Marina Holmberg

Ledare: Styvt jobb att vara förtroendevald

Kan coronapandemin få de unga att rösta i kommunalvalet? Färsk studie visar att förtroendevalda drar hemåt.
25.1.2021 - 19.37 Premium

I dag: På jakt efter den nyländska gastronomiska identiteten

För utvecklingen av terroirkartan har projektet valt att fokusera på fyra olika råvaror; nypotatis, äpplen, naturbeteskött och kulturspannmål.
26.1.2021 - 06.10 Premium

Insändare: Kronan i gamla stadshuset – två flugor i en smäll!

Det planerade nybygget kan väl inte vara något självändamål, det är rimligen möjligheten att visa upp konsten som är det väsentliga.
26.1.2021 - 06.10

Insändare: Öppna simhallen!

Kontinuerlig städning med kemiska rengöringsmedel och klor ända ut i bassängen minimerar coronarisken.
26.1.2021 - 05.55

Thomas Sundström

Ledare: Tillbaka på ruta ett


22.1.2021 - 19.30 Premium

Thomas Sundström

Ledare: Visst kan och ska idrotten påverka

Idrotten är inte bara tävling, den kan göra mycket mera än så. Coronapandemin har också öppnat nya dörrar.
21.1.2021 - 19.30 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Förlängd läroplikt med utmaningar

Årets niondeklassare blir historiska. De är de första som omfattas av den utvidgade läroplikten. Riksdagen godkände lagen i december.
11.1.2021 - 19.32 Premium

Insändare: Begrav Kronan-projektet!

Att Museiverket ligger bakom projektet är en skandal av stora mått. Det förlorar helt sin auktoritet och dess åsikter kan man i fortsättningen strunta fullständigt i.
19.1.2021 - 05.55

Insändare: En utlokalisering får följder

En utredning om utlokalisering är inte ett förnuftigt alternativ.
19.1.2021 - 05.58

I dag: Mannen bakom hjälten

– Det värsta var att ta farväl av dem som skulle flygas med helikopter till Johannesburg för att hängas.
19.1.2021 - 06.10 Premium

Insändare: Varför gör inte Raseborg Nya naturum till dess gröna flaggskepp?

Vi har fortfarande i Ekenäs ett outnyttjat, lättillgängligt, inkört, populärt och inbjudande natur- och miljöpedagogiskt center!
12.1.2021 - 05.55

Sven-Eric Holmström

I dag: Ekorrhjulet och bilen

Det finns ett stort urval fordon mellan ny och dödsfälla.
12.1.2021 - 06.10 Premium

Thomas Sundström

Ledare: Upplagt för spännande val

Med tre månader kvar till kommunalvalet seglar många röster fritt i Raseborg. De kan bli nog så avgörande.
8.1.2021 - 08.03 Premium

Johan Kvarnström

I dag: Ju tidigare unga får hjälp desto bättre

Att "dagens unga mår dåligt" är ett förenklat påstående.
8.1.2021 - 06.10 Premium

Insända: När får vi vaccinet?

Har Raseborgs ledning alls lärt sig att man inte får huka och tiga still. Det gäller bland annat att framhålla hur skev ålderspyramiden i vårt fall ser ut, med en överrepresentation av den äldre befolkningen.
8.1.2021 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: Barn behöver röra på sig mer

Många barn och unga har så dålig kondition att deras hälsa och funktionsförmåga lider. Det visar den senaste Move-mätningen.
4.1.2021 - 19.16 Premium

Hilkka Olkinuora

I dag: Våga eller vägra?

Informatörer skall inte bara kliva upp på pandemins fina virologiska Pantheon, utan dyka ner i nätverkligheten typ vauva.fi.
5.1.2021 - 06.10 Premium

Insändare: Julklappspengarna för stamväg 51 ska styras enligt behov

Klart är att vid utveckling av infrastrukturen skall våra skattebetalares pengar alltid sättas in där nyttoeffekterna är störst. Politik skall inte blandas in i beslutsfattningen då man talar om trafiksäkerhet.
5.1.2021 - 05.55

Insändare: Det behövs åtgärder för att minska viltolyckorna

I Raseborg förekom det högsta antalet viltdjurskrockar – hela 365, och i Salo näst mest olyckor med hela 318.
5.1.2021 - 05.45

Insändare: Storsjö har rätt till frisk luft

Jag vill lyfta på hatten för Sylva Heerman, hon har visat att hon står för sina värderingar genom att lämna nämnden med omedelbar verkan.
5.1.2021 - 05.50

Marina Holmberg

Ledare: Vaccinet är här

Många har använt liknelsen om att vi går mot ljusare tider då vaccineringen mot coronaviruset är här. Till sommaren är förhoppningsvis de flesta vaccinerade.
28.12.2020 - 19.27 Premium

Katarina von Numers-Ekman

I dag: Hjälp!

Småbarnsföräldrar i Finland är allt annat än lata.
29.12.2020 - 06.10 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Ta ungas problem på allvar

Rektorernas skrivelse om ungas mående är ett rop på hjälp. Raseborg måste ingripa i ett tidigt skede. Annars finns risk för marginalisering och utslagning.
21.12.2020 - 19.15 Premium

Insändare: Nu måste vi få hela stamväg 51 belyst!

Det här är något vi behöver jobba för tillsammans i regionen. Bättre chanser att kunna fixa det här kan vi inte få.
22.12.2020 - 05.55

Insändare: Nu behövs dialog, framförhållning och samarbete

För att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få sitt nödvändiga stöd är det viktigt att personalen mår bra och att den involveras och får stöd i förändringsprocesserna.
22.12.2020 - 06.05

Insändare: Förlängd läroplikten är historisk, nödvändig och ett stöd till familjerna

Den förlängda läroplikten innebär också att gymnasie- och yrkesstuderande på andra stadiet inte längre behöver betala för läromedel.
22.12.2020 - 05.45

Niclas Erlin

Ledare: Rejält lågvattenmärke


18.12.2020 - 20.15 Premium

Kjell Ekholm

I dag: Då poppen kom till byn

En självutnämnd underhållningskommitté från publiken gick upp på scenen för att ha en repertoardiskussion med bandet
18.12.2020 - 06.10 Premium

Niclas Erlin

Ledare: Resmålen här hemma värda att satsa på

Inrikesturismen räddade en del av sommarsäsongen. Det finns skäl att tro att resorna i eget land är populära också i framtiden.
17.12.2020 - 19.30 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Äldreomsorgen ska få fler händer

Vårdskandaler gör att gemene man blir påmind om behovet av fler vårdare. Frågan är var man ska hitta dem?
14.12.2020 - 19.53 Premium

I dag: Det sovande slottet

Rädsla, uppgivenhet, ovisshet och oro brukar vara mer eller mindre påträngande sällskap.
15.12.2020 - 06.10 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Samma för finska och svenska

Mångfald behövs i den finlandssvenska medievärlden även i framtiden. En förutsättning för det är sund konkurrens.
10.12.2020 - 19.41 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Sätt punkt nu

Det har nu gått tre år sedan den tragiska plankorsningsolyckan i Skogby där tre beväringar miste livet.
10.12.2020 - 18.41 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Blunda inte för flickornas problem

De finlandssvenska ungdomarna mår överlag bra. Men precis som för två år sedan visar ungdomsbarometern att flickor mår sämre.
8.12.2020 - 09.04 Premium

Sven-Eric Holmström

I dag: Placerande: det gäller att komma i gång

Det är inte så att den som har mest pengar när den dör vinner ...
8.12.2020 - 06.10 Premium

Marina Holmberg

Ledare: En värdig fest

Tv-sändningen från presidentens slott på självständighetsdagen fick ett gott mottagande bland finländarna i hemlandet och utlandet.
7.12.2020 - 19.30 Premium

Thomas Sundström

Absolut inget att leka med

Hotbilderna ökar, när drogmissbrukarna blir flera och yngre. Nytt myndighetssamarbete kan ge resultat.
3.12.2020 - 19.30 Premium

Johan Kvarnström

I dag: Dessa tider kräver ansvar av oss alla

Jag förstår att många finner det orättvist med samma regler för hela Nyland. Dessvärre är det nödvändigt.
4.12.2020 - 06.10 Premium

Insändare: Kriskommunbegreppet används som slagträ för ogenomtänkta nedskärningar

Kunde det inte löna sig för Raseborg att i stället för att göra oåterkalleliga nedskärningar såsom stängning av filialbibliotek, halta fram ett år i taget tills social- och hälsovårdsreformen genomförts?
4.12.2020 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: Nya sätt att jobba

Distansjobb medför både för- och nackdelar. De optimala arbetsmetoderna för distansjobb kommer att utformas under de närmaste åren.
1.12.2020 - 07.42 Premium