22.2.2019 - 06.00

Insändare: Västnylands utveckling behöver stöd på riksnivå

Det finns oändlig potential när det gäller näringslivet i vår region.
21.2.2019 - 22.00

Insändare: Varför inte utöka småbarnspedagogiken i Västerby?

Föräldrar till barn i Vesterby informerades om stängningen endast tre vardagar innan beslutet fattades, utan möjlighet att delta eller bli hörda i processen.
21.2.2019 - 21.00

Thomas Sundström

Ledare: Unik på alla sätt

Matti Nykänen hann med mycket och det fanns många åsikter om honom. Men en idrottare som backörnen från Jyväskylä lär Finland aldrig få fram igen.
18.2.2019 - 19.30 Premium

Insändare: Tid att reagera ännu denna vecka

Jag hoppas att vi nu tillsammans kan påverka förordningen så att den inte blir ytterligare en belastning för yrkesfisket och för jakten.
19.2.2019 - 05.51 Premium

Insändare: Kustbanan både billigare och bättre

Att tala om kustbanans “utveckling” då man avser att ersätta fjärrtågen med lokaltåg är en våt trasa i ansiktet på Västnyland.
19.2.2019 - 05.59 Premium

Insändare: Siffrorna stämmer

Siffran 142 personer som får regelbunden hemvård och 40 personer som får tillfällig hemvård är den absoluta siffran klienter som man sköter just nu då förfrågningen gjordes.
19.2.2019 - 05.56 Premium

I dag: Skolan i vårt liv

När vi först kom till skolan och Rosengården var den sociala tregreningen helt okänd för mig.
19.2.2019 - 06.10 Premium

Insändare: Det lönar sig att återställa välfärdsstaten

Fattigdomen är tyvärr inget marginellt fenomen i dagens Finland, utan makthavarna har sedan den ekonomiska nedgången på 1990-talet låtit den växa och frodas.
19.2.2019 - 05.54 Premium

Insändare: Hoppas det inte går som i Alavo

Att Hagahemmet skulle vara i så dåligt skick som politikerna påstår är lögn.
19.2.2019 - 05.57 Premium

Mira Strandberg

Ledare: Jobb åt de yngsta ger viktiga insikter

Kyrkslätts kommun har i år mångdubblat antalet sommarjobb för unga. Ingå kommun inför i år sommarjobbssedlar för tre årskullar. Satsningarna på unga och arbete behövs för att sänka tröskeln ut i arbetslivet.
14.2.2019 - 19.00 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Stöd som sporrar

Försöket med basinkomst pågick i två år. Hur det utföll vet vi först om ett år. Men redan nu presenterar partierna sina modeller.
11.2.2019 - 20.53 Premium

Insändare: Stadsstyrelsen fattade rätt beslut

Att kommunerna allmänt betalar för en liten personalkvot är förfärligt och det gör även Raseborg. Därför behövs ny lagstiftning om personalkvoter som alla partier nu är eniga om.
12.2.2019 - 05.56 Premium

I dag: Passports, please!

Det nationella passet är symbolen för ett verksamt medborgarskap.
12.2.2019 - 06.10 Premium

Insändare: Fel uppgifter för Hangö?

I Hangö stads budgetbok för 2019 står det däremot att antalet klienter i hemvården 2017 var 345, att de för 2018 uppskattats vara 360 och att man för 2019 räknat med 300.
12.2.2019 - 05.51 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Bottennapp för tågen

Vinter och VR är en dålig kombination. Knappt vart fjärde fjärrtåg är i tid.
7.2.2019 - 21.55 Premium

Insändare: Bevara Hagahemmet!

Genom att betala hyror till Esperi Care medverkar staden till att med skattebetalarnas pengar göda vårdbolagets skatteparadis.
8.2.2019 - 05.56 Premium

Insändare: Äldreomsorgen ger illamående

Det skulle vara intressant att vara åhörare under ett tillfälle där man gör upp vårdplanen och höra hur man framställer alternativen.
8.2.2019 - 05.46 Premium