John-Erik Jansén

Ledare: Kan hela augusti bli sommarlovsmånad?

Evighetsdiskussionen om tidpunkten för skolornas sommarlov har blossat upp igen. Nu har rektorerna tagit initiativet.
22.1.2018 - 20.00

Insändare: Överför inte egna problem på de unga

Den inre fridfullheten och okränkbarheten är inte värda att krossas av negativa känslor som uppstår vid missbruk.
23.1.2018 - 05.50

I dag: Tikkakoskis nya mannekänger

Det goda är att medierna har tvingats föra en diskussion om ansvar i journalistiken och om den nödvändiga gränsen till sensationalism.
23.1.2018 - 06.07

Marina Holmberg

Ledare: En hemkommun, en fritidskommun

Stugsäsongen förlängs i den takt som standarden på fritidshusen stiger. Det har lett till en diskussion om de boende kan vara skrivna och betala skatt i två kommuner.
19.1.2018 - 13.09

Insändare: Dags att stoppa svineriet

I riksdagen som stiftar lagar, bland annat om promillegränser till sjöss och på landsväg, anser man sig kunna jobba med mer eller mindre promille alkohol i blodet.
19.1.2018 - 05.55

I dag: Raketer, återvinning och Sauli Niinistö

Det är på tok att så mycket kastas som blandavfall.
19.1.2018 - 06.07

Marina Holmberg

Ledare: Allas röster är viktiga

Det finns två spänningsmoment i årets presidentval. Blir Sauli Niinistö vald i första omgången och hur mycket sjunker valdeltagandet?
16.1.2018 - 16.16

Hilkka Olkinuora

I dag: Livstjuvar

Ditt liv är inget annat än din tid. Den som bestämmer över din tid bestämmer också över ditt liv.
16.1.2018 - 06.07

Marina Holmberg

Ledare: Gult ljus för ny körkortslag

En stor körkortsreform planeras. Trafiklärarna är oroliga för om säkerheten betonas tillräckligt då kraven på undervisningen förändras.
12.1.2018 - 09.00

Insändare: Det behövs inte fler tågturer

Det som behövs är en vagn till på några turer, men det tycks vara övermäktigt för VR:s nuvarande ledning att inse.
12.1.2018 - 05.55

Insändare: Kyrkogårdar har ett värde

Har verkligen en grav så lite värde som församlingen säger? Ja, då är det beklämmande.
12.1.2018 - 05.45

Insändare: Ge unga afghaner en chans

Följ Sveriges exempel för en mer human asylpolitik!
12.1.2018 - 05.50

Marina Holmberg

Ledare: Västnylands vägar kan inte vänta längre

Mer trafik till Hangö hamn är ytterligare ett argument för att västnyländska trafikprojekt ska få statlig finansiering.
9.1.2018 - 13.10

Katarina von Numers-Ekman

I dag: Sluta skrika

Bit ihop käkarna, räkna till hundra, gå på toa eller stanna hemma – vad som helst bara du slutar skrika fult på läktaren.
9.1.2018 - 06.07

Kolumn: Hjärtana bankar för rätt böjda former


9.1.2018 - 12.00

Ledare: Vi kan lära oss mycket av 1918

Det är nödvändigt att tala om inbördeskriget för 100 år sedan. Tragedin visar hur svårt det är att stoppa en konflikt då vapnen börjat tala.
4.1.2018 - 18.00

I dag: Presidenten är också en politiker

Niinistö är en riktig klippa i en annars så skrämmande och instabil värld – en riktig motsats till Donald Trump.
5.1.2018 - 06.07

Marina Holmberg

Ledare: Unga och utslagning

Både presidenten och statsministern lyfte fram utbildning i sina nyårstal. Presidenten uttryckte dessutom oro över att de unga känner sig otrygga.
2.1.2018 - 16.55

I dag: Hållbar bioekonomi – vad betyder det för Västnyland?

Vi behöver se att vi är en del i den globala framtiden och att våra val påverkar helheten.
3.1.2018 - 06.07

Insändare: Fy skäms, VN!

Västra Nyland (29.12.2017) presenterar årets mest lästa artiklar på vastranyland.fi.
3.1.2018 - 05.45

Insändare: Utveckla kustbanan

SU vill utveckla tågnätet i södra Finland genom att bygga ett ytterligare spår längs med kustbanan.
3.1.2018 - 05.55

Insändare: Ljusare framtid?

Varför ger statsminister Sipilä en bild av att allt är i utomordentligt skick när han vet hur det i verkligheten är.
3.1.2018 - 05.50

Marina Holmberg

Ledare: Ljus i nyårsnatten

I Västnyland väljer allt fler att delta i etablerade fyrverkerier. Det är ett steg i rätt riktning för miljön, människorna och djuren.
29.12.2017 - 21.02

I dag: Mandatet förpliktar

Det är bra att olägenheter, dåligt beteende och trakasserier kommer fram; det är bara på det sättet vi kan gripa tag i dem.
29.12.2017 - 06.07

Ledare: Regeringen ska följa sin rapport

Berättelsen om hur språklagstiftningen tillämpas i praktiken innehåller många förslag till förbättringar. Nu gäller det att förverkliga dem.
22.12.2017 - 08.00

I dag: Julbordet

Ännu när jag var pojke var jag med när julgrisen slaktades.
22.12.2017 - 06.07

Marina Holmberg

Ledare: Viktig vakthund

Husrannsakan hemma hos en journalist är en exceptionell åtgärd i en demokrati där fri och oberoende press är en av samhällets grundstenar. Polisen motiverar sitt tilltag med att man ville ta till vara eventuella bevis.
18.12.2017 - 17.00

I dag: Åland

Presidenten utgår från att självstyrelsen borde gå ut med inbjudan. Det är inte så säkert att ett landskap, självstyrt eller inte, kan utfärda en invit till självständiga stater.
19.12.2017 - 06.07

Insändare: Ge barnen en nykter jul

Barn är rädda för föräldrar som använder mycket alkohol och dricker under en längre period.
19.12.2017 - 05.55

Thomas Sundström

Ledare: När polisen inte talar svenska

Doktorsavhandlingen talar sitt tydliga språk. Många finskspråkiga poliser upplever att de inte talar svenska tillräckligt bra.
14.12.2017 - 19.30

Ledare: Rörelse som tål möta motstånd

Det är rätt att Nordiska motståndsrörelsen stöter på patrull. Organisationen jobbar för ett samhälle som utesluter många.
14.12.2017 - 09.42

Hilkka Olkinuora

I dag: Systrarna Sisyfos

​Vem orkar försvara en integritet som inte respekteras?
12.12.2017 - 06.07

Insändare: Oplanerat uppehåll

Vi beklagar den störning vi föranlett i ifrågavarande situation.
12.12.2017 - 05.45

Insändare: En fullständig vårdskandal

Då man hörde stadsdirektörens tal om vårdens tillstånd var det något av det klenaste man kan tänka sig.
12.12.2017 - 05.55

Insändare: Småbarnspedagogiken står inför viktiga beslut

Vi måste ha råd att satsa på och utveckla småbarnspedagogikens pedagogiska verksamhet och kvalitet.
12.12.2017 - 05.50

Marina Holmberg

Av lokalt intresse

Det är innehållet i en dagstidning som är avgörande för om läsaren upplever det som relevant.
8.12.2017 - 09.57

Insändare: Bygga bo på ett avverkningsområde?

Skogarnas tillstånd i Raseborg är sämre än på andra håll i Finland – de är få, de är unga och de behandlas som rena trädåkrar.
8.12.2017 - 05.53

Insändare: Invånarna föredrar gallrad och röjd skog

Påståendet om att fastigheternas värde försämras till följd av avverkningarna saknar grund.
8.12.2017 - 05.55

Insändare: Naturskövling på Hangö udd

Detta är inte någon lekplats där stora pojkar ska leka med skogsmaskiner utan vårt hem som vi vill hålla naturnära och vackert.
8.12.2017 - 05.50