Följ med byggandet av det nya konstmuseet på Museigården i Ekenäs.