Opinion
»
Marina Holmberg

Ledare: Det rör på sig

Att Hangö är med och tävlar om nyetableringar är en positiv signal.
27.4.2017 - 18.02

Marina Holmberg

Ledare: Se upp för trafikraseri

I tisdagens VN berättade en ryttare om hur en medtrafikant tappade humöret i trafiken och efter en vådlig omkörning tvärnitade framför hästtransporten med kollision som följd.
28.4.2017 - 11.00

I dag: En pärla

Vi har allt fog att vara stolta över vår region och det händer många positiva saker – tänk om vi skulle skryta lite ibland?
28.4.2017 - 06.08

Insändare: Vi behöver flera språk, inte färre

Om vi verkligen vill att våra skolor erbjuder lika förutsättningar för alla barn att klara sig i livet ska vi se till att barnen i Finland i framtiden läser flera språk i ett tidigare skede.
28.4.2017 - 05.56

Marina Holmberg

Ledare: Ge unga gratis preventivmedel

Kommuner som ger gratis preventivmedel till unga kan visa besparingar. Gratis preventivmedel är i högsta grad en jämställdhetsfråga.
24.4.2017 - 18.18

Insändare: Möjlighet till mångsidigt kulturutbud försummas

Den lösning som nu har eftersträvats bäddar för en negativ motsats mellan olika aktiviteter.
25.4.2017 - 05.55

I dag: Om jag hade pengar

Kultur är mycket mer än en handelsvara.
25.4.2017 - 06.08

Marina Holmberg

Ledare: Vem har makten?

Flera västnyländska kommuner har valt en friare koppling mellan fullmäktige och nämnderna. Det här kan bli problematiskt om inte besluten är väl förankrade i båda organen.
20.4.2017 - 18.02

I dag: I kommunalvalets efterdyningar

Väljarna ville ha en förnyelse och en föryngring, men litade på att den kan ske inom de etablerade stora partierna i våra kommuner.
21.4.2017 - 06.05

John-Erik Jansén

Ledare: Nu ska det gå fler tåg

En tågtur från Karis som är framme i Helsingfors före klockan 7 fanns högt på önskelistan i en enkät med tågpendlare i Raseborg som gjordes i fjol. Nu ser pendlarnas önskemål ut att bli verklighet.
18.4.2017 - 19.00

John-Erik Jansén

Ledare: Vad ska Ramsholmen vara?

Murknande trädstammar är viktiga beståndsdelar i den biologiska mångfalden, men de sönderfallande stammarna ger sällan några upphöjda estetiska upplevelser. Ändå ingår de självklart i en levande urskogs eviga kretslopp.
12.4.2017 - 19.00

Marina Holmberg

Ledare: Mandat för förnyelse

Ung och grön används ofta som synonymer. I år beskriver de här två adjektiven valutgången i kommunalvalet i Västnyland perfekt.
10.4.2017 - 17.55

Hilkka Olkinuora

I dag: Gerontokrativarning

Ungdom står inte för överlägsen etik.
11.4.2017 - 06.08

Insändare: Kluvet budskap

Att flytta märket medger inte att avnjuta märket och havsviken på samma gång.
11.4.2017 - 05.55

Thomas Sundström

En i laget till vilket pris som helst

Är det idrotten som är ute på farliga vägar när juniorföräldrar söker en plats i laget för sitt barn via idrottens rättsskyddsnämnd? Eller finns problemen på annat håll?
6.4.2017 - 19.42

John-Erik Jansén

Ledare: De nyvalda formar kommunens nya roll

De nya förtroendevalda rör sig på okänd mark när landskapsreformen förändrar kommunernas uppgifter.
3.4.2017 - 19.28

John-Erik Jansén

Ledare: Ny direktör, gamla problem

För ett år sedan skissade Tom Simola upp tre alternativ för Raseborg. De finns fortfarande kvar.
30.3.2017 - 19.05

I dag: Vad är det för fel på unga väljare?

Väljer man att inte gå i gymnasiet efter grundskolan tar undervisningen i samhällsfrågor ganska långt slut redan vid 15-årsåldern.
31.3.2017 - 06.05

Insändare: Skrämmande tyst om skolorna

Lämpligt nog har man tänkt köra igenom valet först, men sedan låta nuvarande fullmäktige fatta beslutet.
31.3.2017 - 05.55

Insändare: Krock med grundlagen?


31.3.2017 - 13.49

Insändare: Gör Raseborg attraktivt


31.3.2017 - 05.29

Insändare: Främja svenskans ställning


31.3.2017 - 05.45

Insändare: Glädjenyheter om Sjundeå


31.3.2017 - 05.40

Insändare: Viktigt att rösta


31.3.2017 - 05.35

Insändare: SFP välkomnar samarbete med Sannf?

SFP i Raseborg är berett till samarbete med ett parti som står så långt ifrån de ideal SFP påstår sig värna om.
31.3.2017 - 05.50

Marina Holmberg

Ledare: Bo i två kommuner?

Den för Centern angelägna frågan om möjligheten att betala skatt i två kommuner har dykt upp igen. För stugtäta Västnyland kan det bli en välkommen inkomstkälla.
27.3.2017 - 17.47

Insändare: Vad skall en vanlig medborgare tro?


28.3.2017 - 05.45

Insändare: Nej till tvåspråkiga skolor i Ingå


28.3.2017 - 05.30

Insändare: Utmaningar är till för att övervinnas


28.3.2017 - 05.35

Insädare: Tillsammans bygger vi Raseborg


28.3.2017 - 05.50

Marina Holmberg

Ledare: Yrkesutbildningen på ny bog

Efter år av dålig ekonomi måste Axxell nu få arbetsro att anpassa sig till den nya verkligheten. För Raseborg är utbildningen en viktig resurs.
24.3.2017 - 08.25

Marina Holmberg

Ledare: Simola överraskade

Tom Simola lämnar trots allt jobbet som stadsdirektör i Raseborg.
23.3.2017 - 17.00

Insändare: Föräldrar känner ångest inför vargfaran

Jag hoppas att våra västnyländska politiker tar till sig föräldrars (och hundägares) ångest.
24.3.2017 - 05.55

Diagnosticering ska göras på plats, inte per telefon

Regeringsråden som är specialiserade på dessa frågor hade aldrig hört om något liknande.
24.3.2017 - 05.50

Björn Vikström

I dag: Förtroende är en ömtålig gåva

Att känna sig förtröstansfull är inte någonting som individen själv suveränt kan bestämma över.
24.3.2017 - 06.08

Insändare: Hopplöst att få tid på hälsovårdscentralen

Konklusionen för min del blir att jag reder mig själv med privat hjälp och råd från bekanta läkare.
24.3.2017 - 05.40

Insändare: Vem bär ansvar för barnens hälsa?

Kanske tiden är inne för politikerna att småningom sluta av med att ge vilseledande, osanna och utopiska vallöften.
24.3.2017 - 05.45

Marina Holmberg

Ledare: Mångfald eller likriktning?

I Finland avbryts knappt 60 procent av alla Down-graviditeter. Utvecklad fosterdiagnostik ställer blivande föräldrar inför svåra val. I förlängningen blir valet avgörande hurdant samhälle vi får i framtiden.
21.3.2017 - 07.30

Insändare: Ingen hysteri i Trollböle

Det finns en mångfalt större risk att barn skadas av människor, direkt eller indirekt, i trafiken eller av personer som tillåts leva mitt i våra samhällen.
21.3.2017 - 05.53

Insändare: Varför inte gårdsvargslag?


21.3.2017 - 05.45