Marina Holmberg

Ledare: Vårdreformen förbryllar

Mycket är oklart då det gäller århundradets stora reform som gäller alla invånare. Regeringen har allt skäl att ta till sig av den kritik som experter riktar mot den.
21.11.2017 - 15.53

Insändare: Varför, Caruna?

Det vore verkligen på sin plats att informera om orsaken.
21.11.2017 - 05.50

I dag: Dygder och dödssynder

Med ett visst vemod smakade jag på svunna ord, dygder och laster.
21.11.2017 - 05.07

Insändare: Vargspillning kan hanteras tryggt

Man kan hantera vargavföring tryggt om man använder latex- eller annan typ av skyddshandskar och undviker att få avföring i munnen.
21.11.2017 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: Raseborg på rätt väg

Raseborg har kommit bra i gång med att balansera ekonomin. Den goda utvecklingen får inte stanna av. Än behövs det modiga beslut av politikerna.
17.11.2017 - 08.00

Insändare: Eleverna ska inte bära konsekvenserna

Det var bättre att handla konstruktivt och anta SFP-gruppens förslag än att gå en omröstning till mötes där utgången är given.
17.11.2017 - 05.50

I dag: Det finns alternativ

Det finns alltså ett trovärdigt alternativ till regeringens politik.
17.11.2017 - 06.07

Insändare: Kommer Raseborg att åtgärda vårdbristerna?

I sista hand är det stadsfullmäktige som ansvarar för hur staden sköts och ansvarar för att till behörig nämnd utse medlemmar med förmåga, ansvar och behövlig etisk nivå.
17.11.2017 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: Klar signal om korsningar

Tre veckor efter den förödande plankorsningsolyckan i Skogby, där fyra människor omkom, kommer Olycksutredningscentralen med det krassa beskedet.
15.11.2017 - 16.13

Marina Holmberg

Ledare: Rätt vård vid rätt tidpunkt

Digitala vårdtjänster vinner terräng. Men fortfarande behövs fysisk närvaro, det visar tragiska fall i Hangö och Raseborg.
13.11.2017 - 17.45

Insändare: Svidande svensk domänförlust

Nu krävs det alltså att regeringen konkret påvisar hur den svenska servicen ska tryggas i praktiken.
14.11.2017 - 05.45

I dag: Med flyktingar i bagaget

Vi borde så snabbt som möjligt bli kvitt regeringen Sipilä och dess blå zombie-ministrar.
14.11.2017 - 06.07

Insändare: Gamla Hindersby förstörs totalt

Det är av utomordentlig betydelse att så många som möjligt reser sig mot barbariet och klagar över planen.
14.11.2017 - 05.55

Insändare: Människorna snabbare till vård med hjälp av valfriheten

Valfriheten gör det möjligt för människorna att själv bestämma vilken producents tjänst de vill utnyttja.
14.11.2017 - 05.50

Thomas Sundström

Ledare: Fokus på vintern, åtminstone i OS

Det finns betydligt mera att hoppas på för de finländska idrottarna i Pyeongchang i februari än vad det förmodligen gör i Tokyo två år senare.
9.11.2017 - 19.30

Ledare: Inget att vara stolt över

Mjölbolsta har igen öppnat för asylsökande, vilket ger oss en påminnelse om att flyktingproblemet inte är bortblåst.
8.11.2017 - 13.00

Ledare: Ett bra initiativ

Sjukvårdsdistriktets försök att få personalen att tala mera svenska måste applåderas. Men hur påverkar sjukvårdsreformen vården på svenska?
6.11.2017 - 19.30

Hilkka Olkinuora

I dag: En fars till dag

Eld och lågor! Skall barn från och med nu ha en mamma och en ”närstående” i stället för pappa? Skall det nydanande pappaskapet strypas och bli till vemsomhelstskap?
7.11.2017 - 06.07

Insändare: Trygga rättigheterna för papperslösa

Alla har rätt till högsta möjliga fysiska och psykiska hälsa oberoende om man har uppehållstillstånd eller inte.
7.11.2017 - 05.55

Insändare: Timeout behövs

Alla är eniga om att en vårdreform behövs, men den modell regeringen Sipilä nu för fram ökar privata företags möjligheter att göra vinst på människors hälsa.
7.11.2017 - 05.50

Ledare: Det förflutna bör dukas upp på nytt

Den historieeruption som landets 100-årsjubileum inneburit har bjudit på många goda inslag. De bästa bitarna har fått publiken att börja reflektera över det förflutna.
2.11.2017 - 19.30

Marina Holmberg

Ledare: För fosterlandet och vice versa

Försvarsviljan är hög i Finland. Då ska också Försvarsmakten finnas där då olyckan är framme.
30.10.2017 - 18.00

Insändare: Kommunen och Trafi måste ta sitt ansvar

Det finns ny teknisk utrustning med gps och energisnåla led-lampor som fungerar med solenergi som Trafikverket borde utveckla för plankorsningar.
31.10.2017 - 05.50

Katarina von Numers-Ekman

I dag: Lurad

Det är bara skit, utbrast en läkare som hörde historien, de har satt det där i system för att dra in pengar.
31.10.2017 - 06.07

Tommy Westerlund

Ledare: Livsfarliga övergångar

En tragedi påminner oss igen om att säkerheten är otillräcklig vid många plankorsningar.
26.10.2017 - 15.37

Insändare: Tenala byarådsförening behöver nya krafter

Om inte ny ordförande kan väljas måste föreningen upplösas.
27.10.2017 - 05.55

I dag: 1,5 procent

Om statsminister Juha Sipilä skulle ha känt ett ansvar för att försvara den livsviktiga länken mellan folkets stöd och politisk makt skulle vi redan ha haft nyval.
27.10.2017 - 06.07

Marina Holmberg

Ledare: Handelns vånda

Små butiker bjuder på personlig service och mysig atmosfär. Det är kunderna som bestämmer hur länge de överlever den omvälvning som pågår inom handeln.
23.10.2017 - 17.34

I dag: Kan forskarna aldrig bestämma sig?

Tar ditt kritiska tänkande slut kan du lika gärna packa ihop ditt forskningslabb och göra något annat.
24.10.2017 - 06.07

Insändare: Landskapsreformen är århundradets bluff

Social- och hälsovårdskostnaderna kommer givetvis inte att sluta öka bara på grund av flytten till landskapen.
24.10.2017 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: #nästa steg

Förekomsten av sexuella trakasserier har fått stor synlighet. Det får inte stanna vid det.
20.10.2017 - 08.30

Insändare: Beslutsfattarna har flytt sitt ansvar

Raseborgs stads beslutsfattare och stadens social- och hälsovårdsnämnd har totalt nonchalerat att ens planera de åtgärder som efterlysts av myndigheterna.
20.10.2017 - 05.55

I dag: Finland bör underteckna FN:s kärnvapenförbud

Finland och Sverige borde ha koordinerat sitt agerande redan från början.
20.10.2017 - 06.07

Insändare: Vänligt också i Ekenäs

I butikerna möter man allt oftare leende personal, som också önskar välkommen åter.
20.10.2017 - 05.50

Marina Holmberg

Ledare: Se människan bakom upphandlingen

Personer med funktionsnedsättning är en grupp som har svårt att få sin röst hörd i samhället. Nu har riksdagen en möjlighet att visa att man är mån om en jämlik behandling av alla grupper.
16.10.2017 - 18.19

Insändare: Allvarliga konsekvenser om Klinkbacka läggs ner

År 2009 minskade bildningsnämnden Klinkbackas elevupptagningsområde för att hindra en så stor ökning i elevantalet att nya lärare måste anställas.
17.10.2017 - 05.55

I dag: Sinnebilder

Också skörhet är en del av livet och har inte alltid en entydig förklaring.
17.10.2017 - 06.07

Marina Holmberg

Ledare: Rosa budskap går hem

Rosa bandet-kampanjen fyller många funktioner. Finländarna har tagit den till sig eftersom var och en kan bidra på ett enkelt och konkret sätt.
12.10.2017 - 19.30

Insändare: Språkförsöket är en ulv i fårakläder

Hemmets socioekonomiska ställning får nämligen en allt större betydelse för barns skolframgång i Finland.
13.10.2017 - 05.55

I dag: Läs och lär, det lönar sig

n ny trend är att barn och unga har börjat kommunicera allt mer med bilder och videor. Ändå behöver vi fortfarande ha förmågan att sätta ord på det vi ser och hör, och förstå och tolka det som sägs.
13.10.2017 - 06.07