Opinion
»
Marina Holmberg

Ledare: Yrkesutbildningen på ny bog

Efter år av dålig ekonomi måste Axxell nu få arbetsro att anpassa sig till den nya verkligheten. För Raseborg är utbildningen en viktig resurs.
24.3.2017 - 08.25

Marina Holmberg

Ledare: Simola överraskade

Tom Simola lämnar trots allt jobbet som stadsdirektör i Raseborg.
23.3.2017 - 17.00

Insändare: Föräldrar känner ångest inför vargfaran

Jag hoppas att våra västnyländska politiker tar till sig föräldrars (och hundägares) ångest.
24.3.2017 - 05.55

Diagnosticering ska göras på plats, inte per telefon

Regeringsråden som är specialiserade på dessa frågor hade aldrig hört om något liknande.
24.3.2017 - 05.50

Björn Vikström

I dag: Förtroende är en ömtålig gåva

Att känna sig förtröstansfull är inte någonting som individen själv suveränt kan bestämma över.
24.3.2017 - 06.08

Insändare: Hopplöst att få tid på hälsovårdscentralen

Konklusionen för min del blir att jag reder mig själv med privat hjälp och råd från bekanta läkare.
24.3.2017 - 05.40

Insändare: Vem bär ansvar för barnens hälsa?

Kanske tiden är inne för politikerna att småningom sluta av med att ge vilseledande, osanna och utopiska vallöften.
24.3.2017 - 05.45

Marina Holmberg

Ledare: Mångfald eller likriktning?

I Finland avbryts knappt 60 procent av alla Down-graviditeter. Utvecklad fosterdiagnostik ställer blivande föräldrar inför svåra val. I förlängningen blir valet avgörande hurdant samhälle vi får i framtiden.
21.3.2017 - 07.30

Insändare: Ingen hysteri i Trollböle

Det finns en mångfalt större risk att barn skadas av människor, direkt eller indirekt, i trafiken eller av personer som tillåts leva mitt i våra samhällen.
21.3.2017 - 05.53

Insändare: Varför inte gårdsvargslag?


21.3.2017 - 05.45

Insändare: Marinens projekt har goda motiveringar

Marinens projekt Flottilj 2020 har goda grunder och motiveringar, vilka är lätta att förstå då man bekantar sig med saken.
21.3.2017 - 05.55

Insändare: Samverkan och respekt


21.3.2017 - 05.50

Insändare: Utmaning


21.3.2017 - 05.40

John-Erik Jansén

Ledare: Oron för vargar måste tas på allvar

Enstaka observationer av vargspår och enskilda djur har länge förekommit i Raseborgsområdet. Men sedan flocken som rör sig i området Raseborg–Salo fastnade på bild för ett par år sedan har observationerna blivit allt fler.
16.3.2017 - 19.00

Insändare: Ska vi locka turister med vargsafari?

Är det inte myndigheternas sak att ingripa när säkerheten hotas?
17.3.2017 - 05.55

Insändare: Det handlar om kvalitet


17.3.2017 - 05.50

Irma Swahn

I dag: En kär avliden …

Håller strukturerna i våra liv, värderingarna som du och jag mer eller mindre tagit för självklara, på att ge vika? De värderingar som demokratierna i Europa är byggda på.
17.3.2017 - 06.08

Marina Holmberg

Ledare: Se medmänniskan

Varje flykting är en medmänniska. Hen behöver sympatier, inte hatretorik. De goda måste höja rösterna för att överrösta högljudda extremister.
14.3.2017 - 08.42

John-Erik Jansén

Ledare: Plus och minus i ny kommunroll

Kommunernas nya roll både avskräcker och intresserar kandidaterna. Utvecklingsfrågorna blir kvar hos kommunerna, och i Raseborg är trafiken en viktig fråga.
10.3.2017 - 08.00

Insändare: Tidiga insatser för lyckad skolgång ger stor utdelning

Småbarnsfostran och dagvård har också en viktig roll i att främja integrering och förebygga marginalisering.
10.3.2017 - 05.55

Valinsändare: Rensa luften!

VAL
10.3.2017 - 05.45

Valinsändare: Vårdreformen är vilse

VAL
10.3.2017 - 05.50

Marina Holmberg

Ledare: Feministpartiet prövar sina vingar

Så gott som alla partier har jämställdhet inskrivna i sina program. Det nya Feministiska partiet tvingar de andra partierna att vara tydliga med hur jämställdheten ska förverkligas.
6.3.2017 - 17.23

Tidsbrist – och konflikträdsla


5.3.2017 - 14.00

Ledare: Samarbete som gynnar många

Kommunerna och tredje sektorn har mycket att vinna genom att arbeta tillsammans. Föreningarna kan ha goda tjänster som ingen annan erbjuder.
2.3.2017 - 17.30

Marina Holmberg

Ledare: Lång väg till jämlik vigsel

Västnyländska präster har liberal syn på samkönade äktenskap. Vigslarna får ändå vänta tills kyrkan ändrat sig.
27.2.2017 - 17.49

Insändare: Skapa mjukstart i Västankvarn

Tankarna på att placera en del av eleverna från svenska skolan i kyrkbyn i Willhelmsdal verkar ogenomtänkt.
28.2.2017 - 05.55

Katarina von Numers-Ekman

I dag: Läsaren Trump

Om Trump var dyslektiker skulle det inte behöva vara ett problem. Problemet är att han är dåligt insatt, ointresserad och arrogant.
28.2.2017 - 06.08

Marina Holmberg

Ledare: Goda vanor sitter i

Regelbunden motion har många hälsofrämjande aspekter. Därför är det bra att staten stöder olika projekt som uppmuntrar barn och unga att röra på sig.
23.2.2017 - 17.12

Insändare: Ge oss livet tillbaka

Jag har förstått att alla boskaps- och fårägare med bävan inväntar nästa sommar.
24.2.2017 - 05.55

I dag: Kalifornien kommer att rädda oss

Den för Trump tråkiga sanningen är att den amerikanska demokratin inte är lyhörd inför väljarna, utan inför storföretag.
24.2.2017 - 06.07

Marina Holmberg

Ledare: Viktig vecka för Västnyland

Många västnyländska företagare inom båt- och turismbranschen kunde ha drabbats hårt av båtskatten. Regeringen har allt skäl att bli noggrannare i sina konsekvensutredningar.
21.2.2017 - 09.03

Insändare: Klart brott mot god jaktsed

Eftersom vargens överlevnad hänger på en väldigt skör tråd efterlyser vi noggrannare och mera objektiva metoder då man överväger undantagslov.
21.2.2017 - 05.55

I dag: Ska arbete vara roligt?

Att misslyckas är fortfarande tabu i ett samhälle där man ska bita ihop och stå ut, kosta vad det kosta vill i form av fysisk eller psykisk ohälsa.
21.2.2017 - 06.06

Marina Holmberg

Ledare: Vinst för Raseborg

Så gott som alla har varit nöjda med det jobb Tom Simola startat i Raseborg. Det uttalade stödet är en bra grund för en fortsatt utveckling av staden.
16.2.2017 - 18.15

I dag: Bristfälligt omdöme

Lyxjakter är sällsynta i finländska sammanhang.
17.2.2017 - 06.05

Insändare: Hoppas de svenska skolorna i Lojo förblir livskraftiga

Endast en bred bas ger en hög topp.
17.2.2017 - 05.45

Insändare: Var proaktiv och långsynt

Det är fortfarande viktigt för både invånare och förtroendevalda att de lokala besluten fattas där människor finns.
17.2.2017 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: På rätt väg för företagen

Små ljusningar skymtar i ekonomin. Och Raseborg får bättre betyg av företagen nu än för två år sedan.
13.2.2017 - 18.50

Insändare: Var jägarna okunniga, eller ...?

Jag hoppas att polisundersökningen ger ett uttömmande svar på detta.
14.2.2017 - 05.55