Niclas Erlin

Ledare: Västnyland borde 
vara tillväxtregion

De västnyländska kommunerna tappar invånare, trots att de kunde höra till dem som växer. Trakten erbjuder utmärkta boendemiljöer.
19.9.2019 - 19.30 Premium

Kjell Ekholm

I dag: Skuldkänsla

Ynglingen som körde bilen kommer alltid att bära på de här skuldkänslorna.
20.9.2019 - 06.10 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Marknader uti Ekenäs

På torsdag inleds den traditionella höstmarknaden i Ekenäs.
17.9.2019 - 09.02 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Smarta martha lever med sin tid

Martharörelsen firar 120 år i år. Rörelsen kommer att fira många jubileer ännu.
16.9.2019 - 22.37 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Inget straff det enda rätta

Försvarsmakten har ett stort ansvar för att beväringarnas tid i militären ska vara trygg och säker. All lärdom från olyckor måste leda till bättre säkerhet.
12.9.2019 - 19.22 Premium

Insändare: Vem har det juridiska ansvaret för vården?

Information behövs eftersom det tycks råda stor okunnighet om patienträttigheter.
13.9.2019 - 05.45

I dag: Tillsammans är vi starkare

Det nordiska samarbetet fungerar bra. Men det finns ändå skäl att ibland stanna upp och fundera på vart vi vill gå, och göra strategiska prioriteringar för att bli ännu bättre.
13.9.2019 - 06.10 Premium

Insändare: Gå ut med en åldring

Vi bör bry oss om våra äldre och veta hur de mår och har det i vårt samhälle.
13.9.2019 - 05.54

Marina Holmberg

Ledare: Rätt mängd mat

Målmedvetna satsningar ska få finländarna sluta slänga mat.
10.9.2019 - 08.34 Premium

Thomas Sundström

Ledare: Manifestation i många färger

Pride tar igen ett steg framåt. Fortfarande finns det dock mycket att göra.
6.9.2019 - 08.30 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Kris i kommunerna

Raseborg kan göra ett resultat som är 9 miljoner sämre än budgeterat. Strukturella åtgärder behövs.
2.9.2019 - 23.05 Premium

Hilkka Olkinuora

I dag: Den dystra sanningen

Det är kallt, hon fryser och darrar. Hon har försökt drunkna, men ångrat i sista stund och blivit stående.
3.9.2019 - 06.10 Premium

Insändare: Staden måste hålla vad den lovar!

Det är oroväckande att Raseborg inte lyder och håller vad staden lovat, det vill säga ett nytt ålderdomshem till 2015.
3.9.2019 - 05.53

Insändare: Sjundeå glömmer den lilla människan

Det känns som om kommunen har glömt bort den lilla människan, och att kommunen motarbetar aktiva kommuninvånare som jobbar för att Sjundeå fortsättningsvis ska ha en levande landsbygd.
3.9.2019 - 05.56

Marina Holmberg

Ledare: För en fortsatt god morgon

Dagstidningen håller ställningarna som viktigt nyhetsmedium. Många vill ha papperstidningen hemburen.
30.8.2019 - 08.00 Premium

Insändare: Stadsstyrelsens förslag bygger på subjektiv beredning, utan faktaunderlag

Nu skall man alltså hålla Hagahemmet tomt i nio år varefter huset skall renoveras.
30.8.2019 - 05.45

Insändare: Hagahemmet hör vårdhistorien till

Fortfarande används trånga celler på sju kvadrat eller rum för två personer och utan hygienutrymme.
30.8.2019 - 05.56

Thomas Sundström

Ledare: Räcker det med läsämnena?

Hurdant gymnasium vill vi ha i framtiden? Också ämnen som musik och teckning ger viktiga färdigheter.
26.8.2019 - 19.30 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Investeringar behövs för tillväxt

De ekonomiska prognoserna skrivs ner. Samtidigt borde företag investera för att skapa nya jobb. Myndigheterna ska inte stå i vägen för dem.
23.8.2019 - 10.04 Premium

Insändare: Blir Hagahemmet det nya Fridebo?

Det är fullkomligt omänskligt att flytta på åldringar, tvinga dem att lämna sitt trygga, bekanta äldreboende – i det här fallet tvingas de flytta två gånger. Först till Gammelboda, tre år senare (?) till ett nytt boende i centrum
23.8.2019 - 05.54

Insändare: Många läkare utgår från att patienterna knappt vet något själv

I Finland och i varje EU-stat får patienten välja vilket sjukhus som helst var som helst i landet där den behövliga vården kan ges.
23.8.2019 - 05.45

Insändare: Ska det fungera så här?

Det har nu gått över fyra månader sedan läkaren på Ekenäs hälsostation lovade ringa och berätta om provresultaten och röntgenbilderna från min undersökning.
23.8.2019 - 05.30

Marina Holmberg

Ledare: Nystart för vården

Nyland är sett till befolkningen det största landskapet. Där behövs särlösningar då regeringen återupptar arbetet med vårdreformen. Svenskan får inte glömmas bort.
19.8.2019 - 19.23 Premium

I dag: De stora fåglarnas framfart

Det är till exempel klart att havsörnen äter en hel del storskarv. Hoppas bara att våra sändarfåglar besparas från örnens klor.
20.8.2019 - 06.10 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Unga behöver tydliga nätgränser

De som blivit utsatta för sexualbrott bär på skam och rädsla, som gör det svårt att prata om det. Både föräldrar och skola har ett ansvar att tala med barn och unga om farorna på sociala medier.
15.8.2019 - 19.22 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Fler barn behövs

Det är många faktorer som spelar in då familjer bestämmer sig för att skaffa barn.
12.8.2019 - 19.30 Premium

I dag: Blommornas namn

När jag var barn och gick runt med mormor överträffade namnen hennes blommor.
13.8.2019 - 06.10 Premium

Niclas Erlin

Ledare: Farlederna är inga racerbanor

Ifall inte också de hänsynslösa fritidsskepparna skärper sig blir frågan om båtkörkort allt hetare. Det första steget är ändå bättre sjövett och sundare attityder.
8.8.2019 - 19.30 Premium

Niclas Erlin

Ledare: Det lyckliga landet – där folk klagar

Finland placerar sig i toppen i olika jämförelser. Det betyder inte att alla har det bra. Konstruktiv kritik har en given plats i ett öppet samhälle.
5.8.2019 - 19.30 Premium

Niclas Erlin

Ledare: Vi måste gräva 
i det förflutna

Det räcker inte att arkeologerna gör fynd i avskrädeshögarna. Också de ohyggligheter som gömmer sig i arkiven måste fram.
30.7.2019 - 09.00 Premium

Hilkka Olkinuora

I dag: Tacka och ta emot

Låt oss lära oss att ta och ge, med glädje och tacksamhet åt båda håll.
30.7.2019 - 06.10 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Psykisk ohälsa är en folksjukdom

Riksdagen ska behandla ett initiativ som ska göra det lättare att få vård för psykiska problem. En förändring behövs för kostnaderna för psykisk ohälsa är höga.
25.7.2019 - 19.30 Premium

Insändare: Tillåt mera parkering

Man bör absolut ordna parkeringarna så att företagen i hamnområdet inte lider av parkeringsproblemen.
26.7.2019 - 05.56

Insändare: Ris till bilist

Jag hoppas vi alla följer trafikreglerna och visar varandra hänsyn och respekt.
26.7.2019 - 08.10

Nils Torvalds

I dag: Förändringens stormvindar

Efter Simone Veil är von der Leyen den andra kvinnan som innehar, eller innehaft, en ledande position i de europeiska institutionerna.
26.7.2019 - 06.10 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Den viktiga vardagsekonomin

Unga behöver lära sig mer om ekonomi. Men behövs det ett skilt läroämne för det eller kan undervisningen inkluderas i andra ämnen?
23.7.2019 - 11.00 Premium

Katarina von Numers-Ekman

I dag: Falska myter om välmående

Bland annat tror man felaktigt att framgång kommer av arbetsnarkomani.
23.7.2019 - 06.10 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Finländarna tror på politiken

Intresset för politik blomstrar. Det har skett stora förändringar inom finländsk politik under de senaste 16 åren visar en färsk rapport.
19.7.2019 - 10.30 Premium

I dag: Fult spel i Washington

I den amerikanska demokratin är det inte alltid avgörande vem som röstar och på vem, utan hur rösterna räknas.
19.7.2019 - 06.10 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Plåtpolisen ser mer

Är det bra eller dåligt med mer automatisk trafikövervakning på våra vägar? Ja säger polisen, tja säger professor i trafikmedicin.
16.7.2019 - 13.57 Premium