Marina Holmberg

Ledare: En rättighet i alla situationer

Coronakrisen har visat att det inte finns en beredskap att omedelbart ge information på svenska och finska.
8.4.2020 - 19.39 Premium

I dag: Vi klarar oss ur krisen, tillsammans

Redan nu finns det tydliga tecken på att åtgärderna gett resultat, men ännu är vi inte i mål.
9.4.2020 - 06.10 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Ologiskt beslut om sjukhuset

HUS-styrelsens beslut att slopa samjouren vid Raseborgs sjukhus väcker många frågor. Regionens samstämmiga utlåtanden har klingat för döva öron hos en majoritet.
6.4.2020 - 19.24 Premium

Fredrika Åkerö

I dag: En annorlunda påsk

Att distansjobba med barnen hemma är verkligen ingen dröm.
7.4.2020 - 06.10 Premium

Insändare: Ett tack till hjältarna

Låt oss stanna hemma och önska god hälsa till våra medmänniskor samt styrka till de som är sjuka, deras nära och kära samt till dem som arbetar i riskzonen.
7.4.2020 - 06.30

Thomas Sundström

Ledare: Samma problem, olika lösningar

Coronaepidemin slår hårt mot de kommunalt anställda. Utmaningarna är desamma på alla håll.
2.4.2020 - 19.30 Premium

Johan Kvarnström

I dag: Tänk på tiden efter corona

Efter krisen är det också tid att se över beredskapslagen.
3.4.2020 - 06.10 Premium

Insändare: Barn och ungas röst måste också höras

Vi anser att varje barn och ungdom även i framtiden förtjänar en egen hobby att se fram emot och alla ska ha möjlighet att känna sig som en del av en grupp.
3.4.2020 - 05.50

Insändare: Vansinne att minska servicen på sjukhuset nu

Det vore nu klokast att invänta regeringens och riksdagens beslut om social- och hälsovårdsreformen innan några beslut om Raseborg sjukhus fattas.
3.4.2020 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: Distansjobb kan få en skjuts av krisen

Den pågående krisen kan påskynda att allt fler jobbar på distans. Men fortfarande finns jobb som inte går att sköta utan mänsklig kontakt.
30.3.2020 - 22.50 Premium

Hilkka Olkinuora

I dag: #nallejakt

Nu har vi ju börjat söka tröst i barndom, makaronilåda, brädspel och skogsutflykt.
31.3.2020 - 06.10 Premium

Insändare: När hemmet inte är tryggt

Till alla vuxna vill vi nu rikta en önskan: håll kontakt med barn och unga i er omgivning!
31.3.2020 - 06.20

Thomas Sundström

Ledare: Nu måste alla klockor ringa

Regeringen tog fram det grova artilleriet. Att stänga Nylands gränser var väntat, men räcker det till?
26.3.2020 - 19.30 Premium

Insändare: HNS agerar beräknande och hånfullt

HNS har inte kunnat påvisa att verksamheten vid Raseborgs sjukhus är av sämre kvalitet än vid andra sjukhus.
27.3.2020 - 06.20

Nils Torvalds

I dag: Fugger, farsot och förtroende

I coronatider har förtroendet en speciell betydelse.
27.3.2020 - 06.10 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Kommunerna kan inte vänta på stöd

Kommunernas ekonomier är redan trängda. Nu måste man se över investeringar och personalens arbetsuppgifter.
23.3.2020 - 19.30 Premium

Katarina von Numers-Ekman

I dag: Vad skulle Rosling ha sagt?

Han skulle ha glatt sig över att beslutsfattarna, också de högerpopulistiska som ofta haft en problematisk relation till forskarvärlden, nu faktiskt lyssnar på experter och myndigheter och följer deras råd.
24.3.2020 - 06.10 Premium

Insändare: Rasismen är ett problem i vårt samhälle!

Vi behöver starka och specifika politiska strategier för att ta itu med den strukturella rasismen.
24.3.2020 - 05.45

Insändare: Nu krävs det ansvar av oss alla

Situationen för kommunerna är krävande. En stor del av kommunerna har redan en trängd ekonomi.
24.3.2020 - 08.00

Marina Holmberg

Ledare: Stöd de lokala företagen

Småföretag är de som är mest utsatta för coronaepidemins följder. För Västnyland och dess invånare är de livsviktiga.
19.3.2020 - 19.30 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Undantagstillstånd råder

Regeringen har kommit överens om 19 punkter för att förhindra att coronaviruset sprids. Skolorna stängs, men daghem håller öppet.
16.3.2020 - 19.30 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Norra hamnen – vad händer nu?

Är två obebyggda tomter vid vattnet i Ekenäs en möjlighet eller blir de en tom förfulande fläck i stadsbilden?
13.3.2020 - 10.00 Premium

Marina Holmberg

Rätt beslut om manifestation

Det är lite ödets ironi att söndagens manifestation för bevarandet av samjouren vid Raseborgs sjukhus ställs in på grund av den ökade risken för spridning av det nya coronaviruset. De som insjuknar allvarligt i covid-19 är i behov av sjukhusvård där det finns jour dygnet runt.
12.3.2020 - 19.30 Premium

Insändare: Skadliga följder för Västnyland

Ett negativt beslut i fråga om samjouren skulle betyda förlust av tiotals arbetstillfällen och minskade skattemedel och skulle leda till en ond cirkel.
13.3.2020 - 05.58

Kjell Ekholm

I dag: Corona, ett spel på liv och död – eller ...

Men nu är det nya viruset inte enbart en hälsofråga. Följdverkningarna på världsekonomin har blivit vida större än man någonsin vågade tro.
13.3.2020 - 06.10 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Ovissheten stor kring viruset

Det nya coronaviruset berör gemene man på många plan. Därför är det svårt att greppa. I sådana situationer är det bra att ha sunt bondförnuft.
9.3.2020 - 19.30 Premium

Insändare: Vänd inställningen bland personalen

Den åldrande befolkningen behöver också ett sjukhus på nära håll, för transporter långt härifrån kan vara ödesdigra.
10.3.2020 - 05.30

Insändare: Mycket talar mot en nedläggning

Vem vill bo i en kommun eller region som inte har ett sjukhus med jourmottagning att tillgå?
9.3.2020 - 21.15

I dag: Mod

Vad kommer vi att offra för vår rädsla?
10.3.2020 - 06.10 Premium

Thomas Sundström

Ledare: Dags för en ny rond

Raseborgs sjukhus engagerar och får stöd på lokal nivå. Besluten fattas dock på helt annat håll.
6.3.2020 - 07.05

I dag: Vård i framtiden, vård i Raseborg

Vi behöver även framöver människor som tar hand om andra människor.
7.3.2020 - 09.00 Premium

Insändare: Lyft blicken från rosorna till jämställdheten

Det behövs krafttag mot våld, bland EU-länderna är Finland näst sämst i klassen vad gäller förekomsten av våld mot kvinnor i nära relationer.
6.3.2020 - 05.56

Niclas Erlin

Ledare: Språk kan bokföras utan systemkrasch

Det måste gå att modernisera språkregistreringen i Finland utan att minoritetsspråken får det sämre. Att rucka på systemet väldigt mycket kan få negativa följder.
2.3.2020 - 19.30 Premium

Fredrika Åkerö

I dag: Poppis loppis och andra miljögärningar

Jag saknar en stor, ordentlig återvinningscentral i Raseborg.
3.3.2020 - 06.10 Premium

Thomas Sundström

Ledare: Väl värt att lyfta fram de egna

Många hyllades med all rätt i Raseborg. Men var blev toppkandidaterna till årets idrottare?
27.2.2020 - 19.30 Premium

Insändare: Bygg nytt på Hagahemmets tomt


29.2.2020 - 08.00

Marina Holmberg

Ledare: På väg mot ett rökfritt samhälle

Många åtgärder har vidtagits för att minska rökningen. Målet är att Finland ska vara rökfritt 2030.
24.2.2020 - 22.55 Premium

Hilkka Olkinuora

I dag: Lantmusen och stadsmusen

Ändå kan jag inte låta bli att bli arg då jag ser den nyaste av de vallgravar vi har blivit så bra på att gräva: den mellan landsbygd och stad.
25.2.2020 - 15.05 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Det nya normala

Snöfattiga vintrar, mycket regn i flera månader är något vi måste anpassa oss till. Och framför allt fundera vad det krävs för åtgärder.
20.2.2020 - 19.30 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Försvaret behöver fler flickor

Intresset bland kvinnor att göra värnplikt har ökat. Nu diskuteras om uppbådet borde bli könsneutralt.
17.2.2020 - 21.45 Premium