Opinion
»
Marina Holmberg

Ledare: Unga och kommunen

I fullmäktige behövs olika människor. För unga är kommunen en bra inkörsport för en fortsatt politisk karriär.
19.1.2017 - 17.45

I dag: Trump testar demokratin

Trump kan twittra allt vad han vill, men han kan inte gömma sig från den allmänna opinionen.
20.1.2017 - 06.04

Insändare: Musikfusion väcker frågor

Kulturnämnden kan inte gå in på administrativa detaljer i den planerade fusionen.
20.1.2017 - 05.50

Insändare: Äldre värda en bra och trygg ålderdom

Endast ett gott hjärta räcker inte som mätare för yrkeskunskap.
20.1.2017 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: Säkerheten i första rummet

En dödsolycka är alltid en tragedi. Inom Försvarsmakten har antalet dödsolyckor sjunkit rejält.
16.1.2017 - 18.18

I dag: Vetenskap för alla!

Att källorna är angivna garanterar tyvärr inte alltid att man kommer åt materialet, många vetenskapliga artiklar finns bakom betalmurar.
17.1.2017 - 06.04

Insändare: Västsahara behöver vårt stöd

Västsaharierna behöver även vårt stöd!
17.1.2017 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: El i alla väder

Jordkablar säkrar eltillgången, men elbristen är ett reellt hot.
12.1.2017 - 18.29

I dag: Vansinnigt och otroligt

Sakkunnig efter sakkunnig har varnat för de problem som kommer att uppstå ifall regeringens planer verkställs.
13.1.2017 - 06.04

Insändare: Invandrarna är en tillgång

Vi ser med stor oro på den utveckling som Finlands asylpolitik tagit.
13.1.2017 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: Valfrihet för vem?

Vårdvalen för västnylänningarna blir få. Området är för litet för konkurrens.
9.1.2017 - 18.34

Insändare: Vårdreformen är ultrareaktionär

Man räknar med att ett läkarbesök kan bli att kosta kring 30 euro, det vill säga 50 procent högre än i dag.
10.1.2017 - 05.58

I dag: Menlösa barn

Vi har ett samhälle där barnen i allmänhet kan få den tillsyn de behöver, men får de vår närvaro?
10.1.2017 - 06.04

Marina Holmberg

Ledare: Meröppet på flera fronter

Allt fler yrkesgrupper jobbar på kvällar och helger. Då måste också den övriga samhällsservicen anpassas till den nya vardagen.
6.1.2017 - 07.39

I dag: Vårt Finland

Det är uppenbart att Finland befinner sig i en situation som kräver betydande anpassningar och samhälleliga reformer.
6.1.2017 - 06.04

Insändare: Skall skolan rädda barnen – eller familjen?

Det finns ettor i kommunala skolor som inte skriver utan använder bara några fingrar till tangenterna. De skriver inte skrivstil, de har inte formteckning och eurytmi.
6.1.2017 - 05.55

Insändare: Sköt om immunförsvaret i stället

Ack, om vi inte hade andra problem än att vara rädda för mässling.
6.1.2017 - 05.45

Marina Holmberg

Ledare: Säkert på vägarna

Ingå lyfter fram farliga vägavsnitt. Det behövs aktivt lobbande för att få statliga pengar för säkrare vägar.
2.1.2017 - 17.31

I dag: Presidenten stöder Jonkka

Man skall inte bolla med grundlagstolkningar, inte ens i grundlagsutskottet.
3.1.2017 - 06.04

Marina Holmberg

Ledare: Nya trender för nyårsfirandet

Allt fler föredrar gemensamma fyrverkerier. Nästa steg är att ljusshower tar över.
30.12.2016 - 09.46

I dag: Vart är vi på väg?

Jag har en känsla av att politikerna mera diskuterar förvaltning än social- och hälsovårdens mångfacetterade innehåll.
30.12.2016 - 06.04

Insändare: Hjälp dem som är i nöd

För människor på flykt har Norden traditionellt fungerat som ett ljus i mörkret.
30.12.2016 - 05.58

Insändare: Värna träden!

Vi ska ju vara rädda om våra träd!
30.12.2016 - 05.50

Marina Holmberg

Ledare: Stormigt i Hangö

Puben Roxx har blivit en symbol för spänningarna mellan Hangöborna och fritidsborna. Politikerna står på sig.
28.12.2016 - 05.00

I dag: Barnen betalar

Vad gör makten med människan? Det måste vi få ett svar på för att förändra världen.
28.12.2016 - 06.04

Insändare: Varför görs inget i Winellska skolan?

Det är inte första gången det varit vattenskador i Winellska skolan.
28.12.2016 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: Givandets tid

Många öppnar plånboken till jul och delar med sig. Lika viktigt är också att ge av sin tid.
22.12.2016 - 17.18

John-Erik Jansén

Ledare: Strategier för sjukhusen

Social- och hälsovårdsreformen innebär en genomgripande omstrukturering av den finländska sjukvården. Sjukhusen i Raseborg och Lojo gör upp strategier för den nya verkligheten.
19.12.2016 - 18.03

Insändare: Yle firade flera dagar

På självständighetsdagen firade Svenska Yle tillsammans med hela Finlands folk.
23.12.2016 - 05.53

I dag: Pojkarna, flickorna och läsandet

För bekymrade föräldrar finns tröst. Att man läser högt där hemma har på riktigt stor betydelse för barnens skolprestationer.
20.12.2016 - 06.03

Insändare: Inget tecken på beslutsångest

En remittering är inte ett tecken på beslutsångest utan en ärlig vilja att försäkra sig om att beslutet är rätt och tjänar de mål som uppställts.
20.12.2016 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: Svårt med skolbeslut i Raseborg

Skolstängningarna blir en valfråga. I värsta fall får skolorna bara en termin på sig att anpassa sig.
15.12.2016 - 17.49

I dag: Partipolitik övervinner allt

Båda partierna har därför betydligt mycket mera att förlora om Seinäjoki drabbas av regeringens beslut. Så här enkelt är det.
16.12.2016 - 06.04

Insändare: Vilken är idén?

För mig är det inte okay att köra fram och tillbaka för att höra att paketen ännu inte finns!
16.12.2016 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: Sjuka skolor i Sjundeå

Regeringen borde inse sitt ansvar för den tickande hälsobomben. Kommunerna klarar inte av på egen hand att renovera sjuka hus.
12.12.2016 - 18.15

Insändare: Varför, Yle?

Ingen tv, inte ens Yle Vega som brukar sända på gott och på ont.
13.12.2016 - 05.45

I dag: Bioekonomi – nytt koncept eller gammal skåpmat?

I vår kustregion finns tillsvidare inga planer på större industriinvesteringar.
13.12.2016 - 06.04

Insändare: Hela gruppens problem

Skolans och gruppens normer avgör i hög grad om mobbning kommer åt att frodas.
13.12.2016 - 05.50

Insändare: Landskapen ser ut att bli en demokratisk bluff

Borde vi ändå ha gått in för den kommunreform regeringen Katainen försökte sig på förra perioden?
13.12.2016 - 05.58

Lokal handel har många fördelar

I de små butikerna slipper man trängas med många andra. Servicen är ett trumfkort för lokala butiksägare.
8.12.2016 - 17.58