Marina Holmberg

Ledare: Psykisk ohälsa inget spöke

Unga finlandssvenska flickor mår sämre än medeltalet i landet. De behöver få stöd innan det är för sent.
20.9.2018 - 19.30

Marina Holmberg

Ledare: Ett unikt sjukhus

Nya barnsjukhuset är ett modernt sjukhus, där barnens och föräldrarnas önskemål tagits väl i beaktande.
17.9.2018 - 19.30

Hilkka Olkinuora

I dag: Lediga platser i respektbranschen

Kom ihåg att ”frivillig” inte har ”motvillig” som motsats. Volontärer arbetar i samarbete med avlönad personal.
18.9.2018 - 06.10

Marina Holmberg

Ledare: Överbliven mat ger ny business

Finländarna slänger årligen bort 450 miljoner kilo mat. Om drygt tio år ska mängden ha halverats.
14.9.2018 - 13.40

Nils Torvalds

I dag: Monopol och marknad

I engelsk tradition kan vi gå tillbaka till Adam Smith och John Stuart Mill. Vardera argumenterade (någorlunda) konsekvent mot monopolen.
14.9.2018 - 06.10

Insändare: Tack för gungorna!

Där kan man smågungande sitta och se ut över Södra viken
14.9.2018 - 05.50

Insändare: Våga stå till svars för konsekvenserna

Om planen godkänns och genomförs i sin nuvarande form leder det obönhörligt till en utarmning av detaljhandeln i åtminstone Karis centrum, och delvis även Ekenäs.
14.9.2018 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: Jonej, EIF

Fotbollslaget ville väl då man stängde av sin målvakt för olämpligt beteende. Nu verkar åtgärden mera ha blivit ett självmål. Fokus, som borde ligga på spelplan, surrar omkring utanför.
10.9.2018 - 19.30

Katarina von Numers-Ekman

I dag: Mobbningens dramaturgi

En mycket svartvit och föråldrad syn på skolan och samspelet mellan vuxna och barn sticker upp sitt fula huvud i olika forum.
11.9.2018 - 06.10

Marina Holmberg

Ledare: Hejdå sommartid

Många EU-medborgare vill sluta ställa om klockorna två gånger om året. Nu börjar EU-kommissionen bereda en ändring av direktivet om sommartid.
3.9.2018 - 19.30

I dag: Museernas roll som platsmarknadsförare

Att släppa in kreativa entreprenörer på museiområdet är en möjlighet för att utveckla nya produkter.
4.9.2018 - 06.10

Insändare: Är det olönsamt att bruka jorden?

Ger subventionerna som bonden får ingen lättnad i svårigheterna?
4.9.2018 - 05.55

Mira Strandberg

Ledare: Större vargstam fordrar mer medel

Viltstängsel är ett effektivt sätt att skydda produktionsdjur, främst får, mot rovdjur. Statens medel är ändå för begränsade för att hjälpen ska räcka till alla som behöver den.
28.8.2018 - 13.00

I dag: Teknikfritt

Livet rusar på i svindlande fart i en förväntan om att man ska finnas där dag ut och dag in, nästan dygnet runt.
28.8.2018 - 06.10

Insändare: Växelvist boende borde vara ett genuint alternativ

Alla familjer, oberoende av inkomster, borde ha möjlighet att dela jämnt på föräldraskapet genom växelvist boende.
28.8.2018 - 05.55

Insändare: Gips kan hjälpa Finska viken

Utredningarna visar att man gott kunde sprida ut gips på en halv miljon hektar av södra Finlands åkrar och på nästan 150 000 hektar av Finska vikens avrinningsområde.
28.8.2018 - 05.50

Marina Holmberg

Ledare: Tryggt till skolan alla dagar

Skolskjutsar är ett enormt pussel för kommunerna. Målet ska ändå vara en trygg och smidig lösning för alla.
24.8.2018 - 07.00

I dag: Jordbrukets framtid

"Vi måste se till att jordbrukaren, den första länken i kedjan, får ut en högre och rättvis andel av slutprodukternas pris."
24.8.2018 - 06.05

Insändare: Den politiska debatten förtjänar bättre

"Att beräkna vilket parti som bidragit mest till statsskulden är vanskligt. Enligt ett sätt som debatterats på sistone, och bygger på Statskontorets siffror och regeringsmedverkan, är svaret ändå entydigt: Samlingspartiet."
24.8.2018 - 05.55

Insändare: Irriterande slarv med postutdelning

Postutdelningen i Ekenäs förefaller i dag nästan lagstridigt slarvig.
24.8.2018 - 05.50

I dag: Presidenten på ärten

"När en tredjedel av den andra ämbetsperioden börjar vara avverkad kan man inte upptäcka att Niinistö skulle omge sig med ett intrigerande hov eller budbärare från Talludden."
21.8.2018 - 06.05

I dag: Egen mun är närmast

Egen mun är närmast, är ett uttryck jag hörde som barn. Det intressanta är att det fortfarande gäller.
17.8.2018 - 06.05

Insändare: Beslutsfattarna bör engagera sig i frågan om könsstympning av flickor

"Föräldrarnas egen kultur och tro får inte komma före lagen. Vi ska inte acceptera lidande hos flickor."
17.8.2018 - 05.55

Insändare: Livsfarliga busshållplatser

"Vilken ”tjänsteman” tar ansvar för en olycka när risken och orsaken varit kända redan i tiotals år?"
17.8.2018 - 05.50

Insändare: Har sporten fått bottenkänning?

Hufvudstadsbladets förre sportredaktör Stig Häggblom, skrev redan på 60-talet då vår friidrott hade bottenkänning: Friidrotten är i tacksamt läge, sämre kan det knappast bli.
17.8.2018 - 05.50

Marina Holmberg

Ledare: Alla kan bidra till en trygg vardag

Förebyggande åtgärder mot mobbning har burit frukt. Det är oroväckande om polisen har mindre tid att besöka skolor.
14.8.2018 - 06.00

Hilkka Olkinuora

I dag: Digikunnig, digivillig?

"Du behöver inte vara digikunnig eller ens digivillig. Men om du bestämmer dig för att äntra den digitala världen, kräv att få göra det på dina egna villkor."
14.8.2018 - 06.05

Ledare: Väl informerat är hälften vunnet

Öppenhet är en viktig faktor för att ett projekt ska framskrida smärtfritt. Ömsesidigt förtroende är bra att ha då något skär sig.
10.8.2018 - 11.25

Nils Torvalds

I dag: Mellan Europa

"Vi kommer att ha framför oss en lång och besvärlig fritagning av ett kidnappat Mellaneuropa och mandarinerna i kommissionen visar inte alltid stort tålamod."
10.8.2018 - 06.05

Insändare: Raseborg ligger efter i hälsovården

"I många avseenden har Raseborgs stad ett vårdkoncept som inte alls motsvarar de nationella vårddirektiven."
10.8.2018 - 05.55

Insändare: Hur skall skärgården utvecklas?

"Skärgården skall utvecklas helst i den riktning att våra barn i framtiden också kan njuta av den frid och harmoni med naturen som alltid har rått här och är så karakteristisk för den här regionen."
10.8.2018 - 05.50

Katarina von Numers-Ekman

I dag: Tackla myterna

"Det känns grymt orättvist då vi ändå talar om spelare som tagit medaljer i VM och OS och vi samtidigt vet vilka löner som betalas på herrsidan."
7.8.2018 - 06.05

Marina Holmberg

Ledare: Mer än en butik

Sommaren är högsäsong för lanthandeln. För den enskilda invånaren som bor i byn är dess existens viktig året om. Nu funderar ministeriet hur man kan stävja butiksdöden.
3.8.2018 - 13.44

Insändare: Serviceboendet Hemmets utrymmen uppfyller inte lagstadgade krav

Mitt besök på serviceboendet Hemmet i Ekenäs gjorde mig både bestört och arg. Är det så här Raseborg tar hand om sina dementa?
3.8.2018 - 14.28

I dag: Demokrati bakom lyckta dörrar

5.8.2018 - 15.00

Insändare: Gips är inte ett jordförbättringsmedel

Riksdagsledamot Timo Harakka påstår att man med gipsbehandling kan minska avrinningen av fosfor från odlade marker med upp till hälften (VN 27.7).
3.8.2018 - 14.47

I dag: När molnen är sönder

I början av förra vintern hade vi med jämna mellanrum snö också i södra Finland. I mån av möjlighet åkte jag pulka med barnen, byggde snögubbar och snölyktor. Upprepade gånger, efter att marken blivit vit på kvällen, var det svart och regnigt nästa morgon.
1.8.2018 - 13.05

Ledare: Ordet populism har urvattnats

Nästan all politisk retorik är kryddad med lite populism. Det kan behövas. Det är svaren och lösningarna som avgör.
31.7.2018 - 08.28

Insändare: Välfärden har inte skrotats

Det vore alltid viktigt att utgå från befintliga fakta och inte sprida desinformation via offentlig debatt. Veronica Kalhori ger inte några konkreta uppgifter till stöd för sin insändare (VN 17.7).
24.7.2018 - 10.00