Marina Holmberg

Ledare: Tillsammans mot terrorn

Åbo ligger en dryg timmes väg från Västnyland och är en populär studieort. Knivattacken har stämt till eftertanke, men rädslan får inte ta över trots det fruktansvärda dådet.
21.8.2017 - 18.10

Katarina von Numers-Ekman

I dag: Tröst i vargtimmen

Det fina i livet tar inte slut bara för att semestern gör det. Ångest är en känsla, inte en objektiv sanning.
22.8.2017 - 06.07

Insändare: Värdefull skogshelhet

Man får hoppas att områdets forstliga värde vägdes in i den stadsplaneprocess som öppnade för en exploatering av tomten.
22.8.2017 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: Regnbågen sträcker ut sig

I Svenskfinland är sensommaren högtid för pridefestivaler. På frågan om evenemangen behövs är svaret tyvärr ännu ja.
18.8.2017 - 09.30

I dag: Mr. Nash

En amerikansk president som ger KKK förnyat självförtroende och legitimitet är ett steg tillbaka ända till 1800-talet.
18.8.2017 - 06.08

Ledare: Dialekterna förändras

De lokala målen är kompletta språkliga system som ska hänga med sin tid. De används och de utvecklas.
14.8.2017 - 20.00

I dag: Den ekologiska dimensionen av bioekonomi

De ekologiska system vi studerar är ofta komplicerade och påverkas också i hög grad av slumpen.
15.8.2017 - 06.08

Thomas Sundström

Ledare: Skolan tar nästa steg

Den nya läroplanen flyttar upp en klass. Intressanta kombinationsmöjligheter kan vara en fullträff.
10.8.2017 - 20.00

I dag: Ge inte avkall på jämlikheten

Vi får inte ge avkall på jämlikheten. Det är det värdefullaste vi har i Norden.
11.8.2017 - 06.07

Ledare: Besöksmål döljs av mylla och sly

Historiska utflyktsmål kan bli riktiga turistfällor. I Västnyland finns många ställen som borde grävas fram och göras mer tillgängliga.
7.8.2017 - 20.00

Insändare: Skärgårdstävling utan tillstånd

Spåren lämnar inte en särskilt god bild av arrangörerna eller sponsorerna.
8.8.2017 - 08.40

I dag: Diktaturens klor

Jag har fortfarande mardrömmar där jag förföljs, där någon blir angiven och försvinner.
8.8.2017 - 06.07

Thomas Sundström

Ledare: Bilen fick upp farten igen

Antalet nyregistrerade bilar mot fjolårets nivå och ett ökat intresse för elbilar. På sikt finns det bara en väg.
3.8.2017 - 20.00

I dag: Möten mellan människor för framåt

 Att veta vad folket vill, vad som oroar och intresserar är det som en politiker ska basera sitt arbete på.
4.8.2017 - 06.08

Ledare: Fler ägare, fler sjömil

Delningsekonomin borde skapa större svall inom båtbranschen. Det är vettigt att dela på utgifterna för en båt.
31.7.2017 - 20.00

I dag: Sadiq Khan

Efter Jeremy Corbyn kan det bli den prydlige Khans tur. Vilken valkamp i så fall, mellan det brittiska etablissemangets lätt bornerade kandidat och en utmanare med rötter i samväldet.
1.8.2017 - 06.05

Thomas Sundström

Ledare: Bäst och tryggast att cykla lugnt

Det är äldre män som lever farligast i cykeltrafiken. För större säkerhet behövs det entydiga och tydliga trafikarrangemang.
27.7.2017 - 20.00

I dag: Fotbollen är stor

Så värvningarna i den finska fotbollen fortsätter, allt medan det finska fotbollslandslaget sjunker som en sten i internationell rankning.
28.7.2017 - 06.05

Insändare: Markplaneringslogiken övergår förståndet

Banne mig, jag tror att det är fråga om politik.
28.7.2017 - 05.55

Ledare: Injektion för hel region

Det är bäddat för en fin bostadsmässa i Lojo år 2021. Evenemanget kan bli en vitaminspruta för stora delar av västra Nyland.
24.7.2017 - 20.00

Hilkka Olkinuora

I dag: Morjens, mårdhund!

Är jag grottkvinnan som dödar för sina barns hälsa och sitt revir, eller naturälskaren som vill arbeta för en bättre ekobalans?
25.7.2017 - 08.30

Thomas Sundström

Ledare: Det rör på sig i skolan

En timme motion om dagen behövs. Skolan i rörelse ger positiva signaler och man är på rätt väg. Men målet är ännu inte nått.
20.7.2017 - 19.06

Nils Torvalds

I dag: EU och globalisering – 13 år senare

Om någonting var dumt och kontraproduktivt var det nedskärningarna i utbildningen: vi ska alla ner till den sannfinländska nivån.
21.7.2017 - 06.08

Ledare: Stugfolket stor resurs

Fritidsinvånarna lägger ner stora summor på sina landställen, men borde de också få större rättigheter i sina stugkommuner? Frågan kräver en grundlig utredning.
17.7.2017 - 20.00

Katarina von Numers-Ekman

I dag: Turist bland soporna

Jag funderar på om det rena och prydliga kunde användas effektivare i marknadsföringen av Finland som resmål.
18.7.2017 - 05.05

Insädare: Allt har en mening

Jag vill dela med mig av några tips till just er som kanske inte fick den studieplats ni ville eller inte blev antagna.
18.7.2017 - 05.55

Thomas Sundström

Ledare: Välkommen uppmärksamhet

Finlands 100-årsfirande erbjuder en unik möjlighet att lyfta fram prominenta namn från det första seklet. Schjerfbeck och Strömberg var väl värda att hyllas.
13.7.2017 - 19.00

Ledare: Forskningen angår alla

Vetenskapen är nödvändig för att vi ska förstå vår omvärld och kunna fatta rätta beslut. Det är i allas intresse att resultaten läggs fram för en så bred publik som möjligt.
10.7.2017 - 18.56

Marina Holmberg

Ledare: Se barnen och deras bästa

Barnfattigdomen ökar i Finland igen. Det räcker inte med frivillig hjälp, det behövs permanent och koordinerat stöd för utsatta barnfamiljer.
6.7.2017 - 18.16

I dag: Demokratin behöver alternativ

Följande val i Finland kommer att vara presidentvalet i januari 2018. Världen har förändrats mycket sedan januari 2012 då finländarna senast valde president.
7.7.2017 - 06.05

Insändare: Nyland ska vara ett enhetligt vårdområde

Thomas Blomqvist skriver om landskapsreformen i VN 30.6. Jag har precis samma åsikt som Blomqvist: landskapsreformen leder till demokratiunderskott.
7.7.2017 - 05.55

Marina Holmberg

Ledare: Samvetsprocent för samhällets bästa

Alkoläsken ser ut att stanna i Alko. Det är bra med tanke på att den positiva trenden bland unga att inte dricka alkohol stannat av.
3.7.2017 - 18.56

I dag: Det ständiga bruset

Han står på däck, upprätt och rakryggad, fastsurrad vid masten. Jag tänker mig att han är brunbränd och senig, kaptenen, kroppen märkt av krig och äventyr. Håret är mörkt och lockigt, det kanske Homeros aldrig nämnde, men Odysseus måste ju vara lockig?
4.7.2017 - 06.05

Insändare: Hur länge ska regeringen blunda för behovet av förändringar för barnfamiljer?

En arbetsgrupp tillsatt av utbildnings- och kulturministeriet föreslår förändringar i bland annat dagvårdsavgifternas storlek och hemvårdsstödets längd. Syftet med utredningen är oklart, kommer regeringen över huvud taget att gå vidare med förslagen? Centern och tidigare sannfinländarna har hittills varit ovilliga att förkorta tiden för hemvårdsstödet.
4.7.2017 - 05.55

Insändare: Väg 25 är livsfarlig

Som många från vårt område säkert vet är vägen förbi Mjölbolsta direkt livsfarlig med sina branta kurvor som medfört otaliga dödsolyckor. Synnerligt farlig är vägen i vintertid.
4.7.2017 - 05.50

Marina Holmberg

Ledare: I soliga Hangö

Ännu i år får tolv av stadens byggnader solpaneler. Den stora satsningen på förnybar energi är helt i linje med det miljötänk som fått fotfäste ute på udden.
29.6.2017 - 18.27

I dag: Vara eller icke vara?

Det är den stora frågan. Om det går som regeringen vill och planerat kommer vi att ha ett landskapsval i januari.
30.6.2017 - 06.05

Marina Holmberg

Ledare: Småstadens tunga sorg

Sorgen finns överallt då en liten stad drabbas av ett fruktansvärt våldsdåd. Samtidigt är en av småstadens styrkor att alla känner alla och gemenskapen finns där för att invånarna ska komma vidare.
26.6.2017 - 18.29

I dag: Svensk duell

Finlandssvenska väljare får kanske uppleva en intern, svensk duell, i följande val av republikens president. Om riksdagsledamoten Maarit Feldt-Ranta segrar i det socialdemokratiska partiets medlemsomröstning får vi uppleva en tvekamp mellan Svenska folkpartiets Nils Torvalds och de finlandssvenska socialdemokraternas starkaste och mest synliga politiker.
27.6.2017 - 06.05

Insändare: Grannarna behöver krishjälp

Grannarna i huset i Ekenäs där en ung kvinna brutalt mördades den 20.6 är chockade, skärrade och sover dåligt efter det skedda.
27.6.2017 - 05.55