Fredrika Åkerö

I dag: Det här med att vara (mamma)ledig

På scoutläger lär man sig nya färdigheter. Samma gäller som förälder, det är mycket nytt att ta in och lära sig.
19.11.2019 - 06.10

Marina Holmberg

Ledare: Lucia kommer med ljus – ännu

Finns det en risk att luciatraditionen dör ut?
14.11.2019 - 19.30 Premium

Johan Kvarnström

I dag: Får en politiker ha tid för sin familj?

Makt koncentrerar sig för mycket i dagens läge, de som redan har många bollar i luften erbjuds fler.
15.11.2019 - 05.10 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Strejken löser inte Postens problem

Det är dags för regeringen att ta tag i lagstiftningen om Postens verksamhet. Så länge Posten har en samhällsfunktion måste den fungera.
11.11.2019 - 19.35 Premium

Hilkka Olkinuora

I dag: Ok, dummer!

För sextiotalisterna var fyrtiotalisterna då ett hinder och skulle bort. Undrar förresten, vad de tycker nu, själva i Orvaråldern …
12.11.2019 - 06.10 Premium

Thomas Sundström

Ledare: Att styra sanningen

De alternativa mediernas rapportering har kommit för att stanna. Det får alla andra anpassa sig efter.
7.11.2019 - 19.30 Premium

Nils Torvalds

I dag: Asperger möter klimatet

Vi har helt enkelt för lite asperger i oss. Det ger Greta Thunberg en speciell roll.
8.11.2019 - 06.10 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Hamnen har trumf på hand

Hamnbolaget Rauanheimo satsar i Koverhar. Det ska ses som en signal om en långsiktig etablering.
4.11.2019 - 19.30 Premium

Katarina von Numers-Ekman

I dag: Stockmann och irritationsmaskineriet

Många skriver att de inte kommer att sätta sin fot i varuhuset igen.
5.11.2019 - 06.10 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Svenskan har en given plats

Service på svenska måste få kosta. Det här måste beaktas genast då nya lösningar skissas upp.
31.10.2019 - 19.30 Premium

I dag: Svårt att vara ödmjuk när man är bra

En positiv utveckling i den egna livsstandarden och inkomsterna gör att empatiklyftan växer.
1.11.2019 - 06.10 Premium

Insändare: Dyrt för samhället stå utan skolpsykologer

Vi behöver nu åtgärder för att locka skolpsykologer till alla delar av landet. Ingen vinner på att man inte får det stöd och den hjälp man behöver i tid.
1.11.2019 - 05.56

Niclas Erlin

Ledare:: Upplevelser är inte 
samma som expertis

En av mediernas uppgifter är att lyfta fram människornas personliga erfarenheter. Det är av stor vikt hur de presenteras.
28.10.2019 - 19.30 Premium

Insändare: De äldres valfrihet blev indragen

Vanvården inom äldrevården har ökat för varje år och fortsätter att öka då social- och hälsovårdsreformen fälldes i riksdagen.
29.10.2019 - 09.50

I dag: Bli en trädkramare!

En ny bensinmack skall byggas i Ekenäs – borde vi ses vid Järnvägsgatan innan motorsågen kör i gång?
29.10.2019 - 06.10 Premium

Insändare: Gemensam syn på kustbanan behövs

Det är ytterst viktigt att vi kan hitta ett samförstånd och ta fram konkreta förslag om hur man borde utveckla kustbanan.
29.10.2019 - 00.05

Thomas Sundström

Ledare:: Plötsligt blev det en kamp


25.10.2019 - 09.42 Premium

Thomas Sundström

Ledare:: Måste vi ha en dag för allt?

Att fira FN-dagen är väl ganska givet. Men det finns många temadagar vars värde man kan diskutera.
24.10.2019 - 19.30 Premium

Kjell Ekholm

i dag: När bandnamnet ljuger

Men den ökade efterfrågan på levande musik har också gjort att det är många band och artister som man plockar fram ur naftalinburkarna och kastar upp på scenen igen
25.10.2019 - 06.10 Premium

Thomas Sundström

Ledare: Tio minuter för svenska

Det är självklart att man ska få spela ishockey på finlandssvenska. Matchen i Lembois sänder ut helt fel signaler.
21.10.2019 - 19.30 Premium

I dag: I sagans tid

En gammal saga är som källvatten som runnit genom många berg och då den berör kan vi ibland se klarare på det egna livet.
22.10.2019 - 06.05 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Vården i hetluften

Både nationellt och lokalt är många viktiga frågor inom vården aktuella. En stor utmaning blir att hitta tillräckligt många nya vårdare.
17.10.2019 - 19.28 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Fiskars fortsätter förnya sig

Under en månad har Fiskars nått över nyhetströskeln med flera nya utmärkelser.
14.10.2019 - 19.32 Premium

Ledare: Fler människor i arbete

Den förra regeringen lyckades höja sysselsättningsgraden till 72 procent. Den här regeringen har som mål att uppnå en sysselsättningsgrad på 75 procent.
14.10.2019 - 17.00 Premium

Fredrika Åkerö

I dag: Det är inte lätt att vara småbarnsmorsa

Jag vill sluta kriga mot mig själv. Åtminstone ha en vapenvila.
15.10.2019 - 06.10 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Raseborg får ny ordförande

SFP har flera kompetenta fullmäktigledamöter som kan axla ordförandeposten efter Thomas Blomqvist.
10.10.2019 - 19.23 Premium

Johan Kvarnström

I dag: Demokratin behöver dig

Jag är ändå övertygad om att precis alla, och hela landet, skulle förlora stort om partierna – ett av demokratins starkaste fundament – försvann.
11.10.2019 - 06.10 Premium

Insändare: Vi måste ta hand om våra äldre

Det skulle vara motiverat att försöka utveckla en boendelösning där äldre kunde välja en boendeform mellan det egna hemmet och servicehemmet.
11.10.2019 - 05.15

Insändare: Pojo förbigås igen

Man har väl ändå inte tänkt att pensionärerna från Pojo skall ta sig till Karis eller, ännu värre, till Ekenäs för att delta i dagverksamheten.
11.10.2019 - 05.40

Insändare: Förvånande att lobbningen för förbud mot kalavverkning få fortgå oemotsag

Man kan utan överdrift konstatera att skogsägarna vid kontinuerlig beståndsvård förlorar minst 50 procent av det netto de kunde uppnå med traditionella skogsbruksmetoder.
11.10.2019 - 05.45

Marina Holmberg

Ledare: Snusförnuft behövs

Allt fler riksdagsledamöter vill legalisera snusförsäljningen. Det känns bakvänt om Finland börjar jobba för en legalisering av snus då man de facto vill få landet nikotinfritt.
7.10.2019 - 19.30 Premium

Hilkka Olkinuora

I dag: Varför på detta viset?

Paradoxalt nog tycks vi nu ha det svårare än någonsin att utvärdera fenomen, att föra en meningsfull diskussion.
8.10.2019 - 06.10 Premium

Insändare: Alltför många unga mår dåligt

Dagligen pensioneras sju personer under 25 år. Så här får det inte vara i en välfärdsstat.
8.10.2019 - 05.30

Marina Holmberg

Ledare: Rätt stöd så tidigt som möjligt

Allt fler unga mår dåligt. Kommunerna måste se till att det finns tillräckligt många psykologer och kuratorer i skolorna.
3.10.2019 - 19.22 Premium

Mira Strandberg

Ledare: Hur mycket är nya företag värda?

Det finns knappast en enda kommun i Finland som inte välkomnar nya företag. Men hur man får nya företag att etablera sig är en svår nöt att knäcka. Bara företagstomter är knappast tillräckligt.
30.9.2019 - 19.30 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Svår situation i kommunerna

Hur stora skolor behöver kommunerna i framtiden? Det är nu beslut ska fattas. Prognoserna visar att elevantalet sjunker men ingen kan säga hur det verkligen ser ut om 20-30 år.
26.9.2019 - 19.30 Premium

Insändare: Tack, Nalle Lindqvist!

Det återstår nu bara att hoppas på en ny företagare som kunde fortsätta med ett mindre fartyg.
27.9.2019 - 05.54

I dag: Den goda algoritmen

Låt de nya algoritmerna stärka vår förmåga att samarbeta i stället för att förstärka våra bubblor.
27.9.2019 - 06.10 Premium

Insändare: Ofattbart att se våld som nöje

När tv sänder "spännande filmer" där olika slag av tortyr, närbilder på knivhugg, skjutande med olika vapen, blod sprutar ur mun, näsa och ögon kallas det underhållning.
27.9.2019 - 05.45

Marina Holmberg

Ledare: Överraskande kostnader i Hangö

Det krävs noggrann planering och uppföljning av kommunala projekt. Flytten av Korsmansgatan i Hangö överskrider budgeten med det dubbla.
23.9.2019 - 19.30 Premium